noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Digitalisering av helse- og velferdssektoren

Sammen skaper vi en bærekraftig, helhetlig helse- og velferdstjeneste som kan bidra til at vi alle kan fortsette å leve gode liv, hele livet.

La oss møte utfordringene sammen

Vi lever stadig lenger og får andre typer sykdommer enn det helse- og velferdssektoren ble bygget for i sin tid. De demografiske utfordringene treffer også arbeidsgiverne i sektoren, og mangelen på ressurser begynner nå virkelig å merkes. Dette sammenfaller med en rivende utvikling i digitale muligheter. Utfordringen blir å skape en bærekraftig, helhetlig helse- og velferdstjeneste som kan bidra til at vi alle kan fortsette å leve gode liv, hele livet.

Vi i TietoEVRY er overbevist om at digitale løsninger også fremover er en viktig del av svaret. Vi har menneskene som kan hjelpe deg å identifisere, implementere og utnytte de nye digitale mulighetene på best mulig måte. Våre ansatte vet hvordan man jobber og tenker i den norske og nordiske helse- og velferdssektoren. Vi er selv en del av den gjennom tiår med IT-leveranser. Vi kjenner kulturen og væremåten – og det som driver de ansatte.

Vi hjelper deg på endringsreisen

Vi har store ambisjoner; Digitale løsninger vil hjelpe oss å gå fra reaktiv behandling av symptomer, til mer proaktiv og målrettet omsorg. De vil i langt større grad gjøre at pasientene og de pårørende involveres direkte i prosessene. De vil hjelpe med å identifisere risikogrupper og understøtte god samhandling i tilpassede pasientforløp. De vil fjerne mange administrative oppgaver og bedre kvaliteten på pasientbehandlingen. De vil gi mer målrettet fordeling av ressurser og, fremfor alt, la de ansatte få fokusere på det som er viktig.

Men vi vet også at veien til digitalisert helse- og omsorg sjelden er rett frem. Våre 1.400 spesialister innen segmentet veileder deg steg for steg for å få løsningene til å fungere i praksis. Vi viser deg mulighetene – gir råd tilpasset din situasjon – kjører digitaliseringsprosjektene og forvalter løsningene for deg. Slik at du kan fortsette med å hjelpe menneskene som virkelig trenger deg.

Hilde Walter Moland

Head of End User Services & SIAM

Aktuelt

Bergen kommune digitaliserer sosiale tjenester

I samarbeid med TietoEVRY var Bergen kommune først ute med å gjøre behandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp digital.

Les mer

Partnerforum Velferd 2021

På årets digitale Partnerforum 2021 oppdaterer vi med siste nytt fra TietoEVRY Velferd og våre planer fremover.

Les mer

Leverandørene vil bidra

Er det én sak alle aktører er enige om, så er det at helse og omsorg trenger et digitaliseringsløft.

Les mer

Finlands olympiske komité

Støtter trenerarbeidet med datadrevet toppidrettsutvikling

Les mer

Flere kommuner i Sverige velger å digitalisere deler av driften

Hjemmesykepleien i Höör kommunen allerede i gang med et pilotprosjekt for digitalt tilsynsbesøk.

Les mer
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn