noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

EHIN 2021

Møt oss på Norges største møteplass for digitalisering av helse i november. Vi vil gjerne diskutere fordelene med digitalisering med deg.

9 - 10.11.2021 / Skjetten, Norway
Bestill et møte og mingel med oss

EHiN står for "E-Helse i Norge", og er en møteplass for e-helse på tvers av offentlig og privat sektor.

Sammen bidrar vi til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud med fokus på digitalisering av helsesektoren.

TietoEVRY vil delta på konferansen på flere forskjellige måter.

Vi vil ha en egen stand i mingleområdet og vi vil sammen med kunder holde presentasjoner på EHIN scenen. Du har også mulighet til å møte oss på vår stand, eller i individuelle møter i vårt møterom.

Vi gleder oss til å møte deg på EHiN, så meld deg på og benytt anledningen til å treffe oss der.

 

Vårt program under EHiN

Flere veier til Rom: Spørsmålet er ikke hvor, men hvordan!

Visjonen er en innbygger en journal, men hvordan vi skal komme dit? Det er ulike tilnærminger, i Norge og i Norden, men på sikt skal alt henge sammen med alt, til beste for innbyggeren. Hvordan løser vi dette?

 

Vi treffer deg gjerne på EHIN den 9. og 10.november for en dialog om f.eks.:

  • Datadrevne muligheter i helsesektoren
  • Innovasjonssamarbeid
  • Åpenhet i datautvikling

Avtal et møte med oss for å snakke nærmere om dette, eller vi kan arrangere et temamøte med deg og din organisasjon. 

 

Noen av temaene vi gjerne diskuterer med dere:

Framtidens helse og velferd er smartere, enklere og basert på åpne økosystem

Tieto og EVRY har sammen blitt en kraftpakke innen helse- og omsorgssektoren. Med et Nordisk perspektiv vet vi at alt henger sammen med alt, og at det finnes ulike måter å sikre en sømløs opplevelse for innbyggeren. Vi deler av våre Nordiske erfaringer og lytter til innspill.

Innledere: Anders Jönebratt, Head of Health & Care Nordic, Peter Brodén Nilsson, Head of Strategy, og Unni Kvisvik, Head of Welfare, TietoEVRY Health and Care

Bestill et møte med oss

Felles Kommunal Journal? Flere veier til målet

FKJ har mål om å bli et modig og nødvendig løft i kommunesektoren som vil berøre oss alle. Som en av de store leverandørene til kommunesektoren, har TietoEVRY mange tanker om hvordan dette kan løses. Vi innleder med våre tanker og lytter til deres innspill.

Innledere: Nino Lo Cascio, Health Segment Specialist, TietoEVRY Norway og Katrine Skrede, Business Consultant, TietoEVRY Health and Care

Bestill et møte med oss

Innovasjon og datadrevet helseutvikling

Helsinki University Hospital, HUS, har gjort spennende valg gjennom opprettelsen av et skybasert datasjøsystem i samarbeid med TietoEVRY. Dataene er tilgjengelige gjennom en enkelt applikasjon, 360° Patient, og gir helsearbeidere tilgang til pasientens data fra flere ulike systemer for et helhetlig bilde. Kan dette være et alternativ også for Norge?

Innleder: Joona Pylkäs, Head of Data and AI, Unni Kvisvik, Head of Welfare, TietoEVRY Health & Care

Bestill et møte med oss

Smartere løsninger med pasienten på laget

Innbyggeren er en lite utnyttet ressurs i helsesektoren, selv om de både bør, kan og vil være involvert i sin egen helse og velvære. TietoEVRY har etablert et eget segment for pasientinvolvert utvikling av smartere løsninger. Vi deler våre tanker og ser frem til deres innspill.

Innleder: Hans-Jacob Moe, Head of Patient Engagement, TietoEVRY Health & Care

Bestill et møte med oss

Når god integrasjon ikke er nok, kan svaret være felles samhandlingsløsning?

Integrasjon, standardisering og bruk av felles, nasjonale tjenester er viktig, men ikke alltid nok. I tillegg trenger vi løsninger som understøtter god samhandling og enhetlig informasjon til alle involverte parter rundt f.eks. innbyggere med multibehov. La oss snakke mer om dette.

Innleder: Jon Dalen, Product Manager Lifecare Samhandling, TietoEVRY Health & Care

Bestill et møte med oss

Keynote, 9. november 2021

12.00 - 13.00
Hvordan får vi til et kommunalt journalløft?

Anders Jönebratt, TietoEVRY

Leif Arne Brandsæter, Visma

Johan Ronæs, Norsk helsenett

Kolbjørn Haarr, Kernel

Fredrik Syversen, IKT Norge

Greybox - hovedscenen

14.45 - 15.45
Fra innelåst til åpen!

Unni Kvisvik, TietoEVRY

Kirsti Pedersen, Oslo Kommune

Terje Jørgensen, Bodø kommune

X-BOX

Møt oss på standen

Anders Jönebratt
Head of Health and Care
Unni Kvisvik
Head of Welfare Norway
Nino Lo Cascio
Segment Specialist Health
Hans Jacob Moe
Head of Patient Engagement
Joona Pylkäs
Head of Data and AI
Katrine Skrede
Business consultant, Health and Care
Peter Brodén Nilsson
Head of Strategy Health and Care
Jon Dahlen
Lead Product Manager Health

Contact us

Unni Kvisvik

Head of Welfare, Tietoevry Care

Møt oss på standen

Anders Jönebratt

Head of Health and Care

Unni Kvisvik

Head of Welfare Norway

Nino Lo Cascio

Segment Specialist Health

Hans Jacob Moe

Head of Patient Engagement

Joona Pylkäs

Head of Data and AI

Katrine Skrede

Business consultant, Health and Care

Peter Brodén Nilsson

Head of Strategy Health and Care

Jon Dahlen

Lead Product Manager Health

Les mer om våre tjenster

Helse- og velferd

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn