noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Data Governance Solutions - en kritisk nøkkelfaktor

Vi hjelper bank-, finans- og forsikringsbransjen med å håndtere økende mengder data i deres ulike verdikjeder med gode tjenester for Data Governance.

Ole Jonassen / mars 05, 2024

Det er nå viktigere enn noen gang å ha en god Data Governance-strategi på plass i bank-, finans- og forsikringsbransjen.

Automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser, samt lovpålagte compliance-krav, medfører bruk av stadig økende mengder data i et selskaps ulike verdikjeder. God Data Governance strategi inkluderer å ha klare retningslinjer for datainnsamling, -behandling og -lagring, samt å sikre at dataene er nøyaktige, pålitelige og sikre. 

En god kundereise med effektiv datastyring for bank og finansmarkedet

Når et selskap definerer sine ønskemål for hvordan det skal oppleves å være kunde hos dem, fokuserer de på hele kundereisen. Disse verdikjedene vil nødvendigvis måtte håndtere store mengder sensitiv informasjon om både privat- og bedriftskunder. Det vil også benyttes ny teknologi som for eksempel robotisering og kunstig intelligens (KI). Det er derfor avgjørende å ha effektive systemer på plass, for å sikre at all data håndteres på en sikker og pålitelig måte. Bankens mål for kundereisen må spille på lag med kravene for både vurdering og håndtering av risiko innen fire hovedområder: Kreditt, AML/KYC, Fraud og Bærekraft (ESG).

I en customer onboarding-prosess, skal det hentes inn eksterne data som del av beslutningsgrunnlaget. Dette benyttes for å avgjøre låne- og finansieringssaker. Bankene må hensynta mange ulike etablerte retningslinjer innen risikovurdering i denne fasen. Eksempler på disse er tradisjonell kredittvurdering og AML/KYC risikoavdekning, for å etterleve hvitvaskingsloven. Infotorg har i en årrekke levert Data Access-tjenester for å sørge for effektiv datainnsamling i disse prosessene, via vår API-plattform for integrasjonstjenester. I tillegg leverer vi webportalen Infotorg.no for å gjøre kompletterende datasøk.

Når man har etablert kundeforholdet, er det nødvendig med gode og effektive løsninger for å vedlikeholde både kunde- og risikodata. Vi snakker da om en løpende risikovurdering av hele kundeengasjementet, som inkluderer en kontinuerlig vurdering av kredittrisiko for lån og finansielle tjenester. Videre fanges det fortløpende opp endringer som kan påvirke bankens risikoklassifisering innen AML/KYC-området. I tillegg stiller hvitvaskingsregelverket krav om at oppdaterte kundedata skal være tilgjengelig i banksystemene til enhver tid. Beslutninger og reklassifiseringer skal dokumenteres med hvilke data som danner grunnlaget for beslutningen. All kunde- og kontaktinformasjon skal vedlikeholdes for å sikre god 1:1-kommunikasjon med bankens kunder.

- Med Data Governance-tjenester fra Infotorg, vil alle relevante datasett vedlikeholdes direkte i bankenes kjernesystemer, og da i henhold til de krav og behov som banken har. I tillegg leverer vi flere ulike datasett som benyttes til analytiske formål rett til bankens datavarehusmiljøer, slik at innsikt og læring kan gjøres basert på korrekte grunndata, sier Ole Jonassen, Sales Director i Tietoevry.

Tariffering og vurdering av forsikringsrisiko

Forsikringsselskapene har en del behov som ligner på bankenes. De må i tillegg ta i bruk store mengder data for å vurdere om det er eksterne faktorer som kan påvirke forsikringsobjektet og forsikringsforholdet over tid. Her snakker vi om alt fra rene objektdata f.eks. innen eiendom og kjøretøy, samt informasjon om forsikringstaker. I tillegg benyttes mange andre datasett som geografi, politiske forhold, vær, flom- og naturskaderisiko og makroøkonomiske forhold. Forsikringsselskaper er også rapporteringspliktige ihht hvitvaskingsloven, og må gjøre tiltak for å etterleve loven på en god måte. Vi omtaler alt dette som et økosystem for data innen forsikringsbransjen.

Via våre Data Governance-tjenester leverer vi løsninger for vedlikehold av objekt- og kundedata knyttet inn mot selskapenes masterdata løsninger. Vi produserer også flere ulike datasett som benyttes til import i datavarehusmiljøer til analytiske formål.

- Vi tilbyr bedriftene de nødvendige datasett som gir innsikt i forsikringstakere, forsikringsobjekter og det videre økosystemet som er tilknyttet disse. Det er viktig for bedriftene å overholde både interne og eksterne reguleringer som gjelder for behandling av data, forteller Jonassen.

Data Governance som en kritisk suksessfaktor

Det er lett å forstå at en god strategi rundt Data Governance må spille på lag med gode tjenester. Dette for å sikre god etterlevelse av lover og regler, redusere risikoen for datatap og sikkerhetsbrudd, samt øke tilliten til kundenes kunder.

Infotorg tilbyr tilrettelagte datasett fra over 30 ulike offentlige og private datakilder i sin distribusjonsplattform. Disse tjenestene gir et unikt grunnlag for å møte de ulike behovene til våre kunder. Våre team har høy kompetanse innen ulike distribusjonsmodeller, regulatoriske forhold, lovpålagte krav, samt ulike datamodeller, som tilbys fra den enkelte dataeier.

- Når vi lager Data Governance-tjenester hensyntar vi selvsagt de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for de enkelte kundesegmentene. Vi skreddersyr løsningene tilpasset den enkelte virksomhets kundereise. Vi jobber med begreper som Master Data Management, Data Catalog og Market Place, som igjen knyttes opp mot våre Data Governance-tjenester. I Tietoevry kaller vi dette Purposeful technology, og dette gjør oss til en verdifull og pålitelig partner, asvlutter Jonassen.

Kontakt oss

Vil du lære mer om hvordan våre Data Governance-tjenester kan hjelpe deg, og hva vi jobber med for å videreutvikle disse fremover? Ta gjerne en prat med vår ekspert Ole J. Jonassen på ole.jonassen@tietoevry.com

Ole Jonassen
Sales Director, Tietoevry Industry & Lead Data Services for Banking

Ole works as Sales Director in Tietoevry Industry. He has over 25 years of experience working with Data Services through our Data Access, Data Governance, and Data Intelligence areas. His main focus is on strategic business- and credit solutions for the Banking industry. As a certified AML/KYC Specialist from Vega Integrity (PwC), Ole has a strong footprint developing our AML/KYC Data Services into the next generation of Nordic deliveries.

Contact Ole if you have any questions on the topic.

 

SKREVET AV

Ole Jonassen

Sales Director, Tietoevry Industry & Lead Data Services for Banking

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn