noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Fördelarna med PPS

Den moderna och flexibla projektmodellen

Därför ska du välja PPS

Att välja en modell är likställt med att förändra delar av sin verksamhet. Genom att alla i verksamheten börjar jobba på ett likvärdigt och gemensamt sätt uppstår många nyttor. Ni får ett gemensamt språk och jobbar effektivt. PPS-modellen ger stöd i utvecklingsarbetet och underlättar kommunikation och beslutsfattande. Detta kompletteras med utbildningar och konsulttjänster. PPS har ett helhetserbjudande för att öka mognaden i din verksamhet och få ut effekterna av det som ni investerar i. 

 • Erkänd modell som är etablerad i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Chansen är god att dina kunder och underleverantörer använder modellen.

 • Gemensamt arbetssätt för alla projektroller, på samtliga nivåer, från portfölj till projektmedarbetare. PPS-modellen innehåller stöd för:
  - Portföljstyrning
  - Programstyrning
  - Effektstyrning
  - Förändringsledning
  - Projektstyrning

 • Anpassningsbar och oberoende av verksamhet, bransch och storlek på din organisation. Du kan använda modellen för både enkla och komplexa projekt, program och portföljer.

 • PPS OnLine är en användbar webbapplikation för din vardag. PPS OnLine ger dig alltid tillgång till praktiskt stöd i det arbetet genom steg för steg-beskrivningar, mallar och checklistor.

 • Låg underhålls- och utvecklingskostnad. Du delar kostnaden för utveckling och underhåll med över 150 licenskunder.

 • Erfarenhetsutbyte. För PPS kunder anordnas PMO-träffar och kunddagar där du får byta erfarenheter och nätverka med andra organisationer. Du har dessutom möjligheten att påverka PPS-modellens utveckling genom att delta i olika utvecklingsaktiviteter.

 • Internationell standard. PPS produktledning bevakar internationella projektstandarder som IPMA, PMI och ISO. PPS ger dig en god grund för certifiering.

 • Samverkar med andra arbetssätt. Synsätt och innehåll i PPS ger goda förutsättningar för samverkan med andra arbetssätt som Agilt, Lean och Scrum.

 • PPS Utbildningar ger dig och din organisation rätt förutsättningar och insikt om hur ni kan jobba med modellen. Vi utbildar både verksamhetsinternt och i så kallade öppna kurser.

 • PPS Konsulttjänster ger din verksamhet det stöd som ni behöver. Våra erfarna konsulter hjälper dig med de utmaningar som du står inför.

Sugen på att bli partner med PPS?

 

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn