noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Modellen

Den moderna och flexibla projektmodellen som ger stöd för hela verksamheten

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer om PPS-modellen

PPS Modellen

Modellen ger ett komplett stöd för hela verksamheten från strategi, effekt och förändring till projektarbete. Nytta, kommunikation och att gemensamt uppnå goda effekter är alltid i fokus. Projektmodellen ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med ditt projekt.

Tietoevry PPS

Modellen som ger effekt

PPS-modellen är mycket mer än bara en projektmodell

PPS modellen är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning. Modellen ger stöd för alla roller och tydliggör vilket ansvar och befogenheter dessa roller bör ha. Att rollererna samverkar är centralt i modellen och det finns mycket stöd för ledarskap och samverkan. Projektmodellen innehåller även guider och mallar. Modellen är idag så mycket mer än bara en projektmodell.

PPS Portföljstyrning

Portföljstyrning gör att rätt initiativ prioriteras i linje med strategier och visioner. Effektiv styrning av en portfölj handlar till största del om att göra rätt prioritering mellan olika projekt, program och andra initiativ. Detta görs för att säkerställa maximalt resursnyttjande och att verksamhetsnyttan blir optimal.

Läs mer

PPS Effektstyrning

Effektstyrning vägleder projekt och förändringar till nya önskade tillstånd i verksamheten. Ett effektmål beskriver det framtida tillstånd som ska uppnås i verksamheten. I PPS är det effektägaren som är ytterst ansvarig för att beskriva effektmålet och att ta fram ett Business case.

Läs mer

PPS Projektstyrning

PPS projektmodell ger stöd för alla typer av projekt. Modellen är skalbar, bygger på praktiska erfarenheter och ligger i linje med standarder inom området. PPS visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. Praktiskt stöd för projektstyrningen finns i de olika färdighetsavsnitt och mallar m.m. som ingår i PPS

Läs mer

PPS och Agilt

PPS och agilt fungerar bra tillsammans! Behovet av att prioritera initiativ och projekt ökar och att snabbt få ut nytta är av allt större vikt. Många verksamheter ser agilt som ett sätt att öka sin förmåga och snabbare leverera resultat. Samtidigt vill man bevara den förhållandevis enkla kontroll som erhålls med en mer traditionell affärs- och projektmetodik och beslutsmodell.

Läs mer

Därför ska du välja PPS

Erkänd projektmodell

Etablerad i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Chansen är stor att dina kunder och underleverantörer använder modellen

Läs mer om fördelarna med PPS

Skalbar

PPS kan användas oberoende av typ av bransch, storlek på verksamhet samt komplexitet på projekt. PPS anpassas efter dina behov!

Rollindelad

PPS ger ett komplett stöd för hela projektverksamheten, oberoende av vilken roll du har i projektet

Bli PPS partner

Att bli partner till PPS är enkelt och smidigt. Läs mer om hur det går till och ta kontakt med oss, så berättar vi mer.

Läs mer
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn