noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS OnLine

Ditt digitala verktyg för projektstöd

PPS OnLine

PPS-modellen är förpackad i webbapplikationen PPS OnLine. Här finner du allt stöd du behöver från PPS-modellen. Utifrån roll eller storlek på projekt väljer du ingång i PPS OnLine och får då enkelt rätt stöd när det behövs.

"PPS OnLine är en hjälp i vardagen, en applikation istället för en bok.
PPS OnLine innehåller så mycket stöd, inte bara mallar - det är ju inte mallarna man lär sig av. Hjälper mig när jag ska prata med andra, tex styrgruppsmedlemmar - ”så här beskriver man det i PPS ”. Finns så mycket ledarskapshjälp om hur vi ska jobba tillsammans - beskrivet på ett enkelt sätt"
Anneli Arvidsson, Region västernorrland

 

PPS OnLine är indelat i olika områden: 

Du väljer vilket område som passar din roll och hittar där enkelt det stöd som just du behöver. 

PPS OnLine

Lättillgänglig - I PPS OnLine kommer du enkelt åt hela PPS projektmodell med steg för steg-beskrivningar, mallar, färdigheter och checklistor.

Rollbaserad - Din projektroll bestämmer ingången i PPS OnLine, och ger dig rätt stöd som behövs för just din roll.

Skräddarsydd - PPS OnLine kan skräddarsys till din verksamhets behov och standarder, där exempelvis mallar och information anpassas utifrån önskemål.

Kontinuerliga utgåvor - Kunddriven utveckling med kontinuerliga utgåvor, där användaren alltid har tillgång till den senaste versionen.

Flera språk - PPS OnLine finns på svenska och engelska.

 

I PPS modellen finns stöd för dessa områden och roller:

Portfölj - En portfölj består av ett antal program och projekt med tillhörande förändringsaktiviteter inom en organisation, vilka behöver planeras och styras för att säkerställa ett maximalt bidrag till verksamhetens strategiska mål.

Program - Programledning har fokus på att koordinera flera projekt och tillhörande förändringsaktiviteter för att uppnå ett effektmål. Beställaren definierar effektmålet, som fastställs av portföljledningen.

Effektägare och projektägare - Beställare har fokus på att uppnå förändring och att realisera effektmålets nyttoobjekt. Rollen projektägare har fokus på att skapa förutsättningar för projektet så att det bidrar till beställarens behov och är realistiskt att genomföra. Nödvändiga förändringar i verksamheten planeras och genomförs, och beställaren följer upp realiseringen av nyttoobjekten tills effektmålet är uppnått.

Projektstyrgrupp - Projektstyrgrupp har fokus på att säkerställa att projektet bidrar till effektmålet. Det innebär att aktivt stödja projektledningen, röja hinder, och att vara länken mellan projektet och verksamheten. Styrgruppen ansvarar för alla övergripande beslut under projektet.

Förändringsarbete - Projekt möjliggör förändring och ett nytt framtida tillstånd i verksamheten. Beställaren är yttersta ansvarig för att organisera och leda verksamhetsförändringen, men det är ofta ett omfattande arbete som då måste delegeras. 

Projektledning - Projektledning har fokus på vad som ska göras inom projektet, och när det ska göras. Arbetet innebär att leda och administrera på ett sätt så att projektet och dess resultat bidrar till att beställaren kan uppnå sitt effektmål. Ledarskapet präglas av samarbete, effektivitet och lärande.

Agilt arbete - PPS är en generell modell med agila grunder. PPS och agila metoders grundtankar och synsätt stämmer mycket bra överens med varandra. För både agilt och PPS är verksamhetsnyttan viktigast.

Ledarskap - Med rätt ledarskap i projektarbetet får vi effektiva lag med motiverade medarbetare. PPS ger praktiskt stöd i form av färdigheter för ledning av människor och grupper i ett projekt.

Projektmedarbetare -  Projektmedarbetare tar ansvar för att producera resultat inom ramen för projektets mål. Det är projektledningen som leder och administrerar arbetet med att producera projektets resultat.

Uppdragsledning - Ledning av en definierad arbetsuppgift av viss omfattning för att producera ett överenskommet resultat till en angiven tidpunkt och kostnad. Uppdraget kan hanteras mer förenklat jämfört med ett projekt. Uppdraget kan ingå som en del av ett projekt.

 

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn