noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS utbildningar

Innehållet i våra utbildningar är en bra mix mellan praktiska övningar, grupparbeten, föreläsningar och öppna dialoger. Allt för att våra deltagare ska vara rustade för sin roll.

Se kursschema och boka din plats

PPS utbildningar på distans och i kurslokal

PPS erbjuder kurser både på distans och i kurslokal. Du kan i många av våra kurser välja vilken form som passar dig bäst.

Läs mer om våra distansutbildningar

 
 

PPS utbildningar för alla roller i verksamheten!

Kurserna är lärarledda och kombineras med seminarier, filmer, quiz, gruppövningar,reflektioner och frågestunder. Kurserna genomförs interaktivt med hjälp av vår lärplattform co-learning och videomötesverktyg.
 
Utbildningarna baseras på PPS-modellen och förmedlar samma budskap ur olika perspektiv och leder till en samsyn kring styrning och arbetssätt, i och kring projekt, program och portfölj. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att nå bra effekter av att utbilda sig hos oss. Våra lärare brinner för att dela med sig av erfarenheter och att öppna upp för bra dialoger. De har lång och gedigen erfarenhet av de områden de utbildar i. 

Vet du redan vilken utbildning du vill gå? 

Se schema och boka din plats

Har du andra funderingar? Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

 

PPS utbildningar

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut?

PPS Steg 1 ger dig förmågan att ta ansvar för styrning av projekt från start till slut samt förståelse för samspelet med alla roller. Efter kursen är du rustad att framgångsrikt styra ett lyckat projekt!

Läs mer om kursen

Behöver du avancerade planeringsmetoder?

PPS Steg 2 fördjupar dina kunskaper att styra projekt. Du får lära dig mer om hur verksamhetens mål och styrning påverkar projekten och projektstyrningen. Stor vikt läggs vid planering, kalkylering och samspel mellan projekt och verksamhet. Kursen är en påbyggnad av PPS Steg 1 och ger dig kunskaper om mer avancerad projektstyrning.

Läs mer om kursen

Vågar du var dig själv i en ledande roll?

PPS Ledarskap ger dig de kunskaper du behöver för att leda människor i ett gemensamt projektarbete. Du lär dig dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet, samt hur du skapar ett vinnande lag, att kommunicera effektivt och hantera olika konfliktsituationer.

Läs mer om kursen

Var det ett tag sedan du gick en PPS projektledarutbildning?
Detta är kursen för dig som har behov av att fräscha upp dina PPS-kunskaper inför ett kommande projekt eller en certifiering.

Läs mer om kursen

 

Certifiering för projektledare, programledare och portföljledare

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Ofta kräver beställare att projekt leds av certifierade personer. Många projektledare väljer idag att certifiera sig i syfte att få en kvittens på sin kunskap och erfarenhet.

Läs mer om certifiering

Vad händer med projekten när verksamheten vill jobba agilt?

Projektarbetet påverkas i organisationer som genomför en agil transformation. PPS Agilt ger grundläggande kunskap om vad agilt projektarbete innebär. Du får lära dig om agila principer, hur produktion och leverans går till samt hur man organiserar och planerar ett agilt projekt.

Läs mer om kursen

Är styrgruppen där för att säkerställa ett lyckat projekt?

Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och effektägare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. PPS Styrgrupp ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

Läs mer om kursen

Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?

PPS Portföljstyrning hjälper dig att skapa nytta i verksamheten. Du lär dig hur man värderar ett projektinitiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen. Kursen ger dig tillgång till färdigheter, checklistor och mallar som verkligen hjälper dig med styrning och ändring. Du får också kunskap om alternativa sätt att organisera arbetet och göra anpassningar till verksamheten.

Läs mer om kursen

Står ni inför stora verksamhetsförändringar?

PPS Programstyrning lär dig PPS definitioner och syn på program. Program är en utmärkt arbetsform för att koordinera projekt och förändringsarbete för att uppnå ett effektmål. Du lär dig styrmodellen och roller för program. Vi förklarar sambandet mellan program och verksamhetens mål. Kursen ger dig tillgång till färdigheter och mallar för programstyrning.

Läs mer om kursen

Hur vet du vilket som är det bästa initiativet att satsa på?

PPS Effektstyrning ger kunskap att initiera rätt projekt i verksamheten. Kursen ger dig kunskap om PPS definitioner och syn på effektstyrning. Du får ett strukturerat sätt att hantera dina utvecklingsinitiativ, och lär dig att arbeta fram tydliga effektmål kopplade till mätbara nyttor. Du lär dig även att arbeta med verksamhetsförändringar för att nå uppsatta effektmål, och får en tydlig koppling till projekt- och programstyrning.

Läs mer om kursen

Är verksamheten redo för förändringen?

PPS Förändringsledning fokuserar på det mänskliga perspektivet av förändringsarbetet och hur det kopplar till arbetet med verksamhetsutveckling enligt PPS-modellen.

Läs mer om utbildningen

Vet du vad projektet ska leda till och vad du kan förvänta dig av din projektledare?

PPS Projektmedarbetare tydliggör de krav som ställs på en projektmedarbetare och vilka krav du kan ställa på projektledaren. Att vara projektmedarbetare innebär att du kan hantera din del av produktionsarbetet. Du behöver tydliggöra och etablera åtaganden, planera ditt arbete, vara tillgänglig för uppföljning och aktivt delta i möten. Du lär dig vad begreppen ansvar, befogenhet och delegering innebär i projektarbetet.

Läs mer om kursen

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn