noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS utbildningar

Utbildningar för alla roller

Se kursschema och boka din plats

PPS Utbildningar

Innehållet i våra utbildningar är en bra mix mellan praktiska övningar, grupparbeten, föreläsningar och öppna dialoger. PPS kursledare brinner för att dela med sig av erfarenheter och att öppna upp för bra dialoger. De har lång och gedigen erfarenhet av de områden de utbildar i.
Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att nå bra effekter av att utbilda sig hos oss. Utbildningarna baseras på PPS-modellen och förmedlar samma budskap ur olika perspektiv och leder till en samsyn kring styrning och arbetssätt.

 

PPS erbjuder kurser både på distans och i kurslokal.
Du kan i många av våra kurser välja vilken form som passar dig bäst.

Läs mer om våra distansutbildningar

 

Utbildningar Strategi och Effekt

PPS Portföljstyrning
Prioritera och planera verksamhetens initiativ

Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?

PPS Portföljstyrning hjälper dig att skapa nytta i verksamheten. Du lär dig hur man värderar ett projektinitiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen. Kursen ger dig tillgång till färdigheter, checklistor och mallar som verkligen hjälper dig med styrning och ändring. Du får också kunskap om alternativa sätt att organisera arbetet och göra anpassningar till verksamheten.

Läs mer om kursen

PPS Programstyrning
Styra projekt och förändringar samt uppnå effektmål

Står ni inför stora verksamhetsförändringar?

PPS Programstyrning lär dig PPS definitioner och syn på program. Program är en utmärkt arbetsform för att koordinera projekt och förändringsarbete för att uppnå ett effektmål. Du lär dig styrmodellen och roller för program. Vi förklarar sambandet mellan program och verksamhetens mål. Kursen ger dig tillgång till färdigheter och mallar för programstyrning.

Läs mer om kursen

PPS Effektstyrning
Bedöma, värdera och realisera effektmål

Hur vet du vilket som är det bästa initiativet att satsa på?

PPS Effektstyrning ger kunskap att initiera rätt projekt i verksamheten. Kursen ger dig kunskap om PPS definitioner och syn på effektstyrning. Du får ett strukturerat sätt att hantera dina utvecklingsinitiativ, och lär dig att arbeta fram tydliga effektmål kopplade till mätbara nyttor. Du lär dig även att arbeta med verksamhetsförändringar för att nå uppsatta effektmål, och får en tydlig koppling till projekt- och programstyrning.

Läs mer om kursen

PPS Förändringsledning
Leda den mänskliga förflyttningen vid förändring

PPS Förändringsledning fokuserar på det mänskliga perspektivet av förändringsarbetet och hur det kopplar till arbetet med verksamhetsutveckling enligt PPS-modellen.

PPS erbjuder två utbildningsformat:


Förändringsledningsprogram
Genomförs på distans under 6 veckor. Du arbetar under programmet aktivt med en verksamhetsförändring vilket ger direkt effekt för dig och din verksamhet.
Läs mer om programmet


Förändringsledningskurs
Genomförs under 2 dagar i klassrum. Du lär dig grunderna i förändringsledning och får en bra grund för att kunna genomföra verksamhetsförändringar.
Läs mer om kursen

PPS Styrgrupp
Säkerställa ett lyckat projekt

Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och effektägare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. PPS Styrgrupp ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

Läs mer om kursen

Utbildningar Projekt

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut?

PPS Steg 1 ger dig förmågan att ta ansvar för styrning av projekt från start till slut samt förståelse för samspelet med alla roller. Efter kursen är du rustad att framgångsrikt styra ett lyckat projekt!

Läs mer om kursen

Vågar du var dig själv i en ledande roll?

PPS Ledarskap ger dig de kunskaper du behöver för att leda människor i ett gemensamt projektarbete. Du lär dig dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet, samt hur du skapar ett vinnande lag, att kommunicera effektivt och hantera olika konfliktsituationer.

Läs mer om kursen

Behöver du avancerade planeringsmetoder?

PPS Steg 2 fördjupar dina kunskaper att styra projekt. Du får lära dig mer om hur verksamhetens mål och styrning påverkar projekten och projektstyrningen. Stor vikt läggs vid planering, kalkylering och samspel mellan projekt och verksamhet. Kursen är en påbyggnad av PPS Steg 1 och ger dig kunskaper om mer avancerad projektstyrning.

Läs mer om kursen

PPS Refresh projektledning
Repetition av grunderna i projektledning

Var det ett tag sedan du gick en PPS projektledarutbildning?
Detta är kursen för dig som har behov av att fräscha upp dina PPS-kunskaper inför ett kommande projekt eller en certifiering.

Läs mer om kursen

 

PPS Agilt
Agilt och projekt i synergi

Vad händer med projekten när verksamheten vill jobba agilt?

Projektarbetet påverkas i organisationer som genomför en agil transformation. PPS Agilt ger grundläggande kunskap om vad agilt projektarbete innebär. Du får lära dig om agila principer, hur produktion och leverans går till samt hur man organiserar och planerar ett agilt projekt.

Läs mer om kursen

Projektmedarbetare
Arbeta i effektiva team och lyckade projekt

Vet du vad som förväntas av dig när du jobbar i projekt?
Känner du till vad som behövs för att bli ett effektivt team?

Tillit och förtroende är nyckeln till bra samarbete. PPS Projektmedarbetare ger dig insikt i vad du förväntas bidra med när du jobbar i projekt samt vilka förmågor som behövs för att bli ett effektivt team. Att vara projektmedarbetare innebär att du kan hantera din del av produktionsarbetet. Du behöver tydliggöra och etablera åtaganden, planera ditt arbete, vara tillgänglig för uppföljning och aktivt delta i möten.

Läs mer om kursen

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn