noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Effektstyrning

Effektstyrning vägleder projekt och förändringar till nya önskade tillstånd i verksamheten

PPS Effektstyrning

Ett effektmål beskriver det framtida tillstånd som ska uppnås i verksamheten. I PPS är det effektägaren som är ytterst ansvarig för effektstyrningen och att ta fram ett Business case.

PPS hjälper din verksamhet att få ett gemensamt arbetssätt genom att erbjuda ett komplett stöd för effektstyrning. I PPS modellen finns också stöd för både strategisk styrning, förändringsledning och projektstyrning. Att ha PPS som modell gör att alla roller i verksamheten delar samma syn och kan jobba med samma begrepp och termer. Stödet finns i form av processer, mallar, checklistor och det vi kallar för färdigheter. Färdigheterna beskriver hur man gör.

 

Business case

Att värdera och beskriva ett effektmål till en viss kostnad, vid en viss tidpunkt och med resultatet beskrivet i form av nyttoobjekt är ofta ett omfattande arbete. Detta sammanfattas i ett Business case och kompletteras med en förankrad nyttorealiseringsplan. I Business caset sammanställs och jämförs de uppskattade kostnaderna och nyttorna. I kostnaderna ska förutom projektens kostnader även bedömning av förändringsbehovet uppskattas. Utöver detta ingår även att ta fram en plan för hur effektmålet ska uppnås.

 

För att uppnå effektmål behövs förändringar

Parallellt med projekt ansvarar effektägaren också för att förändringsarbetet i verksamheten förbereds och kommuniceras. För att göra verksamheten redo för att ta emot projekts och aktiviteters resultat behövs förändringsarbete genomföras. Förändringsledning är en förutsättning för att framtagna resultat ska skapa nytta i verksamheten. En förändring äger rum först när människan förändrar beteenden. I PPS modellen finns stöd för att förändringledning med fokus på det mänskliga perspektivet.

Att skapa förutsättningar för nya beteenden och förmågor gör verksamheten redo att ta emot projekts och andra initiativs resultat och se till att nyttan uppstår. Detta kräver en dedikerad förändringsledning som är dedikerad att planera och genomföra förändringarna.

Läs mer om förändringsledning

 

Nyttorealisering, en del av Business case

Nyttorealiseringen, där både förändringar och nyttor följs upp och mäts över tid, är ett redskap för att styra mot effektmålet. Det följs upp för att visa om allt fungerar som tänkt eller om det krävs fler eller andra insatser för att uppnå effekten.

Grunderna för effektstyrning och att uppnå effektmålet är att projektet formas och styrs utifrån ett Business case, att referensgruppsarbetet fungerar bra och ger acceptans, samt att verksamhetsförändringen är välorganiserad och leds aktivt.

Ett Business case utgör planen för realiseringen och uppföljning av effektmålet. Det är ett levande dokument som också under och efter ett projekt används av effektägaren för att bedöma nya möjligheter och för att ta ställning till ändringar.

 

Program ansvarar för effektmål

Ibland delegerar effektägaren ansvaret att realisera ett effektmål till ett program. I det fallet är det programledningen som beskriver och detaljerar effektmålet. Ledningen för ett program, bestående av programledare och förändringsledare, ansvarar för att koordinera arbetet och säkerställa att förändringen i verksamheten nås och effektmålet realiseras. Effektmålet blir målet för ett program.

Boka din plats på kursen PPS Effektstyrning

 

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Läs även våra artiklar och webbinar som inspiration att komma igång med effektstyrning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn