noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Förändringsledning

En förändring äger rum först när människan förändrar. I PPS modellen finns stöd för att leda förändring med det mänskliga perspektivet. Att skapa förutsättningar för nya beteenden och förmågor gör verksamheten redo att ta emot projekts och andra initiativs resultat och se till att nyttan uppstår. Detta kräver en dedikerad förändringsledning. Förändringsledning är en del av verksamhetens effektstyrning.

PPS stöd för förändringsledning är indelade i de tre områdena bedöma, förbereda och genomföra. Förändringsledaren planerar, organiserar och koordinerar förändringsaktiviteterna i samråd med verksamhetens representanter.

 

Bedöma förändring

Förändringsinitiativet börjar med en bedömning av hur omfattande och komplex förändringen är. Bedömningen görs utifrån vilka intressenter som berörs, organisationens förutsättningar och kapacitet och en analys av risker som kan påverka förändringsinsatsen. PPS har ett verktyg som vi kallar ”Klassificering av förändring”. Detta hjälper dig att tydliggöra vilket arbete som kommer att krävas och skapa samsyn på vad förändringen innebär.

 

Förbereda förändring

När beslutet om att genomföra förändringen är taget behöver det skapas en beredskap för ett effektivt genomförande av förändringen. Verksamhetens ledare behöver ha förstått och accepterat sitt åtagande i förändringen. Att förbereda innebär att formulera och sprida information om varför förändringen ska ske samt att organisera, planera och fastställa förändringsaktiviteterna.

 

Genomföra förändring

Att genomföra förändringen är att vara följsam och genomföra planerade förändringsaktiviteter i verksamheten. Förändringsledningen bör också lyfta fram och fira framstegen när nya beteenden uppstår och bemöta gamla oönskade beteenden. Detta kan väcka lusten att vilja vara med på den fortsatta förändringsresan och framkalla motivation till den fortsatta förändringen. När nya beteenden och förmågor har uppstått behöver förändringen säkerställas så att den består.

 

Att leda människor genom en förändring kräver ett bra ledarskap och tydlig kommunikation. För att få med sig människor gäller det att lyssna, skapa delaktighet och förstå reaktioner och invändningar samt att hantera motstånd. I PPS modellen finns mycket stöd för ledarskap och kommunikation.

 

Lär dig leda förändringar i vår utbildning PPS Förändringsledning.

 

Se även PPS inspirerande artiklar och webbinar.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn