noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS och agilt

PPS och agilt fungerar bra tillsammans!

PPS och agilt delar samma synsätt!

Att snabbt få ut nytta och att prioritera rätt projekt och initiativ är av allt större vikt. Många verksamheter ser ett agilt arbetssätt som lösningen till att öka sin förmåga att leverera resultat. I det agila arbetssättet arbetar de agila teamen nära verksamheten och levererar värdefullt resultat ofta. Som komplement behövs även stöd för vidare förankring och förändring i verksamheten. samt  för övergripande planering och prioritering i linje med verksamhetens strategier.

En av nycklarna till att lyckas med agilt arbetssätt i kombination med projekt är att välja rätt modell. PPS-modellen är enkel, tydlig, användarvänlig och anpassningsbar utefter behov. Detta gör att man enkelt kan använda sig av de färdigheter och verktyg som finns i PPS även när man arbetar agilt .

 

PPS och agila metoders grundtankar och synsätt stämmer mycket bra överens med varandra. För både agilt och PPS är verksamhetsnyttan viktigast. Fokus ligger på att hela tiden  stämma av att man arbetar mot det verkliga kundbehovet.

Tittar man på de centrala begreppen i PPS och agilt så delar de samma grund för hur effektivt arbete och resultat skapas:

  • människor och individer
  • resultat och nytta
  • säkra deltagande och motivation
  • samsyn och samarbete

 

 

PPS är skalbart

PPS som modell går att applicera i alla typer av projekt. Och oavsett om man arbetar agilt eller ej så anpassar man alltid användningen till behovet. Modellen är ett stöd, och inte ett regelverk.

Kultur och arbetssätt

Agilt och PPS är två praktiska tillvägagångssätt för hur man planerar och bedriver arbete och de har i grunden gemensam kultur. Båda används i styrning av verksamhet, projekt och individuellt arbete. Fokus är på kunden, individen, personligt ansvar, gemensam respekt och anpassningsbarhet. Båda tillvägagångssättens grundvärderingar ligger nära varandra, båda sätter människan och individen i centrum. 

Förändringar i projekt

Förändringar är en naturlig del i projektarbetet. Det är givet när man arbetar agilt, men även i alla typer av projekt behöver man vara öppen för ändringsbehov. Även när man väljer att definiera hela resultatet tidigt i projektet,  uppmuntrar PPS till att fortsätta  att fråga kunden om det vi kom överens om verkligen motsvarar behovet. Vi lär oss genom hela projektet, och det viktigaste är att kunden blir nöjd – inte att slaviskt följa den plan vi gjorde upp initialt.

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

 

Läs mer och boka din plats här.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn