noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

KHSHP – Hämeenlinnassa potilas tunnetaan

Kliinikon näkökulma: Keskitetty tieto helpottaa henkilöstön arkea ja parantaa potilaiden hoitoa

Teemu Vähäkainu

Head of data-driven care

Haaste

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten työn helpottaminen ja tukeminen. Nopean tiedonsaannin varmistaminen, ajan lisääminen potilastyöhön ja potilaiden hoidon tehostaminen.

Ratkaisu

Organisaatiorajat ylittävä ja hoitotiedot kokoava järjestelmä, jonka käytön oppiminen on nopeaa. Lifecare tarjoaa potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot ja katkeamattoman palveluketjun.

Asiakkaasta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) vastaa erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä Kanta-Hämeen maakunnan alueella. Sairaanhoitopiiriin kuuluu 11 jäsenkuntaa: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja Riihimäen sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 65 000 asiakasta. Henkilöstöä sairaanhoitopiirillä on yhteensä noin 2000 ja he palvelevat alueen noin 173 000 asukasta. KHSHP on osa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta.

KHSHP
Potilastiedot ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja hoitohistoriaan on helppo palata. Tietojen tallentuminen ja säilyminen yhteisessä järjestelmässä helpottaa oikeiden hoitopäätösten tekemistä.

Potilasturvallisuuden parantuminen

Potilastiedot ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja hoitohistoriaan on helppo palata. Tietojen tallentuminen ja säilyminen yhteisessä järjestelmässä helpottaa oikeiden hoitopäätösten tekemistä.

Potilaalle ei tehdä päällekkäisiä tutkimuksia. Kerran selvitetyt ja kirjatut asiat pysyvät järjestelmässä ja hoitohenkilökunnalla jää enemmän aikaa potilaan hoitoon.

Hoito- ja toipumisajan lyhentyminen

Potilaalle ei tehdä päällekkäisiä tutkimuksia. Kerran selvitetyt ja kirjatut asiat pysyvät järjestelmässä ja hoitohenkilökunnalla jää enemmän aikaa potilaan hoitoon.

Työtila muuttuu työtehtävän sekä valitun roolin mukaan ja käyttäjä voi muokata aloitusnäkymän tarpeitaan vastaavaksi. Muokattava käyttöliittymä nopeuttaa tiedonhakua.

Muokattavat työtilat

Työtila muuttuu työtehtävän sekä valitun roolin mukaan ja käyttäjä voi muokata aloitusnäkymän tarpeitaan vastaavaksi. Muokattava käyttöliittymä nopeuttaa tiedonhakua.

KHSHP – Hämeenlinnassa potilas tunnetaan

Uuden järjestelmän opettelu ja tietojen löytyminen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Lifecare otettiin käyttöön maaliskuussa 2019. Hämeen keskussairaalan apulaisosastonhoitaja Marjaana Tegelberg ja erikoislääkäri Kristiina Vuorinen (keuhkolääkäri ja geriatri) kertoivat Tiedolle käyttäjäkokemuksistaan.

Tegelberg työskentelee hallinnossa sekä keuhko- ja sisätautien vuodeosastolla. Osastolla toimiessaan hän käyttää Lifecarea joka päivä. Hän kertoo, että visuaalisesti uudessa järjestelmässä asiat ovat muuttuneet, mutta ei niinkään käyttämisessä. Tietojen kirjaaminen on vaatinut opettelua, mutta potilaan tietojen ja hoitopolun seuraaminen on sujuvaa, kun tarvittava on kerran järjestelmään huolellisesti kirjattu.

“Kun Lifecare tuli meille, saimme tiiviin perehdytyksen ja totesimme, ettei se olekaan niin hankala kuin alkuun ajateltiin. Suurin muutos oli lääkitysosiossa ja sitä on kaikkien varmasti pitänyt opetella eniten”, Tegelberg toteaa.

Vuorinen työskentelee kirurgisella osastolla hospitalistina eli vastaa potilaiden aikaisempien sairauksien hoidosta, jos ne vaikeutuvat leikkauksen tai jonkun muun syyn takia.

“Seuraan oikeastaan kaikkia näkymiä, missä potilaasta on merkintöjä. Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa on sama tietojärjestelmä käytössä ja se helpottaa huomattavasti potilaan sairaskertomusten, laboratoriotutkimusten ja muidenkin tutkimusten tulosten selvittämistä”, Vuorinen sanoo.

Jos ajattelee minun ja hoitajien yhteistyötä niin se käy noiden määräysten kautta. Oikeastaan suulliset määräykset eivät ole mitään määräyksiä vaan kaikki pitää aina kirjata.

Kristiina Vuorinen

Erikoislääkäri

Katso video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Hoitopolun seuraaminen entistä helpompaa

Tagelberg kertoo, että henkilökohtaisesti Lifecaren haltuunotto on mennyt hienosti. Potilaan koostesivu on tullut tutuksi ja hän on oppinut käyttämään sitä entistä monipuolisemmin.

“Visuaalisuus näyttää hyvältä ja välillä tuntuu, että tarvitsisi kaksi näyttöä, kun sivuja ja tietoja saa paljon auki ja monta vierekkäin. Pystyy lukemaan lääkärin tekstiä ja katsomaan tai kirjoittamaan hoitokertomusta samaan aikaan. Se on toimiva ja hyvä juttu.”

Lifecaren tärkeimmiksi ominaisuuksiksi hoitajan työssä hän listaa hoitokertomuksen, kuumekurvan ja lääkityksen. Hoitotyötä helpottaviksi yksittäisiksi tekijöiksi hän mainitsee muun muassa kuvien ja dokumenttien hyvän esille saannin. Hoitotilanteessa esimerkiksi haavoista otetut kuvat tulevat hyvin näkyville potilaan koostesivulle.

“Myös riskitiedot kuten allergiat ja elvytyskiellot tulevat heti näkyviin ja infoa pystyy klikkaamaan välittömästi. Esimerkiksi elvytyskiellot ovat sisätautien osastolla hyvin tärkeitä. Kokonaisuudessaan klikkailun määrä on vähentynyt aiemmasta”, hän sanoo.

“On huomattava kohennus potilaan hoidossa, kun terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa on sama järjestelmä, josta kaikki asiat löytyvät”

Kristiina Vuorinen

Erikoislääkäri

Lääkitysosion haasteita on selätetty  mm.  yhtenäistämällä toimintamalleja, jotta lääkelistat ja muutokset tehtäisiin samalla tavalla joka osastolla.

Lifecaren myötä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto saivat saman tietojärjestelmän, mikä on helpottanut potilaan hoitopolun seuraamista.

“Me näemme, jos potilas on käynyt terveyskeskuksessa jonkun vaivan takia ja saamme tiedot auki. Tätä varten on aluehaku ja se on nyt yksinkertaisempaa. Pystymme välttämään päällekkäisiä tutkimuksia, kun seuraamme mitä potilaalle on tehty. Kokonaisuudessaan, mitä paremmin potilaan tunnemme, sitä paremmin pystymme tekemään oikeita päätöksiä”, Vuorinen kertoo.

“Lifecare on nopeuttanut työtä. Klikkailun määrä on vähentynyt edellisestä versiosta ja alkuopettelun jälkeen tieto löytyy helpommin, joten aikaa säästyy potilaille huoneisiin. Paras ominaisuus on koostesivu, josta näkyy paljon tietoa yhdellä silmäyksellä.”

Marjaana Tegelberg

apulaisosastonhoitaja, keuhko- ja sisätautien vuodeosasto

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä