noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Public 360°

Forbedre tjenestene med et saksbehandlings-, arkiv- og dokumenthåndteringssystem som er transparent og sikkert og kommer innbyggerne til gode.

Public 360° forbedrer arbeidshverdagen til ansatte i offentlig sektor og legger tilrette for bedre innbyggertjenester. Public 360°, omfatter digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens, som vil gi enklere informasjonshåndtering for både administrasjon og operativ virksomhet.

Unngå å bruke tid på å lete etter dokumenter på flere plattformer, og få tydelig oversikt over arbeidsflyten i organisasjonen. 360° lagrer alle prosjekt- eller saksdokumenter på ett sted, noe som gjør det lett å finne, dele og oppdatere informasjon. Det har aldri vært lettere å følge fremdriften.

Systemet overholder alle nordiske krav til dokumenthåndtering og saksbehandling, inkludert GDPR. Integrasjonen med Microsoft 365 og muligheten til å automatisere prosesser ved hjelp av innebygget KI funksjonalitet i løsningen, gjør dette Public 360° til et komplett verktøy for en effektiv og transparent administrasjon der innbyggerne står i sentrum.

Espen Aune

Head of Sales Public 360° Norway

Nye Public 360° online lanseres med ny design av brukergrensesnittet

Vi forbedrer arbeidshverdagen i offentlig sektor til beste for innbyggerne.

Se film

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Automatisering av prosesser gir økt effektivitet.

Spar tid

Automatisering av prosesser gir økt effektivitet.

Gir ansatte mulighet til å samarbeide på en enkel måte.

Samarbeid

Gir ansatte mulighet til å samarbeide på en enkel måte.

Bidrar til bedre og raskere innbyggertjenester.

Gi bedre service

Bidrar til bedre og raskere innbyggertjenester.

Nøkkelfunksjoner

Prosesstøtte for automatisering av arbeidsprosesser

Integrer 360° med andre fagsystemer, fellestjenester og egenutviklede løsninger, ved hjelp av ulike metoder og standard APIer. Det tilbys automatisert prosesserstøtte med innebygget KI funksjonalitet for å effektivisere prosesser og heve kvalitet. Ved hjelp av process library tilbys det integrasjoner til standard prosesser som f. eks. Husbanken og arkivering av Startskudd søknader, kobling til Landbruksdirektoratet og ERP systemet EveryOne.

Samhandling

Integrasjoner som skaper godt samspill mellom sak- og arkivløsning og samhandlingsløsningene i Microsoft 365 med Teams, Sharepoint og MS Apps. Public 360° baserer seg på Microsoft sine foretrukne metoder. Vi støtter både brukervennlig manuell arkivering og mer automatisert arkivering.

Integrasjonsmuligheter med andre fagsystmer og tjenester

Ikke la deg avskrekke av at du har mange systemer som skal integreres i en felles plattform. 360° integrerer data fra en rekke ulike systemer, og også fra flere ulike organisasjoner.

Støtte for hele saksbehandlingsprosessen

Public 360° dekker hele verdikjeden for saksbehandling, fra registrering og saksopprettelse til saksbehandling, arkivering og utlevering av dokumenter. Dette gir en helhetlig og effektiv løsning. Det tilbys eget fagsystem for plan og byggesak til norske kommuner.

Sikkerhet og personvern

Med Public 360° har du full kontroll over hvem som har tilgang til informasjonen, og hvilken informasjon som kan offentliggjøres. Det tilbys gode muligheter for å styre slike tilganger ved hjelp av rettighetsmatriser.

Etterlevelse av lover og forskrifter

Public 360° oppfyller kravene i forvaltningsloven, arkivloven og Noark-standarden for elektronisk arkivering.Dette sikrer forsvarlig saksbehandling og arkivering. Løsningen er kompatibelt med de strengeste standardene for saksbehandling og dokumenthåndtering i de nordiske landene, inkludert GDPR-reglene for behandling av personopplysninger (personvernforordningen).

Styring, kontroll og lederstøtte

Det har aldri vært lettere å arbeide på farten. Public 360° er tilgjengelig på alle mobile enheter via en enkel, konfigurerbar og sikker App, slik at du kan oppdatere dokumenter og forberede deg til møter selv om du ikke sitter ved skrivebordet. Du kan også redigere dokumenter i frakoblet modus, og de blir da synkronisert automatisk neste gang du kobler deg til nettet.

Fleksibilitet i leveransemodell

Som eneste leverandør på vårt marked kan vi levere løsningen som en ren sky-tjeneste. Velger du vår standard Public 360° online løsning har du direkte tilgang til de nyeste oppdateringene, outsourcet administrasjon og vedlikehold samt mulighet til å skalere i eget tempo. Alt til en forutsigbar månedlig kostnad. Public 360° kan leveres som lokalinstallert programvare, avhengig av virksomhetens behov og infrastruktur.

Søk og gjenfinning

Public 360° har støtte for semantisk og kontekstbaserte søkefunksjoner, med indeksering og med støtte for å søke etter kundedefinerte metadata. Søk kan bearbeides og lagres. Fulltekstsøk i dokumentfilene støttes også.

360° Brukerforening

360° Brukerforening

Bli kjent med brukerforeningen

360° Brukerforening er et interesseforum drevet av og for brukere av 360°. Alle kunder blir automatisk medlem i brukerforeningen. Her utveksler vi erfaringer, deler informasjon og holder oss oppdatert om nyheter.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn