noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Public 360°

Forbedre tjenestene med et saksbehandlings-, arkiv- og dokumenthåndteringssystem som er transparent og sikkert og kommer innbyggerne til gode.

Public 360° forbedrer arbeidshverdagen til ansatte i offentlig sektor og legger tilrette for bedre innbyggertjenester. Public 360°, omfatter digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens, som vil gi enklere informasjonshåndtering for både administrasjon og operativ virksomhet.

Unngå å bruke tid på å lete etter dokumenter på flere plattformer, og få tydelig oversikt over arbeidsflyten i organisasjonen. 360° lagrer alle prosjekt- eller saksdokumenter på ett sted, noe som gjør det lett å finne, dele og oppdatere informasjon. Det har aldri vært lettere å følge fremdriften.

Systemet overholder alle nordiske krav til dokumenthåndtering og saksbehandling, inkludert GDPR. Integrasjonen med Microsoft Office og muligheten til å automatisere prosesser gjør dette til en komplett løsning for en effektiv og transparent administrasjon der innbyggerne står i sentrum.

Espen Aune

Head of Sales Public 360° Norway

Nye Public 360° online lanseres med ny design av brukergrensesnittet

Vi forbedrer arbeidshverdagen i offentlig sektor til beste for innbyggerne.

Se film
Automatisering av prosesser gir økt effektivitet.

Spar tid

Automatisering av prosesser gir økt effektivitet.

Gir ansatte mulighet til å samarbeide på en enkel måte.

Samarbeid

Gir ansatte mulighet til å samarbeide på en enkel måte.

Bidrar til bedre og raskere innbyggertjenester.

Gi bedre service

Bidrar til bedre og raskere innbyggertjenester.

Nøkkelfunksjoner

Automatiserte prosesser

Effektiviser prosessene ved automatisert arbeidsflyt slik at du sparer tid og kan tilby innbyggerne nettbasert selvbetjening døgnet rundt.

Microsoft-integrering

360° er integrert med og støtter siste versjon Microsoft server, klient og Office verktøy og er dermed lett å ta i bruk for organisasjonen og medarbeiderne. Det praktiske Outlook-sidepanelet gjør dessuten filnavigeringen enkel og knytter automatisk relevant e-post til de enkelte saker eller prosjekter.

Integrasjon med eksisterende systemer

Ikke la deg avskrekke av at du har mange systemer som skal integreres i en felles plattform. 360° integrerer data fra en rekke ulike systemer, og også fra flere ulike organisasjoner.

Versjons- og revisjonskontroll

Vil du se utkastet til et dokument fra forrige uke? 360° gir øyeblikkelig tilgang til tidligere filversjoner og sikrer at du alltid arbeider med den nyeste. Systemet fungerer også som backup, slik at du kan arbeide videre i trygg forvissning om at filene alltid er tilgjengelige.

Sikkerhet

Sensitiv informasjon må oppbevares trygt. Med 360° har du full kontroll over hvem som har tilgang til informasjonen, og hvilken informasjon som kan offentliggjøres. Dataene er sikre, uansett om du velger en lokal installasjon eller en skyløsning.

Compliance

360° oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden og er kompatibelt med de strengeste standardene for saksbehandling og dokumenthåndtering i de nordiske landene, inkludert GDPR-reglene for behandling av personopplysninger (personvernforordningen).

Mobil løsning

Det har aldri vært lettere å arbeide på farten. 360° er tilgjengelig på alle mobile enheter via en enkel, konfigurerbar og sikker App, slik at du kan oppdatere dokumenter og forberede deg til møter selv om du ikke sitter ved skrivebordet. Du kan også redigere dokumenter i frakoblet modus, og de blir da synkronisert automatisk neste gang du kobler deg til nettet.

Fleksibel installasjon

Som eneste leverandør på vårt marked kan vi levere løsningen som en virkelig sky-tjeneste. 360° fås som en skyløsning som gir direkte tilgang til de nyeste oppdateringene, outsourcet administrasjon og vedlikehold samt mulighet til å skalere i eget tempo. Alt til en forutsigbar månedlig kostnad.

Skreddersydd til medarbeiderne

Grensesnittet i 360° tilpasser seg den enkelte brukers rolle. Brukerne ser bare informasjonen og den arbeidsflyten de trenger for å kunne utføre jobben. De ansatte sparer tid, og virksomheten sparer penger.

360° Brukerforening er et interesseforum drevet av og for brukere av 360°. Alle kunder blir automatisk medlem i brukerforeningen. Her utveksler vi erfaringer, deler informasjon og holder oss oppdatert om nyheter.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn