noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

360° Brukerforening

Et interesseforum drevet av og for brukere av Public 360°.

Bli medlem i Facebookgruppen

360° Brukerforening er et interesseforum drevet av og for brukere av 360°. Alle 360° kunder blir automatisk medlem i brukerforeningen. Her utveksler vi erfaringer, deler informasjon og holder oss oppdatert om nyheter.

Jobber du med saksbehandling, arkivering og dokumenthåndtering i Public 360°? Ønsker du som bruker å dra nytte av andres erfaringer og kompetanse? Ønsker du som kunde å påvirke utviklingen av tjenestene? Som kunde av Public 360° er du automatisk med i brukerforeningen, og vi håper du har lyst til å bidra til at 360° brukerforening blir en relevant og nyttig plattform hvor du får nyttig innsikt, læring og et sted for å utvide ditt faglige nettverk.

Som medlem blir du med i et sterkt fagmiljø hvor du kan drøfte eksisterende og fremtidige løsninger. Brukerforeningen har som mål å kommunisere et felles ståsted i forhold til viktig utvikling. Foreningen jobber tett med produktenheten i Public 360° og arrangerer flere temamøter igjennom året for deg som bruker av løsningen.

Kathrine Tømmervåg

Styreleder i 360° Brukerforening Norge

Årsmøte 2022: Public 360° Brukerforening

Digitalt årsmøte 29. november

360° Brukerforening brukerundersøkelse 2022

Brukerforeningen ønsker å vite hvor fornøyd du om kunde er med Public 360°/Plan & Build 360°/eArkiv 360° som produkter og kundeservice. Denne undersøkelsen er laget av og for 360° brukerforeningen i den hensikt å få bedre innsikt i hva du som bruker av løsningene er opptatt av, for at vi som brukerforening skal ha fokus på relevante temaer og oppfølging inn mot Tietoevry Industry, Public 360°.

Styret i brukerforeningen

Styrets sammensetning 2022

 • Kathrine Tømmervåg – IKT Orkidé (Styreleder)
 • Kjellaug Johansen - Aurskog-Høland kommune (Nestleder)
 • Siren Merete Gravdal - Statens vegvesen
 • June Taulov Andresen - Legemiddelverket
 • Mona Fosheim Øwre - Ruter
 • Eli Beck Fosskaug - Sykehuspartner HF
 • Martin Schjølberg-Henriksen - Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Tatiana Mazur – IKT Agder

Brukerforeningens formål

 • Fremme erfaringsutveksling mellom brukere
 • Fremme brukernes prioriteringer overfor leverandøren mht. videre utvikling av systemet
 • Fremme brukernes interesser overfor leverandøren når det gjelder leverandørens øvrige leveranser, slik som supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner, brukerdokumentasjon, brukerkonferanser m.m.

Informasjon om brukerforeningens aktiviteter deles på denne Facebook-gruppen, samt gjennom en epostliste og nyhetsbrev i regi av Tietoevry.

Bli medlem av Facebookgruppen 360° brukerforening

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn