noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ruter optimaliserer samarbeidet med Teams-integrasjon i sak- og arkivløsningen for smartere arbeidsprosesser

Slik optimaliser du arkiveringsoppgaver for saksbehandlere som bruker Public 360° og er aktive i Microsoft Teams. Opplev enkelhet gjennom integrasjoner som forenkler arbeidsflyten.

Se demo av integrasjonen
Katarina Steen

Head of Nordic Sales in Public 360°

Mange jobber stadig mer sammen via Microsoft Teams. Ruter AS var tidlig ute med å tå i bruk Teams modulen som gjør det mulig å lagre og arkivere dokumentene du jobber med i Teams direkte inn i sak og arkivløsningen Public 360°. Du kan lagre "begge veier", slik at uavhengig hvor du starter så kan du synkronisere lagringen av de dokumentene som skal lagres i Public 360°.

Slik jobber de ansatte i RUTER nå smartere og mer effektivt sammen, ved å bruke Teams-integrasjonen til Public 360°

Public 360° forenkler arbeidshverdagen for saksbehandleren i offentlig sektor til beste for innbyggertjenester og setter standarden for offentlig saksbehandling i Norden. Vi kaller det meningsfull teknologi.

Les mer om vår sak- og arkivløsning

Om RUTER AS

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn