noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bodø blir en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky

Tietoevry jobber aktivt for å muliggjøre samhandling innenfor kommunesektoren

Terje Husby

Business development/Segment specialist

Utfordringen

Bodø kommune har løsninger i eget datasenter, offentlig sky og som tjenesteleveranser fra ulike leverandører av fagapplikasjoner som SaaS-tjenester (programvare som tjeneste).

– Behovet for å samle håndteringen av de mange løsningene og komplekse sammenhengene, sammen med behovet for større fleksibilitet og sikkerhet, ser vi som viktige drivere i kommunens transformasjon mot en økt bruk av offentlige skytjenester.

Løsningen

Tietoevry ble tildelt kontrakten på bakgrunn av best balanse mellom pris og kvalitet. Kommunen la vekt på arkitektur og skyløsning, spesielt i lys av applikasjonsdrift og klientdrift. Sikkerhet er også vurdert, samt kvalitet på helpdesk og selvbetjeningsløsninger.

Tietoevry får ansvaret for drift av alle kommunens løsninger og koordinering av andre leverandører inn i den totale driftsløsningen. Avtalen har en varighet på 3 år med mulighet for årlig forlengelse i ytterligere 3 år.

– Vi får en strategisk rolle der vi sammen med kommunens digitaliseringsenhet skal flytte eksisterende løsninger i det lokale datasenteret til offentlig sky gjennom bruk av Microsoft Azure, og ved behov hjelpe til å transformere løsninger, enten det er innen skole, helse og omsorg, teknisk forvaltning eller andre områder, forklarer Husby.

Avtalen medfører også en reduksjon i kommunens faste kostnader til infrastruktur og datarom, og økt deltagelse i markedsutviklingen. Tietoevry skal bidra til å at kommunen får utnyttet sine IT-ressurser bedre, ikke minst for å utvikle nye tjenester.

IKT-sjef Frode Nilsen i Bodø kommune fremhever at innovasjon og tjenesteutvikling i dag i stor grad skjer på de store skyplattformene.

– Dette tror vi vil forsterkes ytterligere i årene som kommer. Bodø kommune mener også at overgang til skyplattform støtter godt oppunder tilgangen til gode, effektive og standardiserte tjenester.

– Med den sikkerheten som en skyplattform kan tilby vil kommunen kunne ha et godt tillitsforhold til både innbyggere, næringsliv og egne tilsatte. Kort fortalt – alle i kommune får høykvalitets tjenester til en rett pris, fortsetter han.

Raskere tilpasning

Husby i Tietoevry understreker at fleksibiliteten som ligger i skyløsningen også innebærer at endrede behov reflekteres i prisen.

– På et felt med stor innovasjon er det viktig å ta høyde for at verden kan se annerledes ut om 2-3 år. Hvis det for eksempel blir nedskalering av en tjeneste så vil samtidig kostnaden gå ned.

Nilsen i Bodø kommune forteller at overgangen til sky først og fremst handler om å få større fleksibilitet, bedre sikkerhet og tjenestestyring.

– En skyplattform gir kommunen mulighet til å tilpasse plattformen raskt til gjeldende behov. Dette gjelder alt fra ren lagringskapasitet til minnebehov, antall servere med mer. I tillegg gir skyplattformen sammen med SaaS-løsninger gode muligheter for å skifte applikasjoner forholdsvis raskt. Kommunen vil hele tiden kjøre på siste versjon av løsningene i sky og derved ha tilgang til ny funksjonalitet, sier han.

– Når det gjelder sikkerhet har ikke Bodø kommune de musklene som skal til for å etablere et sikkert driftsmiljø alene, og får tilgang til langt bedre løsninger i sky.

Fordeler ved kommunalt samarbeid

Kontrakten med Bodø kommune styrker Tietoevrys satsing på offentlig sektor.

– Bodø blir med dette en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky. Med vår kompetanse på innovasjon og fremtidsrettet teknologi ser vi fram til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter kommunens overgang til en skybasert arkitektur, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge.

Avtalen omfatter også ansvar for driften av Rødøy kommune, Røst kommune og Hamarøy kommune, Salten Brann IKS, Salten regionråd, Bodø 2024, Helse- og miljøtilsyn Salten, Bodø kommunale boligstiftelse samt alle kommunale foretak som er eid av Bodø kommune.

– Vår erfaring er at vi har stor nytte av samarbeid med både større og mindre kommuner. Vi håper at omfanget av denne type samarbeid øker. Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle – ikke minst innbyggerne og de ansatte i kommunene, sier Nilsen.

Alle kommuner trenger robuste og fleksible IKT-tjenester. For små kommuner kan dette være vanskelig å innfri, men samarbeid gir profesjonalitet, kompetansedeling og fordeler gjennom anskaffelse av felles løsninger.

– Tietoevry jobber aktivt for å muliggjøre samhandling innenfor kommunesektoren. Som i løsningene Bodø leverer inn i det regionale samarbeidet, handler ikke dette bare om teknologi, men om plattformer for prosessforbedring og samhandling på skole, helse, tekniske forvaltning og mange andre områder, sier Seljevoll.

Kom i gang i dag med skytransformasjonen her Sørg for at dataene dine er beskyttet og forblir på lokal jord. Les mer om løsningen her.

Om kunden

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, og er Nord-Norges nest største by. Bodø har utviklet seg til å bli et betydningsfullt handels-, service-, administrasjons-, utdannings- og kommunikasjonssenter.

Pressemelding: Tietoevry skal løfte Bodø kommune opp i skyen

Mulig å tilpasse plattformen raskt

Skyplattformen sammen med SaaS-løsninger gir muligheter for å skifte applikasjoner raskt. Kommunen vil hele tiden kjøre på siste versjon av løsningene i sky og derved ha tilgang til ny funksjonalitet

Mulig å tilpasse plattformen raskt

Skyplattformen sammen med SaaS-løsninger gir muligheter for å skifte applikasjoner raskt. Kommunen vil hele tiden kjøre på siste versjon av løsningene i sky og derved ha tilgang til ny funksjonalitet

 Skyplattformen tilbyr sikkerhet på høyt nivå, som kommer til å støtte både innbyggere, næringsliv og egne tilsatte.

Bedre sikkerhet

Skyplattformen tilbyr sikkerhet på høyt nivå, som kommer til å støtte både innbyggere, næringsliv og egne tilsatte.

Alle kommuner trenger robuste og fleksible IKT-tjenester. Dermed vil et samarbeid med både større og mindre kommuner være ideelt.

Samarbeid med større og mindre kommuner

Alle kommuner trenger robuste og fleksible IKT-tjenester. Dermed vil et samarbeid med både større og mindre kommuner være ideelt.

Bodø blir en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn