noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SHE-konferansen 2022: Together, we make it happen

Målsettinger skal peke retning for den fremtiden vi ønsker å være en del av.

Trond Vinje / mars 17, 2022

SHE Conference er en av verdens ledende konferanser med søkelys på viktige temaer som likestilling, mangfold, inkludering, sosialt ansvar, bærekraft og innovasjon.

Startskuddet for årets konferanse går i Oslo Spektrum i dag, og i Tietoevry gleder vi oss til å delta som en av partnerne på denne viktige arenaen under årets motto: Make it Happen!

Men hvor er jentene?

Samfunnet skal omstilles til å bli grønnere, mer bærekraftig og alt skal digitaliseres. Vi vet at næringslivet skriker etter flere IT/teknolog-hoder, mens tall fra Samordna opptak i fjor viser at kun 35,4 prosent av søkerne til ingeniør- og teknologifag var jenter. Hvorfor er det slik?

På leting etter svaret gjennomførte vi i februar i år en undersøkelse via analysebyrået YouGov hvor vi spurte den norske befolkningen om hvilke assosiasjoner de har til teknologi som karrierevei. Vi har dypdykket ned i funnene for å se nærmere på hvorfor jenter i alderen 15-25 ikke velger teknologi, og hvilke påvirkningsfaktorer som er viktigst når de skal velge utdanning. Tallene er dystre; kun 14 prosent av jentene i alderen 15-25 svarte at de vurderer en karriere innen teknologi. Til sammenlikning svarte 44 prosent av guttene det samme.

Jenter tror teknologi er kjedelig og komplisert

Nesten halvparten av de kvinnelige studentene i undersøkelsen sier at de ikke ønsker å studere IT og teknologi fordi det virker kjedelig. Undersøkelsen viser også at 42 prosent av kvinnene synes teknologiutdanningen virker komplisert.

Vi som jobber i bransjen vet at det er en myte at teknologifag kun handler om programmering, som for mange fremstår som vanskelig og ensidig. En teknologiutdannelse har et bredt nedslagsfelt; du kan gå på yrkesfag, fagskole, universitet eller høyskole og jobbe som dataingeniør, fysiker, bilmekaniker eller byggingeniør. Jenter er generelt gode i realfag og vi som ledende IT-aktør trenger alle de smarte hodene vi kan få for å drive innovasjon og utvikling av gode løsninger til nytte for hele samfunnet.

Foreldrene viktig påvirkningsfaktor

Nesten 4 av 10 jenter i aldersgruppen 15 til 25 år oppgir i undersøkelsen foreldre som den største påvirkningsfaktoren på deres valg av studieretning. Dette funnet er interessant. Det gjør at vi som sektor må se på hvordan vi kan nå frem til foreldre med kunnskap om teknologiske fag og yrkesveier. Ofte tennes den første gnisten av interesse for teknologi allerede i barndommen.

Da trenger vi gode kvinnelige rollemodeller for å vise frem bredden, betydningen og mulighetene teknologi byr på. Mor er muligens spesielt viktig å nå frem til for å få flere jenter inn i bransjen - klarer vi å overbevise henne, lykkes vi kanskje bedre med å få med oss jentene.

Like mange kvinner som menn innen 2030

Tietoevry har i dag 1250 kvinnelige ansatte i Norge, som utgjør en kvinneandel på 28 prosent. Men vi strekker oss etter et langt høyere mål om å ha 40 prosent kvinner i arbeidsstokken innen fire år og innen 2030 skal kjønnsfordelingen hos oss være 50/50.

På globalt nivå gjør vi allerede mye for å tiltrekke oss etter flere kvinner. Vi har utarbeidet et mangfold- og inkluderingscharter, vi bruker gamification for å anonymisere rekrutteringsprosesser for å unngå partiskhet, og ved å benytte et kjønnsnøytralt språk i stillingsannonsene ser vi at vi får flere kvinnelige søkere.

Mangfold og likestilling er et konkurransefortrinn vi ønsker

Med større mangfold og en god kjønnsbalanse oppnår vi bedre beslutningsprosesser, sterkere innovasjonskraft og langsiktig verdiskaping. Og med økt konkurransefortrinn tiltrekker vi oss også flere kloke hoder, både kvinner og menn. Med over 80 nasjonaliteter representert blant våre ansatte er mangfoldet godt til stede hos oss.

I Norge er likestillingen kommet ganske langt, men ikke langt nok. Teknologi er en viktig del av hverdagen og samfunnet vårt. Selv om Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling, er kvinner fremdeles underrepresentert på mange områder, også i teknologibransjen. Det jobber vi hardt for å gjøre noe med i Tietoevry.

Vi oppnår ikke alle målsettinger med én gang men for oss er det viktig med høye ambisjoner. Målsettingene skal jo peke retning for den fremtiden vi ønsker å være en del av.

Trond Vinje
Head of HR

Trond Vinje is Chief Human Resources Officer and part of the leadership team in Tietoevry. Diversity and inclusion are part of his daily work.

SKREVET AV

Trond Vinje

Head of HR

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn