noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Med telefonen som knyttneve

Kampen mot nettmobbing handler om å gjøre nettet til hva det er, et fantastisk verktøy.

Ella Fyhn / mars 25, 2021
PRØV UT THE POLITE TYPE FONTEN HER

Jeg er født i 2004, samme år som Facebook ble lansert. Siden da har de sosiale mediene utviklet seg fra å være en ny og spennende arena til å bli en av de viktigste møteplassene for ungdom.

Vi bruker Snapchat, Instagram og Tiktok til å snakke med hverandre, holde oss oppdatert på hverandres liv og til og med til å diskutere politikk og andre ting som engasjerer oss. Men naturlig nok følger det med noen ulemper.

Der det er mennesker som kan gruppere seg vil det kunne oppstå utenforskap, sjikane eller ukultur. Derfor burde vi snakke om nettmobbing som et holdningsproblem, ikke bare et problem som har oppstått som følge av at vi ungdommer har tilgang til internett. Skal vi klare å bekjempe nettmobbing, må vi rett og slett anerkjenne utfordringer vi har med holdninger generelt i samfunnet. Da blir avstanden fra ord til handling mye kortere!

Ella Fyhn (16) har et sterkt engasjement for likestilling og mot diskriminering (Foto: Mette Randem)

Mitt engasjement for en tryggere digital hverdag startet i 2019 da jeg ble med i Barneombudets ekspertgruppe for en tryggere digital hverdag. I prosjektet jobbet jeg med andre ungdommer, først fra Norge og deretter fra Europa. Jeg begynte å reflektere mye over vår mediehverdag og hvordan den kan endres konstruktivt. Etter prosjektet har jeg fortsatt å engasjere meg for trygg digital oppvekst, og jobber fortsatt med å få det på dagsorden.

Hatytringer et et samfunnsproblem som også får alvorlige konsekvenser for enkeltungdom

Nettmobbing finnes i mange former. Uttrykkene som brukes varierer, men jeg ser likevel noen gjengangere, særlig på plattformer som TikTok hvor de fleste innleggene er offentlige. Jenter får ofte negative kommentarer om kropp og utseende, og de med minoritetsbakgrunn opplever rasisme.  Det kan være alt fra små stikkende kommentarer til alvorlige trusler i de offentlige kommentarfeltene. Tragisk nok kommer kommentarfelt-mobbingen bare i tillegg til den vi ikke ser, den som foregår i lukkede rom og på private meldinger.

Det er vanskelig å skjønne hvorfor noen ytrer seg på så ekstreme måter eller skriver grusomme ting til andre ungdommer. En av grunnene kan være at du ikke kan se den andre parten sin reaksjon. Bak en skjerm forholder du deg ikke til den andre personens følelser på samme måte som du gjør i virkeligheten. Volds- eller dødstrusler er et godt eksempel på det. Enklere sagt, langt flere opplever å få drapstrusler på nettet enn de gjør når de handler på butikken, går nedover gaten eller trener på Sats.

Konsekvensene av mobbing kan være store og ødeleggende for både ungdommer selv, utsatte grupper og hele samfunnet vårt. Personer som blir utsatt for mobbing kan utvikle dårligere selvbilde, psykiske helseproblemer og antisosial personlighet. Det har jeg dessverre sett en del av i løpet av ungdomstiden.

Dette er utfordringer som er svært alvorlige og som kan være vanskelig å håndtere. Den digitale mobbingen og sjikanen kan også føre til at ungdom unngår å si det de mener. I sum viser det hvor viktig det er å kjøre initiativer mot mobbing og sjikane, som The Polite Type!

Skolen må ta større ansvar mot nettmobbing

Men i kampen mot digital mobbing er vi også avhengig av at skolene gjør sin del. Skolen må gi god digital kompetanse til elevene og ha en aktiv rolle i bekjempelsen av nettmobbing. En av måtene de kan gjøre dette er gjennom å sørge for at mobilen er en naturlig del av skoledagen. Ungdom må lære hvordan man bruker verktøyet på en god og forsvarlig måte, i stedet for å innføre mobilforbud på skoleområdet.

I dag er det, så langt jeg vet, ingen skoler som gjør dette på en tilstrekkelig bra måte. Men skal vi klare å gi ungdom god digital kompetanse, tror jeg opplæringen må være omfattende og gå over flere år. Det er noe lærere, foreldre og vi elever må jobbe med hver dag, ikke bare på en enkelt kampanjedag per år. På denne måten tror jeg flere av oss også vil få økt tillitt til skolen og ta kontakt med en lærer dersom vi opplever noe ubehagelig på nett.

Et samfunn fritt for nettmobbing virker kanskje uoppnåelig, men er likevel viktig å strekke seg etter. Det ville ført til et tryggere samfunn, hvor folk har det bedre og hvor enkeltindivider ikke blir presset ut av debatten. Enkelt og greit handler kampen mot nettmobbing om å gjøre nettet til hva det egentlig er, et fantastisk verktøy.

Les også: Alle som har mulighet til å gjøre noe med nettmobbing bør engasjere seg av Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY

Nysgjerrig på hvordan The Polite Type fonten fungerer? Prøv den ut her

Ella Fyhn
VGS-elev og samfunnsdebattant

SKREVET AV

Ella Fyhn

VGS-elev og samfunnsdebattant

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn