noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ord står i veien for kvinner i IT-bransjen: Andre ordvalg i stillingsannonser førte til drastisk endring

30 juni 2021

Kvinneandelen i den norske IT-bransjen er på kun 28 prosent, og få kvinner søker på det som i dag er mannsdominerte stillinger. I et nylig eksperiment klarte imidlertid TietoEVRY å øke andelen kvinnelige søkere med 32 prosent. Nøkkelen var å bruke et mer kjønnsnøytralt språk i stillingsannonsene.

– Som en fremoverlent aktør i en mannsdominert bransje har vi et ansvar for å aktivt søke nye løsninger som bidrar til å øke kvinneandelen på våre arbeidsplasser. Dette handler ikke kun om å oppnå et visst nivå av kjønnsbalanse, men mer om at bransjen går glipp av et utrolig utviklingspotensial når høyt kompetente kvinnelige søkere ikke finner vår bransje attraktiv, sier Trond Vinje, HR-direktør i TietoEVRY.

TietoEVRY har som mål å ha like mange kvinnelige som mannlige medarbeidere innen 2030. Som ett konkret grep, gjorde selskapet en vurdering av sin egen rekrutteringshistorikk sammen med en inkluderingsekspert, og analyserte språket som er brukt i tidligere stillingsannonser. Dette for å se om endring i ordbruk kan bidra til at stillinger fremstår som mer attraktive for kvinner.

Små endringer ga stor effekt

Basert på funnene utviklet selskapet nye stillingsannonser med annerledes ordbruk enn tidligere. For å teste effektiviteten, ble det publisert to sett annonser – en «tradisjonell» med samme språk som før, og en ny med færre maskuline ord.

I annonsen for frontend-utvikler, ble for eksempel ordet «competent» endret til «knowledgeable» og «driven» til «focused». I flere kampanjer ble ordet «independent» erstattet med enten «self-starter» eller «self-directed».  

Disse enkle endringene i ordvalg viste seg å ha en stor effekt på demografien blant søkerne. Stillingsannonsen for frontend-utvikler i Norge hvor tradisjonelle, maskuline ord ble brukt, fikk 13 prosent kvinnelige søkere, mens annonsene med mer inkluderende formuleringer oppnådde en kvinnelig søkerandel på 18 prosent. Totalt fikk stillingsannonsene som ble justert med et mer kjønnsnøytralt språk i Norge, Sverige og Finland 32 prosent flere kvinnelige søkere enn de tradisjonelle annonsene.

– Kjønnsbalanse er en veldig viktig sak i en mannsdominert bransje, og mange virksomheter prøver å løse dette gjennom kjønnskvoter eller ved å sette et mål om en viss prosentandel kvinnelige ansatte. Men målene kan ikke nås uten konkrete handlinger som gjennomføres på tvers av virksomheten. Den komplekse utfordringen som kjønnsbalanse er og tapet av kvinner i IT-bransjen, kan ikke bli løst kun gjennom stillingsannonser, men et slikt eksperiment kan avdekke viktige elementer som kan bidra til en løsning. Så små endringer som er gjort her kan virke ubetydelig, men resultatene snakker for seg selv, sier Laura Smith, grunnlegger av VALIDEI Research og medlem av nettverket Inklusiiv.

En inkluderende arbeidsplass krever handling
TietoEVRY tar med seg lærdommen fra dette eksperimentet inn i fremtidige rekrutteringsprosesser på tvers av organisasjonen for å nå målet om kjønnsbalanse innen 2030.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre når det kommer til inkludering og likestilling i IT-bransjen. Vi arbeider kontinuerlig for å skape en inkluderende arbeidsplass og vi håper at vi kan være et eksempel og oppmuntre andre virksomheter til å bli med på å utvikle konkrete løsninger som kan tjene hele bransjen fremover. Om vi tar små skritt hver dag, kan vi utgjøre en stor forskjell, avslutter Vinje.

TietoEVRYs mangfolds- og inkluderingsstrategi finner du her. Les også mer om TietoEVRYs 50/50-mål innen 2030 her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trond Vinje, HR-direktør TieroEVRY
Mob 400 11 798 / trond.vinje@tietoevry.com

Renate Morken, senior communications manager TietoEVRY
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com


 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn