noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Käyttäjillä on keskeinen rooli skaalautuvien järjestelmien kehittämisessä asiakkaille

Ekosysteemi kokoaa yhteen erilaisten osaamisalueiden yrityksiä yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi

Petteri Mussalo / 22. joulukuuta, 2022

Tietoevry Caren ekosysteemi kokoaa yhteen erilaisten osaamisalueiden yrityksiä yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Veturilla on operatiivinen vastuu tiukasti säännellyllä terveydenhoidon tietotekniikan alalla.

Ekosysteemin jäsenillä on erilaiset roolit, ja kaikki hyötyvät yhteistyöstä lisäarvon tuottamisessa palvelun tai tuotteen kuluttajille. Ekosysteemimalli tarjoaa mahdollisuuden kehittää skaalautuvia kokonaisuuksia asiakkaille ja vastata heidän erilaisiin tarpeisiinsa. Kaikki ekosysteemin tuoteperhekokonaisuudet on määritelty ja niitä käytetään ja yhdistellään eri tavoin eri kokonaisuuksissa. Käyttäjillä on avainrooli kehitystyössä. Tutkimuksessa tai kehityksessä työskentelevien verkostokumppaneiden lisäksi myös tulevat käyttäjät osallistuvat päätöksentekoon. Ekosysteemikulttuurissa voidaan tehdä parhaat ratkaisut sekä käyttäjän että ekosysteemin kannalta.

Kansallinen ja globaali lainsäädäntö säätelee terveydenhoidon tietotekniikkaa tiukasti. Mitä lähemmäksi potilastiedon käsittelyä tullaan, sitä tärkeämpää säätelyn noudattaminen alusta asti on. Siten kaikissa tapauksissa ekosysteemillä on veturi, joka vastaa verkoston toiminnasta – palvelun tai tuotteen toimittamisesta sekä sen hyödyntämisestä, käytöstä ja huollosta. Veturihankkeessa Tietoevry toimii veturina.

Ohjelmistot hyödyntävät yhä enemmän uutta teknologiaa, kuten edistyksellistä analytiikkaa ja koneoppimisen komponentteja. EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin mukaan ohjelmisto tulkitaan lääketieteelliseksi laitteeksi ja tämä asettaa rajoituksia ohjelmistojen kehittämiselle, testaamiselle ja toimittamiselle. Tietoevry vastaa tähän haasteeseen noudattamalla sääntelyohjeita heti kehityksen varhaisvaiheessa ja valmistautumalla akkreditointiin. Yrityksen olemassa oleva laatukäsikirja ja prosessit tukevat sääntelyn ilmoittamista koko kehityselinkaaren ajan.

Tietoevry Caren ekosysteemin työskentely etenee hyvin, ja useita tutkimus- ja yhteistyöhankkeita on meneillään. Kaikkien osapuolten ääni pääsee kuuluviin integroidun alustan kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisille palveluille, joka tarjoaa alan toimijoille oikotien uuteen Terveys 4.0 aikakauteen.

Tietoevry Veturi

Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelma kehittää kohtuuhintaisia, saavutettavia ja luotettavia digitaalisia palveluita. Tietoevry etsii tutkimusyhteistyöhön verkostokumppaneita. Tutkimusaiheita ovat sekä tietyt yhteiset IT-alan teknologiat että tarkemmat teemat pankkitoiminnassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kaupunkien energiaratkaisuissa. Ohjelma on osa Business Finlandin rahoittamaa Veturi-hanketta.

Kiinnostuitko? Pysy ajantasalla Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman etenemisestä:

Tilaa Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman uutiskirje

Petteri Mussalo
Head of R&D, Tietoevry Care, Insights & Transformations, PE Health Village

Petterillä on pitkä kokemus terveydenhuollon ohjelmistokehityksen, palvelukehityksen ja tiedonhallinnan eri tehtävistä. Hänen tärkeimmät kiinnostuksen kohteensa ovat tiedon hallinta, datan hyödyntäminen ja analytiikka sekä koneoppiminen. Petterin väitöskirja käsitteli viranomaisten vaatimuksia ja datan arvostusta terveydenhuollossa.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä