noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kohti älykkäämpää ja puhtaampaa energiajärjestelmää

Uudistuvaan tuotantoon siirtyminen johtaa entistä hajautuneempaan tuotantoinfrastruktuuriin.

Fredrik Jansson / 7. marraskuuta, 2022

Tietoevryn Veturi-hankkeen energiatoimialan pääpaino on datavetoisessa energiatransitiossa, joka on tässä maailmantilanteessa ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Energiatransitiossa ollaan siirtymässä isossa mittakaavassa uudistuvaan tuotantoon, ja tästä johtuen muodostuu entistä hajautuneempi tuotantoinfrastruktuuri. Samalla energiaa käyttävät resurssit lisääntyvät ja tulevat teknisesti älykkäämmiksi. Aiempaa sääriippuvampi tuotanto tarvitsee tasapainottamista energian varastoinnin lisäksi myös energian käytön joustoilla. Kaikki tämä vaatii integroitumista ja datavetoista ohjaamista.

Tietoevryllä on laaja osaaminen sekä tuote- ja palveluvalikoima energiatoimialan sovellus- ja ratkaisukehityksessä. Tuotteitamme käytetään verkkojen suunnittelussa ja ylläpidossa, mittari-infrastruktuuriin liittyvissä asennus- ja ylläpitotöissä sekä mittaridatan keräämisessä, tasehallinnassa, asiakashallinassa ja laskutuksessa. Uusimpana palvelunamme on pilvipohjainen alusta hajautettujen energiaresurssien hallintaan sekä näistä virtuaalivoimaloiden muodostaminen ja osallistuminen joustomarkkinoille. Meillä on vankka pohja lähteä kehittämään datavetoisempaa palvelutarjontaa energiatoimialalle yhdessä tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa.

Yhteistyössä uusia ratkaisuja tukemaan vihreää siirtymää

Jotta parempi ennustettavuus ja ohjattavuus voidaan saavuttaa sekä sähkönjakelun että kaupankäynnin tarpeisiin, tarvitaan entistä laajempaa datankeruuta ja yhteistyötä datan ympärillä. Näihin asioihin keskitymme Veturi-hankkeen energiapuolen tutkimusprojekteissa.

Kumppaniverkostomme kattaa tällä hetkellä energia- ja verkkoyhtiöitä, laajoja energiaintensiivisiä prosesseja ja pienempiä erikoistuneita kokonaisuuksia hallitsevia yhtiöitä sekä uutta tutkimusta tekeviä tutkimuslaitoksia.

Tietoevryn roolina Veturihankkeessa on olla integraattori, joka tuo kumppanit saman pöydän ääreen rakentamaan uusia ratkaisuja datan päälle.

Verkostomme hankkeissa keskitymme mm. seuraaviin tutkimusaiheisiin, joiden yhteisvaikutus tukee kaupunkien vihreeä siirtymää:

  • Uusien digitaalisten palvelukokonaisuuksien tuottaminen tuulivoimatoimijoiden tarpeisiin
  • Parempi verkonhallinta ja datavetoinen suunnittelu verkkoyhtiöille
  • Ratkaisut, joilla energiayhtiöt voivat reagoida markkinamuutokseen sekä lisääntyneeseen pientuotantoon ja hajautettuihin älykkäisiin energiaresursseihin
  • Energiadatan parempi hallinta alueellisesti, paikallisten yhtiöiden auttaminen vihreässä siirtymässä
  • Sähköistyvä liikenne, parempi kiinteistöjen energianhallinta, reaaliaikaisempi datan keruu ja analysointi
  • Keinoälyn ja pilvipohjaisten data-alustojen hyödyntäminen

Seuraava määräaika yhteishankkeiden osalta Business Finlandin aikatauluissa on tammi- ja maaliskuussa. Keskustelemme mielellämme mahdollisista yhteistyökuvioista tulevaisuuteen vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Olemme myös mukana Slushissa 17.-18. marraskuuta, joten kuulet siellä lisää!

Tietoevry Veturi

Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelma kehittää kohtuuhintaisia, saavutettavia ja luotettavia digitaalisia palveluita. Tietoevry etsii tutkimusyhteistyöhön verkostokumppaneita. Tutkimusaiheita ovat sekä tietyt yhteiset IT-alan teknologiat että tarkemmat teemat pankkitoiminnassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kaupunkien energiaratkaisuissa. Ohjelma on osa Business Finlandin rahoittamaa Veturi-hanketta.

Kiinnostuitko? Pysy ajantasalla Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman etenemisestä:

Tilaa Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman uutiskirje

Fredrik Jansson
Principal Consultant, Data Transformation
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä