noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Veturiyritykset luomassa uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä

Hankkeet kehittävät ratkaisuja merkittäviin globaaleihin haasteisiin.

Karin Wikman / 16. helmikuuta, 2023

Julkistettuja veturiyrityksiä 12 sekä kaksi pienempää haastajaluokan veturia.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan menot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Business Finland on osaltaan auttamassa tämän tavoitteen saavuttamista vuonna 2020 lanseerattujen veturiyritysten haastekilpailujen kautta. Kilpailujen tarkoitus on saada suuryritykset lisäämään huomattavasti tki-toimintaansa (tutkimus, kehittäminen ja innovaatio) Suomessa ja luomaan uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä, jotka voivat ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

Veturiyritysten valinnassa pääkriteerinä on tki-panostuksen lisäyksen suuruus ja kumppaniverkoston kanssa ratkaistava asia. Tällä hetkellä on julkistettuna 12 suurta veturiyritystä sekä kaksi pienempää haastajaluokan veturia. Veturit ovat sitoutuneet lisäämään kumulatiivisia tki-panostuksiaan Suomessa yhteensä yli 1,2 miljardilla eurolla!

Veturihankkeiden rahoitukseen liittyy ennalta määriteltyjä tavoitteita tki- ja liiketoiminnan kasvusta sekä se, miten se rakentaa ekosysteemiä - esimerkiksi mitä kumppaneita veturi kokoaa ympärilleen ja minkälaisia kumppanuushankkeita veturi auttaa käynnistymään yhteisen haasteen ratkaisemiseksi. Näille ekosysteemikumppanien hankkeille on varattu omaa erillistä rahoitusta.

Kumppanuusprojektit toteuttavat joitain veturiyritysten julkaisemista tiekartoista. Tiekartta kuvaa veturin näkemystä siitä, miten iso tulevaisuuden haaste yhdessä ratkaistaan sekä minkälaista osaamista ja kumppanuusprojekteja veturi kaipaa mukaan. Projektit voivat olla yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä, yritystenvälisiä, yritysten omia projekteja tai tutkimusprojekteja.

Tukea kansainvälistymisponnisteluihin

Ekosysteemien partneriyritykset saavat veturiyrityksestä kanavan markkinanäkemykseen ja projekteihin, joihin niiden omat resurssit eivät välttämättä riittäisi, ja ne pääsevät mukaan ratkaisemaan merkittävää tulevaisuuden haastetta. Ne voivat hakea Business Finlandilta rahoitusta omaan kehitystyöhönsä ja saada merkittävää lisähyötyä laajasta kansallisesta ja kansainvälisestä asiantuntijaverkostosta.

Tietoevryn veturihanke Trusted Digital Societies

Tietoevry on sitoutunut auttamaan suomalaisia IT-yrityksiä rakentamaan skaalautuville data-alustoille pohjautuvaa liiketoimintaa globaaleille markkinoille muutamalla tärkeällä sektorilla: pankkisektorilla, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä kaupunkien energiaratkaisuihin liittyen. Olemme iloisia siitä, että Tietoevry kutsuu aktiivisesti kumppaneita liittymään Veturi-ekosysteemiinsä – tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa parempaa huomista.

Mukaan veturiekosysteemeihin pääsee seuraamalla veturien nettisivujen uutisointia ja olemalla yhteydessä yhteyshenkilöihin.

Karin Wikman
Chief Adviser, Business Finland

Pitkä kokemus innovaation ja rahoituksen alalta. Vastaa Business Finlandin Veturi-konseptista.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä