noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kaikki uutiset ja tiedotteet

31 maalis
2023
Uutiset

Kestävää kehitystä voidaan edistää dataa hyödyntämällä

Yritysten vastuullisuutta ja kestävää kehitystä todentavat mittarit ovat usein monimutkaisia ja mittaaminen hankalaa. Tietoevryllä on omakohtaista kokemusta vastuullisuusraportoinnin hankaluudesta kahden yrityksen fuusioituessa. Eri lähteistä haettavat tiedot vaativat lukemattoman määrän Excel-taulukoita, ja kaikki työvaiheet yhteen laskettuna projektiin kului peräti 5000 työtuntia.

24 maalis
2023
Uutiset

Kansalaiskyberteot rakentavat tasa-arvoista ja turvallista digimaailmaa

Tietoevry on mukana Kansalaiskyberteko-kampanjassa, koska teknologian ja digitaalisten palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla tasa-arvoisesti ja turvallisesti.

24 maalis
2023
Pörssitiedote

Tietoevry: kaupankäynti osakkeella ilman osinko-oikeutta

23 maalis
2023
Pörssitiedote

Tietoevry Oyj: Hallituksen valiokuntien kokoonpano

23 maalis
2023
Pörssitiedote

Tietoevry Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2023

17 maalis
2023
Pörssitiedote

Tietoevry Oyj: Johdon liiketoimet – Kimmo Alkio

16 maalis
2023
Pörssitiedote

Muutos Tietoevryn omien osakkeiden omistuksessa

13 maalis
2023
Uutiset

Digitaalinen Tulevaisuuskoulu vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen

Tietoevry ja UPM ovat mukana tukemassa ja kehittämässä Lasten ja nuorten säätiön osana toimivaa digitaalista Tulevaisuuskoulua. Tulevaisuuskoulu tarjoaa kaikille Suomen yläasteille työkaluja ja oppimateriaaleja tulevaisuuskasvatukseen. Maksuttomilla ja kaikille avoimilla oppimateriaaleilla halutaan vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen muuttuvassa maailmassa.

10 maalis
2023
Pörssitiedote

Tietoevry Oyj: Cevian Capital Partnersin omistusosuus alle 5 %

8 maalis
2023
Lehdistötiedote

Kyselytutkimus: Suomalaiset naiset uskovat teknologian ratkaisevan ilmastokriisin, mutta vain harva kokee teknologia-alan houkuttelevaksi

Tietoevryn teettämän kyselytutkimuksen* mukaan suurin osa (66 %) suomalaisista naisista kokee, että teknologian avulla voitaisiin ratkaista joko kokonaan tai osittain ilmastokriisi. Samaan aikaan vain 12 % naisista vastasi haluavansa työskennellä teknologian parissa. Maailmaa muuttavien ratkaisujen toteuttajiksi tarvitaan kaikenlaisia osaajia ja ihmisiä, joten edelleen tarvitaan työtä teknologia-alaan liittyvien mielikuvien parantamiseksi. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä