noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kaikki uutiset ja tiedotteet

27 touko
2024
Uutiset

Generatiivinen tekoäly apuna Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakaspalautedatan luokittelussa

16 touko
2024
Pörssitiedote

Tietoevry Oyj: Johdon liiketoimet – Kimmo Alkio

15 touko
2024
Lehdistötiedote

Tietoevry tutki: Kolme neljäsosaa suomalaissenioreista tarvitsee tukea digipalveluiden käytössä – ruotsalaisista alle puolet

Lähes 30 prosenttia suomalaissenioreista kokee, että heidän kykynsä toimia itsenäisesti on heikentynyt palvelujen digitalisoitumisen vuoksi. Toisaalta 76 % vastaajista kokee digitalisaation tervetulleena ja arkea helpottavana asiana. Pääosa vastaajista käyttää digipalveluja suhteellisen itsevarmasti, mutta suomalaiset kokevat haasteita niiden kanssa selvästi pohjoismaisia ikätovereitaan enemmän. Tämä käy ilmi Tietoevryn kyselytutkimuksesta, joka kartoitti yli 64-vuotiaiden kokemuksia digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

15 touko
2024
Lehdistötiedote

NSC EnergyOptin ja Tietoevryn yhteistyö turvaa sähkön saatavuutta ja mahdollistaa kysyntäjouston

Muuttuvat energiamarkkinat vaativat kokonaan uudenlaisia ratkaisuja sähkön riittävyyden ja jakelun turvaamiseksi. NSC EnergyOpti Oy:n ja Tietoevryn yhteistyö parantaa sähkön saatavuutta ja mahdollistaa uuden uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteetin rakentamisen. Tämä on erityisen tärkeää, kun epäsäännöllisen uusiutuvan sähköntuotannon määrä kasvaa. Sähköverkkoon liitettävät akustot mahdollistavat myös niitä hyödyntävien yritysten osallistumisen sähkömarkkinoille. 

13 touko
2024
Pörssitiedote

Tietoevry nimittää Cosimo De Carlon Tietoevry Create -liiketoiminnan johtajaksi

8 touko
2024
Lehdistötiedote

Tietoevry päivittää sukupuolijakauman tavoitettaan - 49/49 tekee tilaa monimuotoisuudelle

Teknologia on avainasemassa ratkaistaessa tulevaisuuden haasteita ja kilpailu osaajista korostaa entistä monimuotoisempien tiimien tarvetta. Monimuotoisuus ja osallisuus ovat keskeisiä monin tavoin: asiantuntijatiimit, jotka edustavat ja kunnioittavat erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, tekevät parempia päätöksiä, lisäävät innovaatioita ja sitä kautta tukevat organisaation menestystä. Sukupuolijakauman tasapuolisuus ja tarve houkutella enemmän naisia teknologia-alalle säilyy edelleen Tietoevryn tavoitteissa.

25 huhti
2024
Pörssitiedote

Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumukset koskien 300 milj. euron 2025 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa eivät astu voimaan Tietoevryn jakautumisprosessin keskeyttämisen myötä

25 huhti
2024
Pörssitiedote

Tietoevryn hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista osana konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä

25 huhti
2024
Pörssitiedote

Tietoevryn osavuosikatsaus 1/2024: Ensimmäisen neljänneksen tulos ennakoidun mukainen – Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen

25 huhti
2024
Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen, Banking jatkaa erikoistuneena liiketoimintana konsernissa – listaus tai myynti ei tällä hetkellä maksimoi arvopotentiaalia

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä