noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Bankingin ratkaisut auttavat pankkeja pysymään kilpailukykyisinä

Useita kokeiluhankkeita (Proof of Value) luottoalueella – fokus datassa ja tekoälyteknologiassa.

Aleksandr Peussa / 1. kesäkuuta, 2023

Seuraavana askeleena laaja tutkimus siitä, kuinka ulkopuolinen data tekee tuotekonseptista vielä paremman. Etsimme uusia partnereita.

Viime vuosien aikana alentuneet marginaalit ja lisääntynyt kilpailu ovat muuttaneet pankkien luototustoimintaa merkittävästi. Tämän seurauksena pankkien on investoitava yhä enemmän resursseja kustannusten optimointiin ja uusiin tuottomalleihin pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Tietoevry Banking on tunnistanut näköalapaikaltaan kolme tärkeää tekijää, jotka pankkien pitäisi mielestämme ottaa huomioon liiketoimintamalleissaan säilyttääkseen kilpailukykynsä. Niiden pitäisi ensinnäkin tarkistaa hinnoitteluun vaikuttavat komponentit. Sen sijaan että ne katsovat vain luottoriskiä, niiden pitäisi ottaa huomioon sellaisia komponentteja kuten pääoman tuottavuus, vaihtuvuusriski sekä aiempi asiakaskäyttäytyminen. Toiseksi, suurten segmenttien hinnoittelun keskiarvon sijaan pankkien on harkittava yksilöllisempiä lähestymistapoja, joissa käytetään tarkempia ennusteita mahdollistavia hinnoittelukomponentteja. Kolmanneksi pankkien pitäisi ottaa huomioon uusia teknologisia näkökohtia, joita julkisten pilvipalveluyritysten ratkaisut tarjoavat.

Tietoevry Bankingin ratkaisut ottavat nämä kolme näkökulmaa huomioon. Yksilöllinen lähestymistapamme käyttää nykyaikaisimpia datatieteen menetelmiä hyödyntäen korkeatehoista julkisen pilven laskentatehoa ja tallennuskapasiteettia. Tämä tarkoittaa, että pankkialalle tyypillisen korkean tason segmentoinnin sijaan sovelluksemme voivat analysoida ja ennustaa lopputuloksen yksilöllisesti pankin jokaisen asiakkaan kohdalla. Pyrimme luomaan tuotteita, jotka ovat skaalautuvia ja joita voidaan soveltaa eri pankeissa mahdollisimman vähin muutoksin.

Holistinen lähestymistapa ratkaisuihin

Tietoevry Banking on tehnyt luottoalueella laajoja tutkimuksia, jotka kattavat lainaprosessin optimoinnin koko elinkaaren. Kokeiluhankkeemme pohjautuvat vankalle akateemiselle ja ja liiketoiminnalliselle pohjalle. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuen lähestymme ongelmaa eri näkökulmista ja käsittelemme asioita aina alkaen asiakkaan hankintavaiheesta nykyisen asiakaskunnan portfolion hallintaan saakka. Joitakin esimerkkejä kokeiluhanketutkimuksistamme:

  • Vaihtuvuusriski: ennustamme asiakasvaihtuvuuden todennäköisyyden ja suosittelemme optimaalista korkoa pankin olemassa olevien asiakaskäyttäytymistietojen perusteella.
  • Credit hungriness -malli: koneoppimismenetelmiä käyttäen suosittelemme ennakoivasti lisälainoja arvioimalla nykyisen asiakkaan halukkuutta anoa toista lainaa.
  • Hintajousto: salkun optimaalisen tuoton säilyttäminen pitäen samalla myyntivolyymi halutulla tasolla. Ajatuksena on kohdistaa koronmuutokset asiakkaille joustavammin, jotta myyntivolyymi voidaan tasapainottaa vaikuttamalla vain pieneen osaan mahdollisista asiakkaista.

Hyvä perusta uuden tuotetarjonnan luomiselle

Nykyiset ratkaisumme pohjautuvat perinteisiin pankkitoiminnassa käytettyihin tietolähteisiin, jotka liittyvät tileihin, tapahtumiin, sosioekonomisiin tekijöihin sekä riskiennusteisiin. Kuten empiiriset tutkimuksemme lisätietolähteillä osoittavat, voimme parantaa ratkaisujamme rikastamalla tietolähteitä täysin uusilla. Perinteisiä tietolähteitä voidaan kuitenkin täydentää myös kasvattamalla datavolyymia.

Kutsumme uusia kumppaneita ekosysteemiimme

Tähän mennessä tekemämme työ on lisännyt osaamistamme ja parantanut markkina-asemaamme luottoalueella. Vahvan perustan ansiosta voimme nopeuttaa konseptien kehitystyötä ja tuotteistamista tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esimerkiksi pankkiliiketoiminnassa ja moderneissa pilvitekniikoissa.

Etsimme Luotettava digitaalinen yhteiskunta -hankkeen ekosysteemiin kumppaneita, jotka voivat tuoda lisäosaamista ratkaisujen teknologiselle puolelle, joilla on tietoa ratkaisujemme parantamiseksi, tai niitä, jotka osaavat luoda dataa jota ei tällä hetkellä edes ole markkinoilla. Ota yhteyttä, niin keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä pankkialalla Suomen kilpailukyvyn lisäämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Luotettava digitaalinen yhteiskunta on osa Business Finlandin tukemaa Veturi-ohjelmaa.

Aleksandr Peussa
Head of Data & AI, Tietoevry Banking

Aleksandr leads whole Tietoevry Banking's software portfolio development of data and Al to transform it from "system of records" to "system of insights". He has worked in several international banks within risk management and business development, with a strong track record of business growth and intensifying corporate performance in Nordics, Baltics, and Poland.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä