noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Luotettavaa digitaalisuutta edistämässä

Maailmanlaajuinen digitaalinen teknologia on muuttumassa keskeisesti, ja sillä tulee olemaan oleellinen vaikutus IT-markkinoiden toimintaan.

Iftikhar Ahmad / 26. syyskuuta, 2022

Digitalisaatio on jo muuttanut tapojamme kommunikoida, harjoittaa liiketoimintaa ja organisoida yhteiskuntiamme. Valtavan kapasiteetin yhteydet, avoimen lähdekoodin alustat, turvallisuus ja yksityisyys sekä luotettava tekoäly tulevat muuttamaan yhteiskuntia.

Muutoksen myötä ilmenee myös uusia uhkia. Teknologioita voidaan käyttää väärin ja järjestelmien ja tietojen turvallisuus voi vaarantua, millä on laajakantoisia vaikutuksia yhteiskunnallisella ja yksilötasolla. Näiden uhkien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi tarvitaan uusia, luottamusta edistäviä innovaatioita. Yhteiskunnassa on todellinen tarve luotettaville digitaalisille palveluille etenkin finanssi-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä energiasektorilla, mukaan lukien kaikki kriittiset infrastruktuurit. Tietoevryn Veturi-hanke pyrkii edistämään globaalia muutosta ja luomaan kriteerit kansalaisille tarjottaville edullisille, helppokäyttöisille ja luotettaville digitaalisille palveluille.

Markkinoita hallitsevat globaalit toimijat ja sääntely

Digitaalimarkkinoita hallitsevat muutamat globaalit toimijat, jotka ovat laajentaneet toimintojaan yhteiskunnan eri alueille. Tämä oligopoli ei ole ongelmaton, etenkin kun harvat toimijoista (yhtiöistä) ovat eurooppalaisia eikä niillä ole samaa oikeudellista tai yhteiskunnallista perustaa. EU-tasoinen sääntely – esimerkiksi General Data Protection Regulation (GDPR), lääkinnällisten laitteiden asetus ja uusi tekoälyä koskeva lakiluonnos – luo yrityksille rajoja teknologian käyttöön, mutta samalla mahdollisuuksia niille, jotka voivat tarjota ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Suojattu viestintä on elintärkeää uudella teollisella aikakaudella

Seuraava sukupolvi (5G/6G) tuo mukanaan uusia ominaisuuksia, kuten verkon alhaisen viiveen ja paikantamisen. Mutta kyse ei ole ainoastaan sosiaalisen median selaamisesta ja nopeammasta audiovisuaalisen sisällön suoratoistosta. Se menee pidemmälle muuttaen yhteiskuntaa ja vaikuttaen sen jokaiseen osa-alueeseen, kuten teollisuuteen, rahoitusalaan, terveyteen ja hyvinvointiin, viihteeseen jne. Uusilla yhteyksillä, joissa alhainen viive yhdistyy taattuun kaistaan, tulee olemaan valtava vaikutus digitaalisiin palveluihin. Neljäs teollinen vallankumous (Teollisuus 4.0) ja sen jälkeinen aika ei pelkästään muuta teollisuuslaitteden kokoa, vaan myös niiden tehokkuutta merkittävästi.

Etenkin sisätilapaikannuksella yhdistettynä huippunopeisiin yhteyksiin tulee olemaan valtava vaikutus teollisuusautomaatioon, ja se nostaa esiin monia turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyviä huolia. Teollisuus käyttää tällä hetkellä enimmäkseen langallista yhteyttä esineiden internetin (Internet Of Things, IoT) kanssa ja siinä on tietoturva-aukkoja. Nämä aukot katoavat 5G/6G-yhteyksillä jopa yksityisissä verkoissa. Koska 5G/6G-yhteyssignaali on ilmassa, se voidaan havaita myös teollisuusalueen ulkopuolella. Ainakin yhteyden kesto ja aika ovat kolmannen osapuolen kuuntelijan saatavilla. Näin tehtaan työaika ja kesto paljastuvat jossain määrin. Tehdastoiminnan turvallisuuden ja yksityisyyden lisäksi 5G/6G-yhteydellä työskentelevän henkilön yksityisyyttä voidaan myös seurata tarkemmin, koska sijainti sisätiloissa on upotettu signaaliin.

Tekoälyn on oltava ihmiskeskeistä ja luotettavaa

5G/6G-yhteydet tuovat uusia mahdollisuuksia teollisuusautomaatioon ja alueella työskentelevän henkilön turvallisuuteen. Automaatiossa tulee olemaan enemmän itsenäisiä komponentteja, jotka ovat hyvin riippuvaisia tekoälystä (AI). Tämä nostaa luotettavan tekoälyn merkityksen uuteen/toiseen asiayhteyteen.

Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä näkökohdista. Kuinka AI-malleja koulutetaan erilaisiin tehtäviin tai koulutetaan (hienosäädetään) uudelleen? Millaista dataa käytetään? On olennaista ymmärtää koulutuksessa, uudelleenkoulutuksessa tai hienosäätämisessä käytetyn datan vinouma (bias) sekä käytetyn datan sidokset ja rajoitukset. Koska useimmat mallit työskentelevät kapealla alueella (tai harvoissa tehtävissä), on tärkeää ymmärtää AI-mallin toiminta kapealla alueella, mutta elintärkeää ymmärtää sen toiminta ylivuotoalueilla tai niihin liittyvillä alueilla (poikkeuksellisissa käyttötapauksissa). AI-mallien täytyy toimia hyvin (ja vanhentua arvokkaasti) eikä niiden tule aiheuttaa vahinkoa laitteistolle tai ympäristölle, jossa ne toimivat. Pohjimmiltaan on kyse luotettavasta tekoälystä, joka on vankka, vakaa, selitettävissä oleva, puolueeton ja yleinen.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa käyttämällä luotettavia digitaalisia palveluita, turvallisia yhteyksiä ja tekoälyä, jotka ovat myös EU:n arvojen ja säännösten mukaisia. Sitä varten suosittelemme ulkoista kolmannen osapuolen auditointia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä avoimen lähdekoodin dataa ja tekoälyalustaa, jotka lisäävät tarjonnan läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Liity verkostoon!

Muuttuva IT-markkina tarjoaa uusia mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät tarjoamaan luotettavia digitaalisia palveluita yhteiskunnassa etenkin finanssialalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä energiasektorilla, sekä kaikissa kriittisissä infrastruktuureissa. Veturi-ohjelmassa Tietoevry vahvistaa yhteisten teknologioiden, kuten luotettavan tekoälyn ja suojatun viestinnän tutkimusyhteistyötä. Näin edistämme liiketoiminnan pitkäjänteisiä rakenteita, vakiinnutamme yhteisiä teknologiakohtaisia alustoja ja varmistamme EU-tasoisten lakien ja määräysten noudattamisen. Kutsumme yrityksiä, startupeja ja tutkimusryhmiä liittymään verkostokumppaneiksi rakentamaan yhteisiä teknologiataitoja näiden strategisten teemojen puitteissa.

Tutustu hankkeeseen ja liity mukaan!

 

Tietoevry Veturi

Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelma kehittää kohtuuhintaisia, saavutettavia ja luotettavia digitaalisia palveluita. Tietoevry etsii tutkimusyhteistyöhön verkostokumppaneita. Tutkimusaiheita ovat sekä tietyt yhteiset IT-alan teknologiat että tarkemmat teemat pankkitoiminnassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kaupunkien energiaratkaisuissa. Ohjelma on osa Business Finlandin rahoittamaa Veturi-hanketta.

Kiinnostuitko? Pysy ajantasalla Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman etenemisestä:

Tilaa Luotettava digitaalinen yhteiskunta -ohjelman uutiskirje

Iftikhar Ahmad
Head of R&D Central Function

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä