noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

M Seals har utvecklat verksamheten med en ny E-handelsplattform

Den nya plattformen skapar möjlighet till självservice och merförsäljning till nya kundgrupper för M Seals

Samuel Fhager

Senior Business Developer

Utmaningen

I dagsläget görs både försäljning och marknadsföring med hjälp av uppsökande verksamhet och representation på branschmässor. En stor del av M Seals affär kommer via stora återkommande kunder. Tankarna om en ny kundportal hade därför funnits länge. I samband med pandemin togs beslutet att utöka projektet från att bara täcka en ny webbplats och istället innehålla en helt ny webbportal för både befintliga och nya kunder.

Lösningen

Den lösning som Tietoevry skapade åt M Seals är baserad på Umbraco som publiceringsverktyg. Till det kommer Ucommerce som e-handelsplattform och med en komplett integration mot Microsofts affärssystem i botten.

Läs mer om våra tjänster inom digital handel

Om kunden

M Seals är förstahandsvalet för tätningar och formdetaljer till hydraulik-, pneumatik-, maskinteknik-, finmekanik- samt process- och läkemedelsindustrin. Verksamheten startade 1963 utanför Helsingör i Danmark där produktion, laboratorium och lager finns. 2002 etablerades M Seals på den svenska marknaden och tillväxten har varit stor. Med resande säljare och tekniker kan M Seals garantera en hög servicenivå i hela landet.

Läs mer om M Seals

Uppnådda fördelar

Med den nylanserade e-handeln har M-Seals ytterligare en säljkanal för sina kunder.

Helt ny kanal

Med den nylanserade e-handeln har M-Seals ytterligare en säljkanal för sina kunder.

E-handelsplattformen gör det enklare för kunderna att själva lägga ordrar och hitta rätt produkter.

Självservice

E-handelsplattformen gör det enklare för kunderna att själva lägga ordrar och hitta rätt produkter.

I och med den nya säljkanalen så kommer M-Seals att börja marknadsföra sig digitalt då det finns en modern webb och e-handel att landa på.

Marknadsföring

I och med den nya säljkanalen så kommer M-Seals att börja marknadsföra sig digitalt då det finns en modern webb och e-handel att landa på.

M Seals förändringsresa mot helt nya möjligheter

I samband med pandemin beslutade M Seals att inte bara skapa en ny webbplats, utan en helt ny webbportal för att kunna möta både befitnliga och nya kunder.

Vi behövde gå mot att göra hemsidan och vår kundportal till ett av våra viktigaste verktyg. Både för att serva våra kunder och nå ut till kundgrupper som vi inte når idag

Fredrik Ylander

Managing Director på M Seals

När M Seals tittade på en partner för att genomföra projektet var inte Tietoevry det självklara valet. Mycket pga att verksamheten finns i Danmark och i Storbritannien samt att bolagets CTO är dansk. Att valet till slut föll på Tietoevry berodde till stor del på möjligheten att erbjuda en helhetslösning där alla kompetenser kunde erbjudas, som projektet behövde. Främst var det integrationskonsulter som kunde arbeta mot M Seals affärssystem som var den viktigaste faktorn.

"Investeringen i den nya E-handelsplattformen kommer att betala sig snabbt", enligt Fredrik Ylander, Managing Director på M Seals. Den främsta anledningen är att M Seals kommer att komma åt helt nya marknader med både eftermarknad och detaljhandel. Helt enkelt mindre kunder än vad dagens säljkår fokuserar på. Något som kommer ge god avkastning då det inte kommer kräva nyanställningar.

Vidare kommer M Seals att marknadsföra sig mer aktivt digitalt. Något som inte har varit aktuellt i och med att den gamla webbplatsen inte hade något reellt att erbjuda åt kunderna. Med en kundportal och en E-handel kommer även helt nya kunder att kunna få tillgång till M Seals marknadsledande tätningar och formdetaljer.

Projektets genomförande

Den lösning som Tietoevry skapade åt M Seals är baserad på Umbraco som publiceringsverktyg. Till det kommer Ucommerce som e-handelsplattform och med en komplett integration mot Microsofts affärssystem i botten. Projektet har genomförts under 2021-2022 och har precis lanserats. 

Att arbeta med Tietoevry har varit både inspirerande och tryggt. De har varit en bra partner som väglett oss i arbetet och fått med hela vår organisation i förändringsresan. Dialogen med vår danska organisation och vår CTO har även fungerat utmärkt

Fredrik Ylander

Managing Director på M Seals

Med en ny E-handelsplattform baserad på Ucommerce skapas nya förutsättningar för M Seals att erbjuda sina kunder nya möjligheter till självservice. Dessutom kan även mindre kunder få chansen att köpa M Seals premiumprodukter. Något som tidigare varit svårt att få lönsamhet i då det handlat om för små volymer. E-handelsplatsen har helt enkelt skapat möjlighet för fler att bli kund hos M Seals.

Vi kan hjälpa er skapa digitala upplevelser utöver det vanliga. Läs mer om våra tjänster här

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn