noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ellevio har lanserat en framtidssäkrad och högpresterande webbplats för att möta sina kunder

Den nya plattformen har designats helt utifrån användarnas beteenden, med ett intuitivt formspråk.

Johanna Olin

Manager Web content & analytics

Utmaningen

Ellevios webbplats hade under flera års leveranser vidareutvecklats och byggts på med subdomäner i olika uttryck och syften. Design och användarflöden upplevdes inte som enhetliga och kändes spretiga.

Bristande kodkvalitet och en monolitisk arkitektur hämmade modernisering och utvecklingstakt och prestandan mötte inte längre verksamhetens behov. Ellevio uppfyllde inte tillgänglighetskraven för funktionsnedsatta användare.

Lösningen

Projektet har resulterat i en framtidssäker molnbaserad webbplattform från Optimizely, med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart. Framtida utvecklingsbehov kommer förenklas och snabbas upp mycket.

Läs mer om våra tjänster inom digital närvaro

Om kunden

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energibolag. Verksamheten omfattar elnätstjänster till både privat- och företagskunder, anslutning av bland annat ny vind- och solkraft samt lösningar för laddning av elbilar.

Ellevio har nära 600 anställda och sysselsätter totalt 3000 personer runt om i landet genom olika elnätsprojekt.

Vi står inför den största samhällsomställningen någonsin, industri och transporter ska ställa om från fossil- till eldrift och digitaliseringen fortsätter. Ellevio har därmed ett stort ansvar att möjliggöra och driva Sveriges fortsatta elektrifiering.

Läs mer om Ellevio

Uppnådda fördelar

En framtidssäker molnbaserad webbplattform med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart. Framtida utvecklingsbehov kommer förenklas och snabbas upp mycket.

Trygghet

En framtidssäker molnbaserad webbplattform med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart. Framtida utvecklingsbehov kommer förenklas och snabbas upp mycket.

Gamla integrationer har bytts ut till nya API:er vilket lett till att prestandan markant har ökat och att funktionalitet som tidigare varit för prestandakrävande har kunnat implementeras.

Ökad prestanda

Gamla integrationer har bytts ut till nya API:er vilket lett till att prestandan markant har ökat och att funktionalitet som tidigare varit för prestandakrävande har kunnat implementeras.

Intuitiva flöden, med så få klick som möjligt, har anpassats till att följa vedertagna beteenden hos webbanvändare snarare än att utgå ifrån elbranschens processer.

Kundfokus

Intuitiva flöden, med så få klick som möjligt, har anpassats till att följa vedertagna beteenden hos webbanvändare snarare än att utgå ifrån elbranschens processer.

Ellevios förändringsresa mot helt nya möjligheter

Hösten 2020 inleddes arbetet med att bygga om hela webbplattformen med en inledande förstudie. Projektet skulle leda till en professionell digital kommunikationskanal för Ellevio att nå ut med information och varumärkesbudskap till alla sina intressenter och samtidigt vara en modern självservice-portal för sina kunder. Kundportalen skulle i framtiden vara kundernas primära kanal där de kunde genomföra sina ärenden, erbjudas kundservice och ta del av relevant information.

Våra företagskunder förväntar sig att vi ska kunna förse dem med data och information i olika format samt även via API:er för att själva kunna hämta data

Daniel Scherman

Director Digital Product and Services, Ellevio

Alla användare, oavsett behov, skulle erbjudas en modern upplevelse. Enkelheten är viktig där det genomgående ska vara lätt att hitta rätt och göra rätt. De två primära målen med att erbjuda en självservice- och informationsplattform grundar sig i att Ellevio var tvungna att stärka sin digitala närvaro i enlighet med kundens förväntansbild, men likväl påvisa sin roll som samhällsviktig verksamhet och stärka sitt varumärke i den pågående energiomställningen.

För att främja enhetlighet och skalbarhet skulle webbens intuitiva och användarvänliga design grunda sig i ett centraliserat ramverk för att skapa en genomgående ”Ellevio-känsla”. Innehållet på webbsidor och i applikationer skulle utöver det redigeras från ett modernt CMS. (Content Management System)

Projektets genomförande

Utvecklingsprojektet påbörjades våren 2021 och bedrevs agilt där Tietoevrys utvecklingsteam i samarbete med Ellevios produktägare och testare hade dagliga avstämningar, förädling av processer, sprintplanering, demos och retrospektiv.

Tietoevry:s team och teamet från vår egen organisation samarbetade som ”ett team” trots distansarbete pga Pandemin.

Daniel Scherman

Director Digital Product and Services, Ellevio

För att skapa oss en bild av scopet inledde vi arbete alltså med en förstudie - Sprint 0. Resultatet av denna sprint blev ett nytt designkoncept med ny navigationsprincip, riktlinjer för arkitektur samt en tydlig strategi för kommande integrationsarbete. Resultatet av arbetet sammanfattades i en backlogg med den funktionalitet som skulle tas fram i det fortsatta projektet. Scopet delades in i två stora block där publik webb kom som steg 1 och inloggade tjänster som steg 2.

Under de fortsatta sprintarna jobbade vi iterativt med framtagning och förädling av nya vyer och flöden. Dessa bröts ned i utvecklingsaktiviteter som prioriterades och planerades in i sprintar. Varje sprintleverans lades upp i Ellevios system för test och återkoppling och genom att webbplatsen successivt växte fram kunde den fyllas med innehåll.

Största framgångsfaktorn med det agila arbetssättet var samarbetet och arbetsprocesserna som kontinuerligt utvärderades efter varje sprint och som ständigt optimerades.

Resultat

Projektet har resulterat i en framtidssäker molnbaserad webbplattform från Optimizely, med modern arkitektur och ett stabilt ramverk som är modulärt och skalbart. Framtida utvecklingsbehov kommer förenklas och snabbas upp mycket.

Gamla integrationer har bytts ut till nya API:er vilket lett till att prestandan markant har ökat och att funktionalitet som tidigare varit för prestandakrävande har kunnat implementeras. Dessutom har automatiserade releaser och kontinuerliga leveranser kortat ned releasecykeln med mer än 50% vilket innebär att affärskritisk funktionalitet når ut till kunderna dubbelt så snabbt.

Det nya designkonceptet signalerar ett framåtlutat och innovativt uttryck där alla tjänster, publika som inloggade, skapar en enhetlig känsla och speglar Ellevios varumärke. Ny navigationsprincip och ett intuitivt formspråk har tagits fram i syfte att guida besökaren rätt genom så få klick som möjligt. Flöden har anpassats till att följa vedertagna beteenden hos webbanvändare snarare än att utgå ifrån elbranschens processer
för att minska den kognitiva belastningen.

Att erbjuda självservice-tjänster på webben har aldrig varit viktigare än nu. Allt för att underlätta för kunden och minska ärendeflödet in till kundtjänst.

Daniel Scherman

Director Digital Product and Services, Ellevio

Ellevio.se uppfyller WCAG 2.0 AA och hela webben är responsiv och redigerbar. Ett centraliserat designramverk har tagits fram vilket ger en sammanhållen användarupplevelse och reducerar tid i både kravställning och utförande.

I utvecklingsarbetet används data dagligen för att identifiera förbättringspotential exempelvis vilken information som presterar bra respektive mindre bra och hur väl webbplatsens struktur hjälper användaren att bli vägledd till rätt plats för att lösa sitt behov.

Webben skulle bli Ellevios primära kommunikationskanal för information och vara en utmärkt plattform för att sprida varumärkesstärkande budskap, något både Ellevio, dess intressenter och kunder gladeligen kan bekräfta.

 

Vi kan hjälpa er skapa digitala upplevelser utöver det vanliga. Läs mer om våra tjänster här. 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn