noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommer regeringens budget att innehålla tillräckliga satsningar på digitalisering?

Finansminister Magdalena Andersson presenterar Sveriges budget för 2022 den 20 september. Vi hoppas på en rejäl satsning på digitalisering för att rusta Sverige för framtiden.

Bengt-Göran Kangas / september 03, 2021

Finansminister Magdalena Andersson presenterar Sveriges budget för 2022 den 20 september. Vi hoppas på en rejäl satsning på digitalisering för att rusta Sverige för framtiden.

Den 20 september lägger finansminister Magdalena Andersson fram budgetpropositionen för Sverige 2022. Det kommer vara en valårsbudget med stora satsningar på att stödja återhämtningen av svensk ekonomi under och efter pandemin.

Regeringen har redan kommunicerat att det finns ett reformutrymme på 74 miljarder i den kommande budgeten. Information om hur dessa 74 miljarder ska fördelas börjar nu komma, och först ut var nyheten om skattesänkningar på cirka 10 miljarder kronor. Idag lanserades en satsning på att hela landet ska leva (genom 500 miljoner extra till bredbandsutbyggnaden i glesbefolkade områden). Under de kommande veckorna kommer vi troligtvis få se flera tillkännagivanden om budgetinnehållet, fram till att helheten presenteras den 20:e september.

I förra årets budget saknade vi förslag som fokuserade på aktivieter som kan, och måste, göras här och nu för att bygga framtidens digitala samhälle (läs mer I pågående pandemi – låt oss bygga grunden för det digitala folkhemmet). Eftersom alla verkar överens om att digitalisering är ett viktigt medel för att lägga grunden för vårt framtida samhälle, hoppas vi nu på större utrymme i budgeten för 2022.

Vi missar vår chans att ställa om och bygga Sverige som en ledande nation inom digitalisering om vi inte börjar anpassa oss till det nya samhället där data och digitalisering är naturliga fundament. Detta måste speglas i budgetförslaget som presenteras i september. På EU-nvå har man tidigare pekat ut digitaliseringen som en viktig del i Europas omställning efter pandemin – sen kan man alltid diskutera sakinnehållet och hur det görs – men intentionerna finns där från EU:s sida. Låt oss hoppas att även Magdalena Anderssons budget genomsyras av en satsning på digitaliseringen, att det blir tydligt att den är ett fundament och ett medel för att klara de stora utmaningar vi står inför gällande vår välfärd och vårt samhälle.

Vi ser fram emot de kommande veckornas offentliggöranden och helhetsbilden den 20 september. Möjligheten finns återigen att göra en omstart av Sverige, där digitalisering nyttjas som ett medel på både kort och lång sikt – låt oss hoppas att regeringen tar den chansen.

 

Bengt-Göran Kangas, ansvarig offentlig sektor

Venke Bordal, ansvarig försäljning offentlig sektor

Thomas Brånfelt, ansvarig affärsutveckling och strategi offentig sektor

Venke Bordal
Sverigechef, Tietoevry Tech Services
Thomas Brånfelt
Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Författare

Bengt-Göran Kangas

Head of Public and Healthcare

Venke Bordal

Sverigechef, Tietoevry Tech Services

Thomas Brånfelt

Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn