noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny tjänst för barnomsorgsansökan – mindre krångel och mer tid över

Efterfrågan på fritids- och förskoleplatser ökar ständigt. Samtidigt kämpar skolpersonal och administratörer med ökad arbetsbelastning och minskade resurser.

Jakob Henriksson / maj 14, 2024

I själva verket visar en ny rapport från Sveriges Lärare att nästan 94% av alla lärare känner oro på grund av nedskärningarna i skola och förskola. För att komma till bukt med problemet krävs omfattande insatser och satsningar på rätt saker – inte minst den digitala infrastrukturen.

Digitaliseringen i skolan – nya krav och utmaningar

Vi vet att pappersblanketternas tid är över. Idag förväntar sig både elever, vårdnadshavare och administratörer tydliga, enkla och säkra tjänster som enkelt ska kunna användas digitalt. Tietoevrys innovativa digitala lösningar för förskolor och fritidshem har funnits sedan 80-talet och används idag av över hälften av kommunerna runt om i Sverige. Nya utmaningar och kravbilder uppstår ständigt och det är Tietoevrys ansvar att hela tiden ompröva, förbättra och anpassa verktygen så att de möter användarens behov. Strävan är att ta fram lösningar som ger användaren större frihet att själv kunna anpassa verktygen efter önskemål, samtidigt som de uppfyller de lokala krav och regelverk som finns i varje kommun. Ett exempel på detta är den nya tjänsten för barnomsorgsansökan som har tagits fram för att underlätta ansökningsprocessen för vårdnadshavare och administratörer i hela landet.

Nya funktioner för en optimal ansökningsprocess

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda barnomsorg i den omfattning det behövs, även för vårdnadshavare som jobbar under obekväma arbetstider. I sin uppdaterade tjänst möter Tietoevry dessa riktlinjer genom att erbjuda möjligheten att göra två ansökningar samtidigt, en för dagtid och en för obekväm arbetstid. Dessutom finns nu stöd för att kräva godkännande från två vårdnadshavare innan ansökan går igenom. Detta för att säkerställa att beslut som rör barnet på ett enkelt sätt ska kunna fattas gemensamt, till exempel vid delad vårdnad.

Alltid med barnen i fokus

Det råder inga tvivel om att en fungerande digital infrastruktur är och kommer förbli en grundförutsättning för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sin utbildning – från förskola och uppåt. Med enklare och säkrare processer inom barnomsorg får vårdnadshavare, personal och administratörer mer tid och resurser över till det som är viktigt: att säkerställa en hög kvalitet på omsorgen och alltid med barnens välbefinnande i fokus.

Jakob Henriksson
Product Marketing for Education

Författare

Jakob Henriksson

Product Marketing for Education

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn