noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hur bidrar digitalisering till det stora pusslet?

Vad ska prioriteras inom offentlig sektor, hur ökas möjligheterna och hur bidrar digitaliseringen i det stora pusslet?

Bengt-Göran Kangas / november 15, 2021
Ladda hem undersökningen

Det har gjorts många undersökningar där man utgår från medborgarna eller it-perspektivet. Desto färre har satt digitaliseringen i relation till det välfärds- och myndighetsuppdrag som kommunerna har samt dess förmåga.

Digitaliseringen kommer inte kunna lösa allt, men det är ett viktigt medel för att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen. Det var de bakomliggande tankarna när vi initierade ett försök att ta reda på hur det förhåller sig med digitaliseringen i kommunerna samt hur det förhåller sig till samhällsbyggnaden.

Undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” är ett försök att lyfta diskussionen till att prata om de verkliga utmaningar som vi, samhället och offentlig sektor står inför. Hur ska kapaciteten i offentlig sektor ökas när behovet ökar och skatteintäkterna minskar i framtiden? Vad ska prioriteras, hur ökas möjligheterna och hur bidrar digitaliseringen i det stora pusslet?


Ladda hem "Kommunen, digitaliseringen och samhället"

 

Stora förhoppningar som gick åt intet

Min kollega Thomas Brånfelt presenterade undersökningen från TietoEVRY/Demoskop för de cirka 900-deltagarna på eFörvaltningsdagarna den 27 oktober. I det efterföljande panelsamtalet, Hur bör resurserna för digitaliseringen fördelas om samhällsnyttan skall maximeras, var meningen att bland annat representanter för regeringen, kommuner, forskare m.m. skulle resonera om hur vi får ut nyttan – något som jag hade stora förhoppningar på skulle bli ett intressant samtal.

Se Thomas presentera undersökningen


Det jag kan konstatera är att panelsamtalet inte alls motsvarade de förväntningar som jag hade. Min reflektion är att man återigen fokuserade på it/digitalisering utan att sätta det i sitt sammanhang. Att det finns stora utmaningar som handlar om att vi måste prioritera om vi inte kan få ut mer från de resurser vi har, den tid vi har och den kompetens som vi har – det trodde jag skulle dominera samtalet, men så blev inte fallet.

Min erfarenhet är att samtal som dessa ofta faller ner i detaljer. Det tyder, tyvärr, på ett tekniskt perspektiv där tilltron till tekniken får ta överhand i dialogerna och samtalen – detta till trots att de som medverkar är kloka och kunniga representanter för offentlig sektor som har en holistisk syn. Detta förhållningssätt har jag sett under många år i det offentliga samtalet och den stora frågan är varför det är så?


Är digitalisering lösningen på allt?

Att vi inom it-branschen förordar att digitaliseringen är lösningen på allt eller ett självändamål är kanske inte så konstigt skulle jag säga. Att detta förhållningssätt anammas av representanter av offentlig sektor emellanåt är för mig mycket konstigt. Alla är överens om att digitalisering är ett medel och inte ett mål trots det så blir budskapet ett annat allt som oftast i den offentliga samtalet.

Dialogen om hur vi löser utmaningar måste fortsätta och framförallt är det alla inom offentlig sektor som måste säkerställa att vi pratar om rätt saker. Ta gärna därför del av undersökningen ”Kommunen, digitaliseringen och samhället” och gör er egen analys för fortsatt dialog inom kommuner, mellan kommuner, eller i andra forum.

Min personliga övertygelse är att om vi nyttjar digitalisering på rätt sätt och för rätt ändamål så kommer det bidra till en positiv samhällsutveckling där offentlig sektor kan möta de utmaningar som vi står inför – men låt oss också då prata om det på det viset.

Bengt-Göran Kangas
Head of Public and Healthcare
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn