noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Stipendium lyfter digitala idéers nytta inom vården

Vitalis-stipendiet delas ut årligen av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care.

Carina Wiman / april 18, 2024

Inför Vitalis-stipendiet 2024, som utses i maj, har vi fått en pratstund med förra årets vinnare Virginia Zazo och Manuel Gonzalez som mottog utmärkelsen för projektet Västerbotten utan gränser från Region Västerbotten.

Som en del av vinsten ingår ett samarbete med Tietoevry i syfte att ta nästa steg i innovationsresan – ett samarbete där vi tillsammans skapade en prototyp som kan förenkla samarbetet mellan regioner och kommuner inom vård och omsorg.

Modell för behovsbaserad vårdkompetens världen över

Dagens hälso- och sjukvård har stora utmaningar med kompetensförsörjningsbrist. Inte minst i norra Sverige. Som en lösning på utmaningen påbörjade Region Västerbotten projektet Västerbotten utan gränser år 2019. Projektet pågick fram till 2023 och resulterade i en digital modell för behovsbaserad vårdkompetens världen över.


Vi ville utveckla en modell som underlättar för oss att ta vara på den kompetens som finns hos svensk, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bor utomlands. Med Västerbotten utan gränser tog vi oss an utmaningen att dessa ska fortsätta kunna jobba inom svensk sjukvård även om det sker på distans, i de fall det behövs, säger Virginia Zazo, överläkare och projektledare från Region Västerbotten.

Vitalis stipendiet 2023_1.jpg
Fotograf: Anna Sigvardsson Högborg. Källa: Svenska Mässan


Positiv respons från regioner och sjukvårdspersonal

Utöver Vitalis-stipendiet 2023 har Västerbotten utan gränser mötts av en stor nyfikenhet bland andra regioner, personal och sjukhus.

All positiv respons som vi har fått från olika håll visar på att det finns ett stort behov av lösningar som denna. Även om Västerbotten utan gränser inte kommer lösa alla framtida kompetensproblem, är den en viktig del i den processen. Vi behöver lösningar för att komma framåt och här kan digitala verktyg spela en viktig roll, fortsätter Virginia Zazo.Samarbete med Tietoevry synliggjorde stor utvecklingspotential

Tillsammans med Region Västerbotten identifierade Tietoevry en viktig utvecklingspotential och möjlighet i hur läkare på annan ort – eller i annat land – ska kunna samarbeta effektivare med personal på vård- och omsorgsboenden. Utmaningar kring kommunikation mellan läkare och personal på boenden beror bland annat på bristfälliga systemstöd som inte samverkar, till exempel mellan region och kommun. Detta kan leda till bristfällig vård och ökad stress för både personal och individen i behov av vård och omsorg.

Samarbetet har resulterat i en prototyp över en gemensam digital arbetsyta. Syftet med arbetsytan är att underlätta för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på plats att jobba mer integrerat med läkare på distans. Vilket i sin tur leder till att läkaren får ett bättre beslutsunderlag för de åtgärder som behövs.

Själva samarbetet genomfördes inom ramen för en så kallad ”Discovery”. Detta innebär ett projekt där Tietoevry använder metoder inom ramen för tjänstedesign för att fånga olika användares behov, frustrationer och önskemål.

I det här fallet intervjuades distansläkare och sjuksköterskor på Särskilda boenden (SÄBO), och observationer genomfördes vid rondtillfällen. Tidigt i denna ”Discovery” skapades en prototyp som sedan itererades med användarna inom den tilltänkta målgruppen, för att säkerställa att den fångade de behov som identifierats.

Sara Hedman och Markus Burström, UX designers på Tietoevry Care och ansvariga för projektet, pekar på vikten av att arbeta nära användarna. I annat fall riskerar man att designa lösningar som inte tillgodoser användarnas behov, eller att lösningen i sig blir ytterligare en belastning i en redan stressig arbetsmiljö.

En tydlig insikt är att det finns ett stort behov av lösningar som dessa för att möjliggöra ett enklare samarbete mellan region och kommun inom vård och omsorg. Med hjälp av digitala verktyg har vi möjlighet att förbättra vården som våra medmänniskor får, arbetsmiljön på våra vård- och omsorgsboenden samt göra vårdsystemet mer proaktivt än reaktivt, säger Carina Wiman, Head of Business Enablement på Tietoevry Care.

 

Om Vitalis-stipendiet

Vitalis-stipendiet delas ut årligen av Vitalis tillsammans med Tietoevry Care. Syftet är att uppmärksamma initiativ från personal inom hälso- och sjukvården som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet och samhälle. Utöver en prissumma på 60 000 SEK erbjuds vinnarna av Vitalis-stipendiet ett samarbete med Tietoevry. Syftet är att undersöka utvecklingspotentialen hos det vinnande initiativet – ett samarbete till ett värde av 90 000 SEK.

Carina Wiman
Head of Business Enablement, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn