noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Årets budgetproposition – en besvikelse för digitaliseringen

Sveriges budgetförslag för 2022 har presenterats.

Bengt-Göran Kangas / oktober 01, 2021
Möt oss på eFörvaltningsdagarna

Vi var många som hade hoppats på en rejäl satsning på att använda digitaliseringen som ett medel för samhällets omstart, och vi lämnas minst sagt besvikna.

Att rusta upp Sverige för framtiden

Den 20 september presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för Sverige 2022 (Prop. 2021/22:1). Det fanns stora förhoppningar (inte minst bland oss) på en satsning på digitaliseringen, inte för sakens skull utan för att nyttja det som ett medel för att kunna ta Sverige in i framtiden.

Det visar sig dock att de stora satsningarna i budgeten, eller för all del satsningar i stort i budgeten, uteblev. Av de 74 miljarderna som reformutrymme kan det konstateras att det endast tillkom ett extra tillskott på 500 miljoner på bredbandsutbyggnaden i Sverige, en explicit satsning kopplat till digitalisering.


Ord ställs mot siffror när regeringen själva konstaterar på sidan 108 (under utgiftsområde 22, 4.5 Politikens inriktning)

”Digitaliseringen har avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin, näringslivets konkurrenskraft och en grön omställning efter pandemin.”

Ett sådant konstaterande borde per automatik reflekteras, samt genomsyra, den budgetproposition som framfördes. Men citatet speglar definitivt inte budgetpropositionen i sin helhet.

Hela budgetpropositionen är på cirka 2800 A4-sidor och ordet ”digitalt” förekommer straxt över 700 gånger. Det är då lätt att tro att digitalisering är av central betydelse för Sveriges framtid, men majoriteten tillfällen då ordet ”digitalt” använts syftar till retroaktiva utvärderingar, eller konstaterande, av att man under pandemin gått över till digitala möten – inte i en kontext av framtida satsningar.

Har du anmält dig till årets eFörvaltningsdagarna?

Sverige halkar efter

Avsaknaden av en satsning på digitalisering är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att regeringens budget konstaterar att vi halkar efter i mätningar mot jämförbara länder. De uteblivna satsningarna har uppmärksammats i hela branschen, bland annat av IT-och Telekombranschen.

En majoritet, inklusive regeringen själva, verkar vara överens om att digitalisering är ett viktigt medel för omstarten av samhället och ett viktigt medel för att lägga grunden för vårt framtida samhälle. Det synsättet borde reflekteras i budgeten för 2022.

Så ja, vi är besvikna. Möjligheten fanns – återigen – att göra en omstart av Sverige, där digitalisering nyttjas som ett medel på både kort och lång sikt. Och återigen tog regeringen inte chansen.

 

Bengt-Göran Kangas, ansvarig offentlig sektor

Venke Bordal, ansvarig försäljning offentlig sektor

Thomas Brånfelt, ansvarig affärsutveckling och strategi offentlig sektor

Thomas Brånfelt
Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige
Venke Bordal
Sverigechef, Tietoevry Tech Services

Författare

Bengt-Göran Kangas

Head of Public and Healthcare

Thomas Brånfelt

Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Venke Bordal

Sverigechef, Tietoevry Tech Services

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn