noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ett program för offentlig sektor

Hade det varit en ”vanlig” Almedalsvecka så hade jag velat få till en debatt och dialog om hur digitalisering kan bidra till vårt framtida samhälle – ett program för offentlig sektor.

Bengt-Göran Kangas / juli 07, 2021

Sommar, sommar, sommar, det är dans i Folkets park är inledningstexten till den klassiska sommarpratsmelodin i P1. Och sommar är det, inte minst vädermässigt! Dock står vi återigen inför en sommar där inget är sig riktigt likt. Pandemin påverkar fortfarande samhället, både i Sverige och i resten av världen, och vi måste alla anpassa oss efter rådande riktlinjer och regleringar.

Detta förändrar förutsättningarna även för den traditionella Almedalsveckan på Gotland. En vecka som normalt är full av aktivitet och fysiska möten i vimlet i Visby. På grund av situationen med Covid-19 kan dessa viktiga möten och samtal inte ske på plats i år, utan sker i stället digitalt, bland annat via plattformen Almedalsveckan Play. Vi på TietoEVRY medverkar i programmet med ett samtal om hållbarhet och hur vi kan påskynda den gröna omställningen med hjälp av IT.

För min egen del kan jag bara konstatera att om det hade varit en ”vanlig” Almedalsvecka så hade mitt fokus varit att försöka få till en debatt och dialog kring allt det som vi pratat om det senaste året. Ämnen som fortfarande är aktuella – alla med utgångspunkt i hur digitalisering kan bidra till vårt framtida samhälle. Jag hade velat diskutera ett program för offentlig sektor baserat på följande frågor och områden.

De framtida samhälls- och välfärdsutmaningarna
Hur kan vi säkerställa vårt framtida välfärdssamhälle när allt bygger på att skattebasen för sysselsättning ligger till grund för välfärden? Om demografin förändras och samhället ser annorlunda ut, hur säkerställer vi då att det finns en välfärd och vad innebär det för styrning, samverkan och den framtida förvaltningen? Jag skulle vilja höra mer om de olika politiska partiernas idéer kring detta och deras syn på framtiden och den offentliga förvaltningen.

Det digitala folkhemmet
Avsaknaden av en vision kring det digitala samhället måste diskuteras. Vi måste tydliggöra en vision och en strategi som sätter digitaliseringen i ett samhällsperspektiv – det räcker inte med att säga att vi ska bli bäst i världen på att nyttja digitalisering. Jag skulle vilja prata med Anders Ygeman om vart vi är på väg och om ”Det digitala folkhemmet”.

Digitalisering är ett medel
Vi inom it-branschen eller som arbetar med it har generellt en syn på att digitalisering i sig löser alla problem. Hur kommer det sig att vi sätter så stor tilltro till ny teknik, och det som nuförtiden kallas digitalisering (som egentligen är ett uppdaterat namn på det som förr hette databehandling, informationsteknologi och senare it)? Varför sprider sig synsättet att bara vi digitaliserar så löser det allt, det är något jag skulle vilja resonera med SKR om. Jag funderar snarare på hur tekniken kan bli en del av verksamheterna för att möjliggöra och stötta verksamhetsmålen, alltså ett medel snarare än ett mål i sig.

Offentlig sektor kan nyttja ny teknik
Är det verkligen så att offentliga verksamheter inte får använda sig av tex molntjänster? Molntjänster är ju bara en teknisk lösning och en leveransmodell. Det finns många svenska och europeiska företag som har molntjänster eller SaaS- (software as a service) tjänster som är lagliga att använda för svenska myndigheter, kommuner och regioner. Tyvärr har debatten mest kommit att handla om nyttjande av programvara från globala multinationella företag. Varför pratar man inte i stället om alla starka företag och all innovationskraft vi har i Sverige och som kan hjälpa till att möjliggöra tex eHälsa 2025?

Återstart av Sverige
Återstarten av Sverige börjar nu bli en realitet och den debatt som uppstod i samband med publiceringen av rapporten ”Omstartskommissionen – Idéer för ett starkare Sverige” behöver dammas av och återupptas. Vi behöver behandla digitaliseringens grund och infrastruktur som traditionella stimulansåtgärder och grundinvesteringar – detta måste upp på agendan. Låt digitalisering vara en naturlig del och behandla den på samma sätt som traditionella stimulanspaket för alla infrastrukturinvesteringar. Det är en debatt som jag skulle vilja initiera med Magdalena Andersson.

Sammanfattningsvis är min syn att digitaliseringen måste sättas i sitt sammanhang och vara ett medel som bidrar till det framtida samhället och det samhällskontrakt som ska gälla i framtiden. Ett ”vanligt Almedalsår” hade jag velat diskutera detta med alla inom offentlig sektor som jag brukar träffa i Visby. Jag hade gärna initierat och deltagit i denna debatt. I år framför jag istället mina tankar digitalt och ser med förhoppning fram emot Almedalen 2022.

Nu är sommaren här och jag önskar er alla en riktigt skön semester. Att det blir en period av återhämtning inför att vi förhoppningsvis återgår till ett öppnare samhälle under hösten där vi får en chans att träffas fysiskt i möten och dialoger.

Trevlig sommar!

Bengt-Göran Kangas
Head of Public and Healthcare
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn