noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

AI-løsning som gjør tilgangen til forskningsdata raskere og mer automatisert

Slik forbedres forskning på hjernesvulst

Utfordringen

En av utfordringene i forskning på hjernesvulst har vært datainnsamling fra medisinske avdelinger. Tradisjonell manuell datainnsamling er tidkrevende og potensielt utsatt for feil. Et forskningsteam for hjernesvulst ved Tammerfors universitetssykehus, et av pilotprosjektene til Neurocenter Finland, trengte en løsning for å automatisere innsamlingen av pasientdata fra medisinske poster for å fremskynde forskning og gjøre behandling av hjernesykdommer mer effektiv og sentrert rundt pasienter.

Løsningen

Tieto leverte en AI-løsning som bruker naturlig språkprosessering for å gjenkjenne setninger og ord fra pasientjournaler. Verktøyet strukturerer deretter de innsamlede dataene i henhold til angitte etiketter og overfører dem til en datasjø - hvor forskere kan få tilgang til dem i sanntid.

Read more about our services

Om kunden

Oppdraget til Neurocenter Finland er å tjene som et nasjonalt samarbeidsnettverk for nevrovitenskap. Nettverket har som mål å forene nevrologisk forskning utført i Finland. Finn ut mer: www.neurocenterfinland.fi/en

med en AI-løsning som gjør tilgang til forskningsdata raskere og mer automatisert

Forbedre forskning på hjernesvulst

med en AI-løsning som gjør tilgang til forskningsdata raskere og mer automatisert

ved å tilby helsepersonell lettere tilgang til resultater og verktøy for mer effektiv forskning

Betydelig påvirkning av behandlingsveier

ved å tilby helsepersonell lettere tilgang til resultater og verktøy for mer effektiv forskning

gjennom raskere tilgang til forskningsinformasjon og bedre bruk av data i pasientbehandlingen

Bedre pasientbehandling

gjennom raskere tilgang til forskningsinformasjon og bedre bruk av data i pasientbehandlingen

Neurocenter Finland - agile AI solution

AI-baserte løsninger blir viktige for helsehjelpen

Finland har rikelig med kompetanse innen forskning på hjernesvulster og andre nevrologiske lidelser. Samarbeidet mellom forskere kan imidlertid bli mer effektivt, siden det har vært utfordrende å samle tilstrekkelig store mengder forskningsmateriell i en liten befolkning. Neurocenter Finland jobber med å løse dette problemet ved å bringe forskere sammen og legge til rette for større nasjonale forskningsprosjekter.


Til nå har et annet problem med å utføre forskning vært at nødvendig informasjon ofte er innebygd i medisinske rapporter som ikke kan brukes i analyse uten først å trekke ut relevant informasjon fra fritekst til et strukturert format. Manuell strukturering av data er tidkrevende, og derfor ville Neurocenter Finland prioritere arbeidet med en automatisert datastrukturering og analyseprosess.

Bedre og raskere resultater gjennom moderne dataverktøy

Cirka 800 hjernesvulster blir diagnostisert i Finland årlig. Betydelige effekter på behandlingsveier for pasienter kan oppnås når helsepersonell har bedre tilgang til resultater og verktøy for mer effektiv forskning. For å oppnå dette målet, samarbeidet Neurocenter Finland med Tieto for å utvikle en AI-løsning for å trekke ut pasientdata automatisk fra pasientjournaler. En sentral årsak til dette partnerskapet var den solide erfaringen Tieto har med informasjonssystemene som benyttes av Helsingfors og Uusimaa (HUS).

Forskere innen data fra Tietos team opprettet en AI-løsning som bruker naturlig språkprosessering. Verktøyet gjenkjenner setninger og ord fra pasientjournaler basert på hva det har blitt lært. Den strukturerer deretter de innsamlede dataene i henhold til gitte kategorier. Til slutt overføres dataene til en datasjø, hvor forskere kan få tilgang til dem i sanntid.

Dette fremskynder forskningen og gjør behandlingen mer effektiv og pasientsentrert.

Vi ønsker å styrke hjernesvulstforskningen ved flere finske universitetssykehus ved å forenkle og automatisere tilgangen til forskningsdata

Mikael von und zu Fraunberg

Direktør, Neurocenter Finland

Mot forbedret og personlig pasientbehandling

Målet er å gjøre forskningen på hjernesvulster mer effektiv gjennom bruk av løsninger for kunstig intelligens. Ved å skifte fra manuell datainnsamling, er forskningsresultater raskere tilgjengelige, og med høyere kvalitet. Denne metoden bringer gradvis forskning og pasientbehandling tettere sammen, ettersom behandlings- og medisineringsplaner kan gjøres mer personlig - noe som resulterer i forbedret kvalitet på behandlingen.

AI-baserte løsninger er i ferd med å bli en veldig viktig del av helsevesenet. Helse- og omsorgsaktører går mot å bruke sentraliserte datasjøer eller skyer som integrerer pasientdata fra ulike kilder og benytter AI-løsninger som de som er utviklet i dette prosjektet. Dette gjør det mulig for organisasjoner å benytte seg av datatilgang ved å strukturere pasientdata bedre for å bruke dem mer effektivt i forskning og pleie.

Vi er veldig glade for resultatene og den smidige og effektive AI-løsningen. Alle som er involvert i dette prosjektet har gjort dette til en flott opplevelse. Hver sektor - fra sykehus og helsestasjonsdistrikter til forskningsdirektører og bedrifter - har deltatt med en positiv dette-får-vi-til-holdning

Mikael von und zu Fraunberg

Direktør, Neurocenter Finland

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn