noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bare 20 prosent av dataene utnyttes: – En uuttømmelig ressurs

Wenche Karlstad / april 13, 2022

Mengden av tilgjengelig data vi omgir oss med er enorm, og den øker stadig. Samtidig er det uutnyttede potensialet svimlende. Ifølge Europakommisjonen blir 80 prosent av all industriell data aldri brukt.

Det jobbes nå med løsninger som kan gjøre det lettere å utnytte en større andel av dataene. I motsetning til mange andre ressurser så er data en uuttømmelig ressurs som kan gjenbrukes i det uendelige. For mange næringer ligger det en stor, skjult verdi i dette.

Forklaringen på at så mye data aldri kommer til anvendelse er sammensatt. Ett aspekt er at teknologi som trengs for å hente ut verdien fra datamaterialet ikke er utnyttet godt nok. Et annet er at lover og regler for lagring og overføring av data er i endring.

Dette er noe de fleste bransjer må forholde seg til. Enten du driver en liten nettbutikk med kundedata eller jobber i et multinasjonalt konsern er tilgangen til skylagret data stadig viktigere.

En løsning på Privacy Shield-floken

Schrems II-dommen fra juli 2020 førte til at «Privacy Shield» ikke lenger var gyldig som overføringsgrunnlag for personopplysninger mellom europeiske og amerikanske myndigheter. Dette forsterket behovet for digital suverenitet over egne data og suverene skytjenester.

Særlig de mest regulerte sektorer og bransjer, som offentlig sektor, helse og finans ble påvirket. Men i praksis alle virksomheter som er underlagt GDPR og andre regulativer.

Digital suverenitet handler om retten til egne data, om hvor de lagres og hvem som har kontroll over dem. Selv om dette byr på utfordringer, byr det også på mange muligheter.

Uttalelsen fra Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Joe Biden i slutten av mars tyder på at det går mot en løsning på de juridiske flokene.

Det ble da annonsert at USA og EU var kommet til en prinsipiell enighet om et nytt regelverk for transatlantisk dataflyt. Den oppdaterte Privacy Shield-avtalen er under arbeid og vil forhåpentligvis bli en realitet raskt.

Samtidig jobbes det med å styrke Europas posisjon på datafronten. Europakommisjonens Data Act er et initiativ som ble lansert 28. februar, som nå er ute til høring.

2700 milliarder kroner i økt BNP innen 2028

Intensjonen i Data Act er å gjøre mer data tilgjengelig, med ett regelverk for bruk av og aksess til data både i offentlig og privat sektor. Samtidig å stimulere til økt konkurranse gjennom datadrevet innovasjon.

De nye reglene forventes å kunne skape 2700 milliarder kroner i økt BNP innen 2028.

Forslaget til det nye regelverket legger blant annet opp til at skytjenester leverer sin datakraft og lagringskapasiteter på grunnlag av hvordan dataøkonomien er bygget.

For eksempel vil økt bruk av gjenstander (Internet of Things) generere økt datamengde over relativt kort tid. Eksempelvis i smarte hjem eller smarte kontorer der flere enheter kan kobles i samme infrastruktur ved å regulere lys og varme basert på prediktive data ved bruk av kunstig intelligens.

Ett annet aspekt er å forbedre betingelsene for at virksomheter og forbrukere kan bruke skytjenester på en bedre måte.

Data Act tilrettelegger for en mer rettferdig og åpen konkurranse mellom SMB og større aktører. Det skal bli enklere å skifte mellom ulike tjenesteleverandører, og redusere begrensningene på å utveksle og utnytte data mellom sektorer. Dette samtidig som vi skal kunne være trygge på at dataene håndteres på en forsvarlig måte.

Gaia-X-samarbeidet

Tietoevry gikk nylig inn som medlem i Gaia-X, et europeisk samarbeid med formål å skape et enhetlig økosystem av sky- og datatjenester underlagt europeiske lover. Alliansen har siden etableringen sommeren 2021 allerede godt over 300 medlemmer, og den vokser hurtig.

Tanken er at et felles digitalt økosystem som medlemmene selv regulerer vil stimulere til deling og vekst i et bredt miljø med prinsipper rundt åpen kildekode.

Potensialet for innovasjon er stort, men komplekse regelverk har vært til hinder for særlig små aktører. Ved å forenkle og bygge gode standarder for utveksling av data kan det bli lettere å utnytte en større del av datamengden som finnes.

Økt innovasjon, smartere samarbeid

Et tettere samarbeid mellom europeiske skyleverandører vil sammen med Data Act også kunne styrke Europas betydning på et felt der amerikanske og kinesiske aktører har blitt stadig mer dominerende.

For de som eier og prosesserer store mengder data er det viktig med smidighet og transparens. Ved å fremme nye, felles løsninger kan vi gjøre det lettere å bruke dataene på nye måter. Det vil særlig komme mindre aktører til gode at veien fra innovasjon til nye tjenester blir kortere.

Små og mellomstore bedrifter har gjerne behov for ekstern kompetanse når de skal høste av datahavets goder. Gaia-X, Data Act og en ny Privacy Shield-avtale kan bidra til smartere samarbeid, større fleksibilitet og raskere omstilling.

Jo lettere det er å få ulike systemer til å snakke sammen, jo lavere er terskelen for å utvikle og ta i bruk nye løsninger. Mulighetsrommet er stort, enten det er innen handel, industri, landbruk eller forskning – bare for å nevne noe. Teknologien er i stadig utvikling, og med det vil verdien av dataene bare øke.

Sammenhengen mellom å ivareta data både på riktig sted og til riktig skytjeneste er tett koblet, enten valget faller på offentlig, hybrid eller privat sky.

Følgende prinsipper kan bidra til å ta riktige valg:

  • Sikkerhet som ett første prinsipp rundt lagring av type data, for eksempel persondata eller kritiske industrielle data
  • Skalerbare tjenester for å justere behov for ekstra kapasitet i korte perioder i forhold til forventet mengde datatrafikk, ved for eksempel ved frister for å levere selvangivelsen på nett eller imøtekomme handelsstandens kampanjeperioder som «Black Friday»,
  • Stabile driftstjenester med høy oppetid og tilgjengelighet av basistjenestene som sikrer trygg drift av store datamengder
  • Smidige operasjonsmodeller som gir hurtige utviklingsløp fra ide til produksjon som stimulerer til økt innovasjon av nye produkter og tjenester
  • Besparelser som effekt av skalerbare tjenester, automatisering samt reduksjon av eier- og driftskostnader ved egne lokal driftede løsninger
  • Bærekraftige løsninger i datasentre og kontorer med grønn energi, sirkulær bruk av maskinvare som noen av viktige verdier

Tietoevry opplever en økende etterspørsel etter nasjonale skyer som kan sikre behovene til nordiske organisasjoner og oppfylle lovkrav. Vi er her for å guide deg gjennom labyrinten, så ikke nøl med å kontakte oss.

 

Vil du vite mer? Les om vår suverene skyløsning.

Wenche Karlstad
Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services

Wenche brenner for å skape verdier for våre kunder og muliggjøre vekst med attraktive tjenestetilbud. Hun har nærmere 20 års erfaring i IT-bransjen med ulike roller innen ledelse og rådgivning, og med å bringe nye tjenester til markedet.

I sin nåværende rolle som leder for Strategic Differentiation Programs i Tietoevry Tech Services, leder hun et globalt team av eksperter og ledere.

SKREVET AV

Wenche Karlstad

Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn