noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sovereign Cloud skiller seg ut som en viktig trend på årets VMware Explore Europe

Tietoevry at your service / desember 08, 2022

Etter to år med pandemien deltok jeg endelig på VMware Explore-konferansen i Barcelona, ​​tidligere kjent som VMworld, som er en global multi-sky-konferanse arrangert av VMware for å lansere Tietoevry's nasjonale skyløsning, kalt Sovereign Cloud sammen med kundehistorien; Norrbottens kommuner i Sverige. Her er noen refleksjoner fra årets arrangement.

Under årets VMware Explore-konferansen i Barcelona var Sovereign Cloud (nasjonale skyløsninger) på agendaen under flere sesjoner, og ble omtalt som en viktig brikke til å oppnå data og digital suverenitet.

VMware Explore er en global multisky-konferansen i regi av programvareselskapet VMware. Tietoevry deltok i to paneldiskusjoner om Sovereign Cloud og datasuverenitet, i tillegg til å presentere erfaringene fra kunden Norrbottens kommuner i Sverige.

Blant poengene som ble trukket fram var hvordan innovative skyløsninger gjør det enklere å bringe SaaS-tjenester inn i suverene (nasjonal tilpassede) omgivelser - noe som legger grunnlaget for å hente ut mer av verdien i dataene.

Som en konklusjon, et helhetlig arrangement der Tietoevry fikk demonstrere tankelederskap innen digital suverenitet som en av de mest fremtidsrettede nasjonale skypartnerne til i Europa.

Samarbeid og nyskaping

Med skiftende regulative krav, geopolitisk uro og et økende antall dataangrep har suverene skyløsninger i løpet av kort tid blitt stadig viktigere. Tietoerys Sovereign Cloud gir nordiske kunder en skalerbar skyplattform som sikrer eierskap til, og kontroll over, dataene. Samtidig åpnes det for samarbeid og nyskaping.

Løsningen innebærer lagring i datasentre lokalisert i Norge, Sverige eller Finland, alt ettersom hvor kundene befinner seg. Dermed er det lett å forholde seg til det enkelte lands lover og retningslinjer.

Det er et tankekors at så mye som 92 prosent av all data som i dag produseres på den vestlige halvkule blir lagret i USA. Dette er en av grunnene til at digital suverenitet er høyt på agendaen – ikke bare på et nordisk nivå, men i Europa generelt.

Sovereign Cloud gir både nasjonal og europeisk suverenitet. Denne uavhengigheten legger grunnen for et åpent samarbeid som igjen bidrar til å styrke lokalsamfunnene. At tilgangen til digitale tjenester skal inkludere alle innbyggerne, handler om å ivareta demokratiet. Muligheten for å forenkle og forbedre disse tjenestene gjennom ny teknologi er blant fordelene ved Sovereign Cloud.

Reduserer kostnadene, åpner for innovasjon

De nordsvenske kommunene oppnår blant annet datalagring ved et datasenter i Norrbotten, at dataene er beskyttet av svensk lovverk, samt at regulatoriske krav tilfredsstiller svenske myndigheter og EU.

En felles infrastruktur er med på å redusere kostnadene. Deling av data på tvers av geografiske og andre skiller gir nye muligheter. Samtidig er løsningen bygget opp slik at de ulike kommunene står fritt til å velge sine underleverandører.

Sikker deling av sensitive personlige opplysninger og data fra helse- og utdanningssektoren gir fordeler både for innbyggerne og de som jobber med dette.

I Norrbottens IT-løsning ligger tjenester som migrering, driftsstøtte og support. Hver av de 14 svenske kommunene har dessuten sine egne cloud managere, og de står selv for migrering av data til skyen. Dette gir uavhengighet og handlingsrom, uten at det går ut over stordriftsfordelene.

Overførbart til norske kommuner

I Norrbotten har de erfart at det er nødvendig å slippe kontrollen over mindre, lokale datasenterløsninger i hver enkelt kommune. Man må våge å stole på sine partnere, lære sammen, og ta beslutninger i fellesskap.

Vi ser at folk finner nye måter å jobbe på. Når et virtuelt datasenter kan skapes på fem minutter så gjør det noe med viljen og evnen til innovasjon. Kontroll er et nøkkelord når det gjelder digital suverenitet. Kontroll over hvor dataene befinner seg, over hvem som har tilgang og hvordan de brukes. Kontroll skaper trygghet og forutsigbarhet – noe som igjen kan danne grobunn for nyskaping og vekst.

Arbeidet som nå gjøres i Nord-Sverige er overførbart til norske fylker og kommuner. Det kan dessuten sees i lys av en større innsats for å styrke Europas teknologiske posisjon.

Tietoevry har nylig blitt medlem av European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud. Alliansen som samler bedrifter, eksperter og representanter fra medlemslandene for å drive digital transformasjon og fremme Europas digitale suverenitet. Vi er ivrige etter å bidra med vår ekspertise som nordisk skytjenesteleverandør på vegne av våre kunder og for det nordiske samfunnet. Les mer om løsningen her, og test den kostnadsfritt i dag i linken under!

Tietoevry at your service

SKREVET AV

Tietoevry at your service

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn