noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

For det offentlige ligger det et kjempepotensial i å bruke data i nye sammenhenger

Under en fullsatt paneldebatt sesjon på årets NOKIOS-konferanse, løftet Tietoevry opp temaet om ny teknologi og dataenes verdi er en katalysator for innovasjon i offentlig sektor

Wenche Karlstad / november 02, 2022

«Slipp dataene fri, de er våre!» Det var hovedtema for årets NOKIOS-konferanse i Trondheim 25.-26. okt. Under tittelen «Ny teknologi og dataenes verdi er en katalysator for innovasjon i offentlig sektor» snakket foredragsholdere fra Tietoevry om hvordan man kan utnytte maskinlæring (ML), kunstig intelligens (KI) og dagens skyløsninger for å hente ut potensialet som ligger i en økende mengde data.

Oftest er det ikke mangel på data som er utfordringen, det er at kvaliteten på dataene er for dårlig. Skal dataene danne grunnlag for effektivisering, må de først og fremst være åpne og tilgjengelige.

Alt fra hver enkelt aktør og deres håndtering av data til EU-regulativer som setter rammene for deling av data over landegrensene må tas hensyn til. Åpne data bør i så stor grad som mulig kunne deles fritt mellom offentlige aktører i Norge.

Intensjonen i kommende EU regulativer er å gjøre data mer tilgjengelig, både i offentlig og privat sektor, og samtidig å stimulere til økt konkurranse gjennom datadrevet innovasjon.

For de som eier og prosesserer store mengder data er det viktig med smidighet og transparens i utvikling av nye tjenester. Det vil særlig komme mindre aktører til gode at veien fra innovasjon til nye tjenester blir kortere.

Det handler om å kunne sammenstille data på en måte som gir gevinster. Samtidig må man sørge for å sikre at sensitive data ikke kommer på avveie. Ulike data krever ulik tilnærming, som å finne gode løsninger for riktig formål og riktig skylagring.

 

Effektivisering gjennom standardisering

Leder for AI-utvikling, Tietoevry Industry, Public 360°, Sebastian Reichmann, trekker frem i debatten eksempler på hvordan ML, KI og automatisering kan forenkle offentlig saksgang.

Public 360° integrerer kunstig intelligens og et analytics-standardisert produkt for å gjøre det lettere for offentlige virksomheter å ta i bruk disse nye teknologiene.

Offentlige virksomheter har de senere årene brukt mye krefter på å digitalisere administrative prosesser. Men for mange er det et stort steg derfra til å hente ut potensialet i dataene som samles inn.

For en liten norsk kommune ikke lar seg gjøre å prioritere penger til å eksperimentere med AI foran mer konkrete tjenester - som å opprettholde en bussrute.

Ideen bak Public 360° Innebygd Intelligens var å utvikle modulbaserte standardiserte løsninger som gir en konkret verdi. Vi samarbeider tett med enkeltkunder for å skape løsninger som kan sette en ny standard for markedet.

Det er lagt ned mye arbeid i å identifisere områdene der slike standardløsninger gir mest mening. Et av disse er håndteringen av sensitive data i saksgang og arkivprosesser.

Les mer om 360° Archive Inspector

 

Behov for enkle løsninger

Gry Arnesen, leder for Data Services, Tietoevry Industry, vektlegger de praktiske utfordringene som mange i offentlig sektor står overfor i hverdagen.

Det er nødvendig å jobbe med de store linjene og levere på digitaliseringsstrategien, samtidig som man griper fatt i de daglige utfordringene. Skal man klare dette er det viktig å øke innsikt i og forståelse av data og datakvalitet.

Det finnes mange eksempler på god bruk av offentlige data. Setter vi det i kombinasjon med andre data, øker ofte verdien ytterligere. Det er her det må legges til rette for økt samspill mellom privat og offentlig sektor for å drive innovasjon fremover.

Et godt eksempel er samarbeidet mellom Barne-og Familiedepartementet og Gjeldsregisteret, som i felleskap har jobbet ut samfunnsnyttig tjenester – både for deg som forbruker og for næringslivet.

For det offentlige ligger det et kjempepotensial i å bruke data i nye sammenhenger. Men for at det skal fungere trengs det kompetanse om data og datakvalitet slik at man kan stole på datainnholdet.

Under paneldebatten utfordret deltakerne gjennom nytenkning. I det offentlige kan data brukes til tjenesteutvikling i mye større grad enn det gjøres i dag. Hver dag skapes det enorme mengder informasjon i offentlig forvaltning. Klarer vi å utnytte mulighetene som ligger i data, betyr det økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser og en mer effektiv offentlig sektor.

Det handler om retten til å eie våre data, hvor de lagres, og hvem som har kontroll over dem. Sørg for at dine kritiske data er beskyttet og holdt innenfor landegrensen. Les mer om digital suverenitet her.

Sebastian Reichmann
Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Gry Elisabeth Arnesen
Head of Data Services, Tietoevry Industry

SKREVET AV

Wenche Karlstad

Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services

Sebastian Reichmann

Head of AI & Insights, Tietoevry Industry, Public 360°

Gry Elisabeth Arnesen

Head of Data Services, Tietoevry Industry

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn