noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Plan & Build 360° kurs og opplæring

Nå er det på tide å melde seg på en av våre nye Plan & Build 360° kurs.

11.2 - 1.9.2024, Norway
På tide å booke kurs for 2024

Vi tilbyr ulike kurs over Teams gjennom vårt Plan & Build Academy som består av; videobaserte kurs med spørretime i etterkant, samt ordinære spørretimer.

Vi arrangerer åpne kurs for alle kunder av Plan & Build 360° to ganger i året; en gang ila. våren og en gang ila. høsten.

Vi holder kurs online på Teams. Dette krever at du har din egen PC.

Tietoevry vil sende deg påloggingsinformasjon i forkant av kursdagen, slik at du har tilgang til vårt interne kursmiljø med Plan & Build 360° under kurset.

Pris pr. kursdeltaker

Kurslengde

Pris eks. mva.

1,5 timers kurs

1500,-

2 timers kurs

2000,-

2,5 timers kurs

2500,-

Halvdagskurs

3000,-

Vi tilbyr nå følgende kurs

KURS

DATO

KLOKKESLETT

KURSHOLDER

Webadministrator

Fre. 26.04

10:00-14:00

 

 

KURS

DATO

KLOKKESLETT

KURSHOLDER   

Grunnkurs

Man. 19.08

12:00-15:00

 

Byggesak

Tir. 20.08

12:00-15:00

 

Webadministrator

Ons. 21.08

10:00-14:00

 

Klagesakkurs

Tor. 22.08

10:00-13:00

 

Plansakkurs

Fre. 23.08

10:00-13:00

 

Kostrakurs

Man. 26.08

10:00-12:00

 

Tilsyn- og ulovlighetskurs

Tir. 27.08

10:00-13:00

 

 

Vi anbefaler alle å ha gjennomført eLæringsmodulen for Plan & Build 360° som gir en grunnleggende innføring i systemet i forkant av kursene.

Ta kontakt med kursansvarlig på kurs.planandbuild@tietoevry.com

Gjeldende betingelser for på- og avmelding for kurs

Påmelding

Bekreftelse på at påmelding er mottatt vil bli tilsendt innen 5 virkedager fra påmeldingen er mottatt av Tietoevry AS.

Ved endring eller kansellering, kan dette utføres kostnadsfritt frem tom 9 dager før kurset avholdes.

Ved endring etter dette vil avmeldingsreglene nedenfor være gjeldende.

Avmelding

All avmelding belastes med et avmeldingsgebyr:
Ved avmelding inntil 8 dager før kursdato belastet 25% av kursavgiften.
Ved avmelding 7-3 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften.
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursdato belastes hele kursavgiften.

Avmelding - kurs:

Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med 100% av kursavgiften.

Avlysning

Tietoevry AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll (force majeure).
Ved avlysning på grunn av deltakerantall vil påmeldte deltakere få beskjed senest 1 uke før kursdato.

Informasjon om de ulike kursene

Grunnkurs 1 og Grunnkurs 2: Kurset skal gi en innføring i grunnleggende funksjonalitet i Plan & Build 360°, slik at deltakerne er godt rustet for videre kurs.

Grunnkurset i Plan & Build 360° går over to dager a 3 timer og gjennomføres med kombinasjon av slides og demonstrasjon av løsningen. Deretter følger oppgaveløsing.

Vi går igjennom:

 • Roller og Skrivebord
 • Arbeidsflatene i Plan & Build 360°
 • Begreper og struktur
 • Grensesnitt og navigering
 • Grunnleggende funksjoner
 • Arbeid med innregistrering
 • Saksgang: Fordeling og Politisk behandling
 • Overføring til arkiv
 • Arbeide med saksprosessen
 • Hvordan jobbe i forløp
 • Saksfremlegg
 • Gebyr
 • Tilsyn
 • Klage
 • Kostra

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å selv slå opp i hjelpesedlene, og få en intuitiv forståelse av logikken. Kurset er ment til å gi en grunnleggende innføring, slik at deltakeren i etterkant av kurset selv vil være i stand til å fortsette å lære seg systemet. Vi arbeider oss gjennom en byggesak med forløpet rammetillatelse.

Bestill Grunnkurs

Du vil få en innføring i funksjonalitet, ulike roller i administrasjonsarbeidet og avhengigheter mellom Plan & Build 360° og arkiv. Vi går igjennom noe konfigurasjon: administrasjon av maler, planlagte jobber, kodetabeller, innstillinger for ekspedering og forløp. Vi ser også på overvåking og brukeradministrasjon.

Webadministratorkurset tar 4 timer og kjøres i ett med pauser.
Deltakeren vil få en innføring i funksjonalitet, ulike roller i administrasjonsarbeidet og avhengigheter mellom Plan & Build 360° og arkiv. Vi går igjennom noe konfigurasjon: administrasjon av maler, planlagte jobber, kodetabeller, innstillinger for ekspedering og forløp. Vi ser også på overvåking (overføringslogger) og brukeradministrasjon.

Bestill webadminstratorkurs.

Som sluttbrukeropplæring tilbyr vi «Plan & Build Academy». Dette er en blanding av eLæring og spørretimer hvor sluttbrukerne gis mulighet til å still spørsmål på det de har lært via eLæringen. Denne opplæringen bygger på Flipped Classroom metodikken

Som sluttbruker opplæring tilbyr vi metoden “Plan & Build Academy”. Dette er en blanding av eLæring og spørretimer hvor sluttbrukerne gis mulighet til å stille spørsmål på det de har lært via eLæringen.

“Plan & Build Academy” er en pedagogisk tilnærming der saksbehandlerne gis tilgang til preinnspilt opplæringsmateriell sammen med et Plan & Build 360° øvingsmiljø (kundens testmiljø) der de kan utføre sine arbeidsoppgaver. I etterkant samler Leverandøren saksbehandlerne og andre brukere i grupper til spørsmålsseanser der vi svarer og viser hvordan vi løser utfordringer og spørsmål de har hatt.

Kursområder:

 • Grunnkurs
  • Skrivebord
  • Innregistrering
  • Fordeling av saker
  • Prosesstøtte
  • Kontakter
  • Dokumentproduksjon
  • Gebyrhåndtering
  • Søk og gjenfinning
  • Rettigheter for alle roller
  • Outlook sidepanel
 • Byggesak
  • Kontroll av søknader og dokumenter
  • Registrere mangler og parkere en sak
  • Beslutningsstøtte
  • Registrere behov for tilsyn
 • Plansak offentlig
  • Plansak – saksbildet
  • Plansak offentlig
 • Plansak privat
  • Plansak – saksbildet
  • Plansak privat
 • Tilsynssak
  • Vurdere behov for tilsyn og opprette tilsynssak
  • Jobbe i forløp i tilsynssaker
 • Ulovlighetssak
  • Ulovlighetssak
  • Jobbe i forløp i ulovlighetssak
 • Klagesak
  • Forløp i klagesaker
  • Registrere klage på vedtak
 • Leder
  • Lederskrivebord
 • Oppmålingssak (kommer)
 • Delesak
 • Kundesenter
  • Kundesenteret

Bestill kurs

Vi anbefaler alle å ha gjennomført eLæringsmodulen for Plan & Build 360° som gir en grunnleggende innføring i systemet i forkant av kursene.

Deltakerne får en innføring i grunnleggende funksjoner knyttet til saksbehandling i løsningen. Vi har fokus på sakstypen plansak og tilhørende behandlingsprosesser. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning og demo

For å få best mulig utbytte av Plan & Build 360° i din kommune tilbyr vi enkeltstående spørretimer.


Det fungerer på den måten at du som kunde sender inn spørsmål eller temaer du og din virksomhet ønsker å lære mer om. Vi setter da opp spørretimer med en konsulent fra Plan & Build 360° basert på dette. Da omfanget, kunnskapsnivået og antall spørsmål varierer fra kunde til kunde, utføres disse spørretimene på timebasis og faktureres etter medgått tid.


I noen tilfeller vil det være behov for noe forarbeid. Dette avtales og informeres om før gjennomføring.

Forslag til tema kan være:

 • WebAdministrator
 • Rettigheter
 • Søk og gjenfinning
 • Innregistrering
 • Forløp
 • Sidepanel
 • Overføring
 • Bruk av de nasjonale sjekklistene
 • Send mangelbrev og parker saken

Det vil også være mulig å bestille generell oppfriskning i for eksempel hvordan systemet fungerer, hvilke rammer kan man ha i saksbildet, hva er viktig å huske på for å sikre riktige milepæler og rapporteringsgrunnlag – for eksempel å bruke rammen for mangler (og vilkår).

Bestill spørretime

Deltakerne får en innføring i grunnleggende funksjoner knyttet til saksbehandling i løsningen. Vi har fokus på sakstypen tilsyn og ulovlighet med tilhørende behandlingsprosesser. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning og demo.

Deltakerne får en innføring i grunnleggende funksjoner knyttet til saksbehandling i løsningen. Vi har fokus på sakstypen klage med tilhørende behandlingsprosesser. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning og demo.

Deltakerne får en innføring i hvor Plan & Build 360º henter KOSTRA-tall fra, og hva man må passe på ved innregistrering og saksbehandling for at tallene skal stemme. Det blir også en gjennomgang av status for eKostra.


Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning og demo.

Contact us

Freddy Ræstad

Solution Consultant – Plan & Build 360°

Dato og sted

11.2 - 1.9.2024
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn