noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Arendalsuka 2024

Hva skal til for at både offentlig sektor og det norske næringslivet best mulig kan ta i bruk tilgjengelig teknologi?

13 - 14.8.2024 / Arendal, Norway
Arendalsuka.no

Meningsfull utnyttelse av teknologi er en viktig brikke i løsningen på mange av utfordringene i dagens samfunn. Videre digitalisering av samfunnet er viktig for det grønne skiftet og for fremtiden til den norske velferdsstaten. Mange av de teknologiske løsningene finnes allerede, men likevel tas de ikke bruk. Hva er årsaken til dette? Hva skal til for at både offentlig sektor og det norske næringslivet best mulig kan ta i bruk tilgjengelig teknologi – og hvem har ansvaret for at det blir gjort? ​​

Møt Tietoevry på årets Arendalsuka for paneldiskusjoner med deltakere fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen ser vi på hvordan Norge kan dra nytte av både eksisterende og ny teknologi på en måte som kommer både oss og fremtidige generasjoner til gode.

Alle paneldiskusjoner vil bli streamet live her, og opptak vil bli publisert i etterkant. 

Vårt program på Arendalsuka 2024

Tirs 13/8, 08.30
Hvorfor er offentlig-privat samarbeid om IT en utfordring?​

Et nedfelt prinsipp i den offentlige IKT-politikken er at det offentlige ikke skal gjøre selv, det markedet kan gjøre bedre. Men hvordan fungerer dette i praksis?  Bidrar stat og kommune til å utvikle en nasjonal, robust og innovativ IKT-bransje gjennom innkjøp og samarbeid med privat sektor? 

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Tirs 13/8, 09:00
Hva skal vi gjøre for å stoppe eksplosjonen av digital svindel?

Kriminelle tjener nå mer på digital svindel enn narkotikatrafikk. Den svarte økonomien i Norge er anslått til 108 milliarder, og den utgjør nesten 7% av verdens totale brutto nasjonalprodukt.

Hvorfor klarer ikke vi som samfunn å avdekke mer økonomisk kriminalitet enn det vi gjør - og hvordan kan teknologi som kunstig intelligens hjelpe oss i kampen mot kriminalitet? 

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne.

Tirs 13/8, 10:30
Kan de internasjonale tech-gigantene ivareta kravene omkring nasjonal sikkerhet godt nok?

Den geopolitiske situasjonen er mer spent enn hva den har vært på lenge, og sikkerhet er nå høyt på agendaen for nær sagt alle virksomheter. Dette gjelder også i det digitale domenet.

Kan vi basere oss på løsningene de internasjonale tech-gigantene har for data som må skjermes? Eller er det vi egentlig trenger en dedikert nasjonal skyløsning på norsk jord bemannet utelukkende med norsk personell?

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Tirs 13/8, 12:00
Er norske virksomheter klare for å ta i bruk KI?

Kunstig Intelligens er ikke nytt, men siden KI ble kommersialisert med ChatGPT har alle snakket det, og praten går fortsatt. Teknologien utvikler seg i rekordfart, og potensialet er åpenbart stort - men hvor klare er norske virksomheter egentlig til å ta i bruk KI og hva skal til for å lykkes?
Vi presenterer nøkkelfunn fra undersøkelsen "Klar for KI?"

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Tirs 13/8, 13:30
Teknologi i offentlig sektor: løsningene finnes, så hva er problemet? 

IT-løsninger, digitalisering og kunstig intelligens; nesten uansett hva Norge og norske kommuner strever med av utfordringer så er det ny teknologi som skal redde oss. 

Mulighetene finnes, og både teknologi og leverandører er klare - så hva er problemet? 

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Tirs 13/8, 15:00
Pasienten som ressurs og samhandlingspartner ​

Både Nasjonal e-helsestrategi og ny Helse- og samhandlingsplan legger vekt på at pasienter og pårørende skal kunne medvirke aktivt i egen og næres helse. Digitale verktøy er ansett som et sentralt virkemiddel for å oppnå aktiv samhandling med og involvering av pasienter.

Vi tar for oss hvordan pasienten kan brukes som ressurs og samhandlingspartner, og hva som kreves av teknologiske verktøy og hjelpemidler for å sikre at vi oppnår målene.

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Ons 14/8, 09:00
Hvordan få maksimal utnyttelse av data for innovasjon og vekst?

Selv om teknologiutviklingen går i en rasende fart i Norge, sakker vi akterut sammenlignet med andre land – det viser blant annet omstillingsbarometeret fra Abelia.Tempoet i digitaliseringen, datadeling og bruken av kunstig intelligens (KI) må opp. Hvordan får vi til dette på en måte som innovasjon og vekst? 

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne. 

Tors 15/8, 10:30
Har norske virksomheter egentlig kompetansen som trengs for å ta i bruk KI?

Generativ KI kan både gjøre arbeidsdagen enklere for mange arbeidstakere og gi store forretningsmessige gevinster. Men har norske virksomheter tilstrekkelig kunnskap om hvordan de kan ta ut dette potensialet? Eller er de KI-sinker? Vet norske virksomheter for eksempel hva som kreves for å ha kontroll på dataene, sikre datakvalitet, og unngå brudd på personvernet?

Vi tar diskusjonen: Har norske virksomheter god nok KI-kompetanse eller har de allerede havnet bakpå?

Se her for mer informasjon om debatten og paneldeltakerne.

Tirs 13/8, 18.30
Arendalsuka-mingel

Tietoevry inviterer til mingel på Arendalsuka. Møt oss på Aleppo Stasjon (Tollbodgaten 5) tirsdag 13. august fra kl. 18.30. Det blir DJ, fingermat og drikke både med og uten alkohol.

Vi gleder oss til å treffe både gamle og nye kjente, og håper vi sees!

Velkommen!

Contact us

Renate Morken

Senior Communications Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn