noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

11 marraskuuta 2020

Pilvi ei ole vain teknologiaa, se on tapa toimia. Kun organisaatioissa tarrataan kiinni pilveen ja sen mahdollistamaan uuteen toimintamalliin, kiihdyttää se niin innovaatiotoimintaa kuin liiketoiminnan uusiutumista.

Yritykset hyötyvät pilvestä monin tavoin, yksittäisten toimintojen digitalisoinnista koko yrityksen operatiivisen tehokkuuden nostoon. Pilven teknologiahyödyt kallistuvat nekin ylivertaisen puolelle. Otetaan esimerkkinä tekoäly, jonka hyödyntäminen tarvitsee valtavia määriä dataa ja laskentatehoa. Vain pilvi tarjoaa näitä molempia skaalautuvasti.

Pilven todelliset hyödyt saavutetaan oikeanlaisella toimintamallilla

Kun pilvi käsitetään toimintamallina, ei vain teknologiana, saavutetaan muun muassa parempi tietoturva, aina ajantasaiset ympäristöt sekä ketterämpi ja nopeampi toiminta. Yritysten innovaatiokyky kehittyy, tuottavuus paranee sekä kustannustehokkuus kohenee entistä ketterämmän ja nopeamman toiminnan myötä. Toisin sanoen: pilvi mahdollistaa nykyisen liiketoiminnan kehittämisen ja samalla uuden liiketoiminnan luomisen.

Pilveen siirtymiseen ei ole oikotietä, mutta toimivaksi todettuja malleja kyllä! Pilveä kun ei vaan ”kytketä” päälle, vaan se täytyy todella ottaa käyttöön organisaation eri tasoilla – niin teknologian, prosessien kuin johtamisenkin kantilta. Olen nähnyt usein, että vain kaiken tämän huomioiva toimintamalli johtaa haluttuihin lopputuloksiin ja hyötyihin. 

Lue myös: Miten valita oikeat pilvipalvelut liiketoiminnan tarpeisiin?

Pilvitransformaation alussa onnistunut siirtymä perinteisistä IT-järjestelmistä pilvipohjaisiin varmistetaan tavalla, jossa eri ratkaisut - kuten yksityinen ja julkinen pilvi, hybridi- ja monipilvi - toimivat rinnakkain. Samalla määritetään tietoturvan ja datan hallinnan käytännöt.

Tämän jälkeen määritellään pilvitoimintamallia palvelevat työkalut ja prosessit , joissa hyödynnetään mm. DevOps-käytäntöjä, tekoälyä ja verkkoautomaatiota. Tässä toimintamallissa myös olemassa olevat IT-järjestelmät integroidaan pilveen tavalla, jossa kaikki järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä.

Molemmat merkitsevät pilvitransformaatiossa: päämäärä ja matka sinne

Organisaatiot eivät voi sivuuttaa pilven tuomia mahdollisuuksia. Yritykset, jotka eivät ole vielä aloittaneet pilvitransformaatiota saattavat jäädä kiristyvässä kilpailussa jälkeen. Koronapandemiaan liittyvä epävarmuus ja yllättävät muutokset kuluttajakysynnässä todistavat, että organisaatioilla tulee olla kyky nopeisiin kehitysloikkiin ja edellytykset vastata muuttuviin tarpeisiin. Pilvimaturiteetin ja yrityksen taloudellisen menestyksen välillä voidaan nähdä suora yhteys.

Eräs harhaluulo on, että pilvitransformaatio tarkoittaisi kaiken nykyisen taakse jättämistä. Tämä on täysin turha pelko! Muutoksen ytimessä ovat end-to-end -ajattelu ja toimintamalli, joka säilyttää nykyisten järjestelmien vahvuudet, mutta samalla mahdollistavat koko organisaation uudistumisen ja kehittymisen pilvitoimintamallin avulla.

Yleisenä haasteena on, miten tehdä pilvitransformaatio yhdellä integroidulla ja tekoälyvetoisella ratkaisulla. Edellä kuvatulla toimintamallilla, innostuneella muutosvalmiudella ja oikeilla teknologiavalinnoilla,  vaikealtakin tuntuvat siirtymät voidaan suorittaa sujuvasti ja tuloksellisesti.

Haluatko lisätietoa miten pohjoismaiset organisaatiot etenevät pilveen siirtymisessä? 

Katso tallenne livecastistämme 16.3. Time to draw the route to insight and innovation

 

 

 

 

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä