noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Pohjoismainen pilviselvitys: Organisaatioiden digitaalinen selkäranka monipilviympäristössä

Luottamus pilvipalveluihin edellytys digitalisaation etenemiselle

Lataa raportti

03 marraskuuta 2020

IDC:n pilviselvitys näyttää selvästi kehityksen suunnan Pohjoismaissa. Vaikka kolmasosa kyselyyn vastanneista organisaatioista käyttää edelleen joko yhtä yksityistä tai julkista pilviympäristöä, suurimmalla osalla on käytössä vähintään kaksi pilvialustaa. Monipilviympäristöt yleistyvät kaikissa Pohjoismaissa - Suomessa lähestyminen on strategisinta kaikista. 

”Selvityksen perusteella, tietohallinnon suurimmat haasteet liittyvät saumattomaan monipilviympäristöön. Tavoitteena on siirtää työkuormia ja dataa sujuvasti eri ympäristöjen välillä. Jos tässä ei onnistuta, voi data päätyä siiloihin yhtenäisen monipilviympäristön sijaan”, TietoEVRY:n pilvi- ja infrastruktuuriliiketoiminnan johtaja Johan Torstensson sanoo.

IDC:n (International Data Corporationpohjoismainen pilviselvitys toteutettiin elo-syyskuun aikana ja tulokset julkistetaan yhdessä selvitykseen osallistuneiden yritysten kanssa. Kyselyyn vastasi 200 it-päättäjää pohjoismaisista yrityksistä ja julkishallinnon organisaatiosta. 

Yksityinen pilvi kasvattaa suosiotaan sovellusten voimalla

Yksityinen eli privaattipilvi on IDC:n selvityksen mukaan yleistymässä uudelleen. Yli 60 % kyselyyn vastanneista organisaatoista on siirtänyt yli 25 % työkuormista yksityiseen pilveen. Seuraavan kahden vuoden aikana kehityksen ennustetaan jatkuvan saman suuntaisena, mutta radikaaleja muutoksia siihen ei ole luvassa. 

”Kasvava kiinnostus yksityisiin pilviratkaisuihin kertoo yritysten innostuksesta reunalaskentaan (edge computing) ja innovaatiovalmiuksien kehittämiseen. Toisaalta siihen löytyy hyvin luonnollinen selitys erilaisten räätälöityjen, yrityskohtaisten sovellusten kehittämisestä. Niihin voi liittyä esimerkiksi erilaisia datan käsittelyyn tai tietoturvaan liittyviä vaatimuksia, jotka edellyttävät yksityisiä pilvipalveluita”, TietoEVRY:n johtava pilviasiantuntija Pete Nieminen avaa selvityksen tuloksia. 

IDC:n ennusteen mukaan vuosien 2019 ja 2025 välillä kehitetään yli 520 miljoona räätälöityä tai toimialakohtaista sovellusta. IDC:n raportin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita siirtymistä takaisin perinteisiin on premises -ympäristöihin. Pikemmin, moderni softa ja rauta integroidaan monipilviratkaisuihin. Tämä antaa organisaatioille mahdollisuuden itse hallita dataa, kehittää digitaalisia palveluita ja laskentatehoa, koska niihin tarvittava infra auttaa valjastamaan datan potentiaalin. 

Jokainen pilviympäristö tarvitsee kapellimestarin – automaatiota hyödynnetään yhä enemmän 

Automaatio kasvattaa suosiotaan pilviympäristöjen hallinnoinnissa. Lähes neljäsosa (23 %) vastaajista sanoi ottavansa automaation käyttöön pilvipalvelujen hallinnoinnissa. Luku on vielä suurempi, kun otetaan huomioon, että lähes kolmasosa (29 %) vastaajista luottaa pilvipalvelujen hallinnassa palveluntarjoajien apuun. IT-palvelujentarjoajille automaatio on myös tärkeä kustannuskysymys. 

Samaan aikaa yritykset lisäävät omaa osuuttaan pilviympäristöjen hallinnassa. IDC:n mukaan tämä kertoo tietohallinnon roolin korostumisesta digitaalisen muutoksen mahdollistajana ja heidän myös odotetaan johtavan muutosta aktiivisesti

Tietoturvan ja vastuullisuuden merkitys korostuu 

Vastaajista 41 % piti tietoturvaa merkittävänä pilviympäristöihin siirtymisen haasteena. Lainsäädännön muutokset huolestuttavat sitäkin enemmän - vastaajista 42 % piti niitä suurimpana riskinä. Erityisesti Ruotsissa ja Norjassa keskustelu aiheesta on ollut viime aikoina vilkasta. 

”Tietoturvaan liittyvä osaaminen on ollut keskeisimpiä haasteita sekä pilvipalveluihin siirryttäessä että nykyisiä palveluita kehitettäessä. Luottamus pilvipalveluihin on keskeistä digitalisaation etenemiselle”, Pete Nieminen jatkaa. 

Selvityksen mukaan koronaviruspandemia on vaikuttanut vain vähän yritysten pilvisuunnitelmiin. Pilvitransformaatiota on korkeintaan uudelleenarvioitu, mutta ei kokonaan pysäytetty. Toinen havainto liittyy vastuullisuuden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen merkityksen kasvuun myös pandemian aikana. 

”Vastuullisuus alkaa olla tietoturvan tavoin vaatimuksena kaikille it-alan toimijoille. Ilman sen huomioon ottamista, ei pääse edes mukaan keskusteluihin asiakkaiden kanssa”, Johan Torstensson päättää. 

Lisätietoja: 

TietoEVRY Newsdesk, puh. +358 40 5704072, sähköposti news@tietoevry.com  

  

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.  

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Haluatko kuulla lisää?

Johan Torstensson

Tietoevry alumni

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä