noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mer innovasjon og bedre tjenester til digitale medarbeidere i SpareBank 1

12 November 2018

(Oslo, 12. november 2018) Et nytt samarbeid om digitale arbeidsplasstjenester skal gi mer innovasjon og bedre tjenester for ansatte i SpareBank 1-alliansen. Det er ambisjonen når SpareBank 1 nå inngår en fireårig avtale hvor EVRY skal levere server- og klientdrift, og hvor alliansebankene har opsjoner på blant annet beredskapsløsninger, private og offentlige skytjenester.EVRY skal levere en tjeneste som sikrer at nærmere 8.000 brukere i SpareBank 1 får en effektiv arbeidshverdag med tilgang til moderne teknologiske hjelpemidler på en sikker og stabil måte.

«I en digital tidsalder er det viktig at medarbeiderne kan arbeide og samhandle når og hvor som helst, bevege seg sømløst mellom PC og mobiltelefon, få rask og sikker tilgang til de apper og verktøy man trenger for å utføre jobben på en profesjonell og effektiv måte. Gjennom en forsterket samarbeidsmodell med EVRY skal vi sikre mer innovasjon og bedre tjenester til brukerne», sier prosjektleder Fredrik Angell i SpareBank 1.

«Vi er glade for at SpareBank 1 har vist oss fornyet tillit og forlenget samarbeidet med EVRY. Denne avtalen er viktig for EVRY, og viser at vi evner å fornye oss, tenke nytt og skape fleksible tjenester som har høy verdi for SpareBank 1 sine medarbeidere», sier konserndirektør Wiljar Nesse i EVRY Financial Services. 

Tjenesten bygger på EVRYs tjenestekonsept «Workspace» som er markedets ledende plattform for digitale arbeidsplasser. Konseptet benyttes av om lag 150.000 brukere i Norden, og forbedres kontinuerlig gjennom en rullerende utviklingsplan. Tjenestene kan tilpasses kundenes IT-policy og tilhørende krav til sikkerhet, kostnadseffektivitet og kontroll på klienttjenestene.

EVRY har dessuten et dedikert leveranseteam for SpareBank 1 som nå forsterkes med kompetanse på blant annet skytjenester og automatisering. Gjennom en videreutviklet samhandlingsmodell vil EVRY sikre at ressurser som skal være mer tilstede og tilgjengelig hos selskapene i SpareBank 1-alliansen, for å sikre gode prosesser som understøtter kvalitet på drift, proaktiv utvikling og forvaltning av tjenestene. EVRYs ressurser skal også bidra med støtte til forretningen, og til modernisering av server- og klienttjenestene.

Denne avtalen, som er en fornyelse av en eksisterende avtale, gjelder til 31.12. 2022 og har en verdi på om lag NOK 170 millioner. SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har også en opsjon på forlengelse av avtalen med inntil syv år til 31.12 2029. Etablerte tjenester og utviklingsplaner støtter SpareBank 1 sine strategiske prioriteringer.

Kontaktpersoner:

Geir Remman, VP Group Communications, EVRY, tel. +47 970 55 017

Ida Håvik, Head of Communications, Sparebank 1, tel +47 975 22 627

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2016 en omsetning på NOK 12,2 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn