noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Connect transformation to multi-cloud services continues – adapting managed services delivery model

09 February 2023

With the aim to be the Nordic multi-cloud leader, Tietoevry Connect continues to proactively transform customers from legacy platforms to modern and highly automated cloud services. Consequently, the volumes in traditional infrastructure services are declining, as cloud (public/private) services are at the core of customers’ agenda to drive scale, agility, and compliance.

Due to the growing level of automated multi-cloud deliveries requiring less manual labor, Tietoevry Connect is adjusting the capacity of traditional services to further strengthen its business performance.

As part of the transformation, Tietoevry Connect continues to drive efficiencies related to consolidation and optimization of platforms and data centers and increased automation in managed services deliveries.

Hence, the impact of the efficiencies and portfolio shift to automated multi-cloud platforms requires an organizational change resulting in a reduction of up to 250 roles. The impacted roles are related to traditional infrastructure services within Tietoevry Connect, Data Platform Services in Czech Republic. The process will be conducted according to the local legislation and practices and is expected to be concluded by the second quarter of 2023.

“We are executing according to plan on our multi-cloud strategy with automation and platform consolidation as an essential part. We continuously need to develop our operations to cater to the market needs to support the transformation of our customers' business. Naturally, employee reductions are very hard and our focus now is to support impacted colleagues navigating through this difficult time” says Johan Torstensson, Managing Director, Tietoevry Connect.

Tietoevry Connect will continue to invest in automation and multi-cloud, to ensure the best possible service for customers and to become the Nordic leader in multi-cloud services.

For more information, please contact
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

The news in Czech: 

Tietoevry Connect pokračuje v transformaci na poskytovatele multicloudových služeb přechodem na model spravovaných služeb

Protože společnost Tietoevry Connect chce být severským lídrem v segmentu multicloudu, pokračuje v proaktivní migraci svých zákazníků ze starších platforem na moderní a vysoce automatizované cloudové služby. V důsledku toho klesají objemy služeb poskytovaných v tradiční infrastruktuře, protože cloudové služby (ve veřejném i soukromém cloudu) jsou v centru pozornosti zákazníků díky své škálovatelnosti, agilitě a souladu s předpisy.

Protože stále roste počet automatizovaných multicloudových systémů, které vyžadují méně ručních zásahů, upravuje společnost Tietoevry Connect své kapacity v segmentu tradičních služeb, aby dále posílila svou obchodní výkonnost.

V rámci této transformace společnost Tietoevry Connect pokračuje ve zvyšování efektivity v souvislosti s konsolidací a optimalizací platforem a datových center a zvýšenou automatizací v dodávkách spravovaných služeb.

Zvýšená efektivita a nárůst automatizovaných multicloudových platforem v portfoliu vyžadují organizační změnu, která povede k eliminaci až 250 pracovních míst. Jedná o pracovní místa související s tradičními infrastrukturními službami v rámci Tietoevry Connect, Data Platform Services v České republice. Proces bude probíhat v souladu s místní legislativou a zvyklostmi a měl by být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2023.

„Naši multicloudovou strategii, jejíž nedílnou součástí je automatizace a konsolidace platforem, realizujeme podle plánu. Musíme soustavně rozvíjet naše činnosti tak, abychom uspokojili potřeby trhu a napomohli transformaci podnikání našich zákazníků. Propouštění zaměstnanců je samozřejmě velmi těžké. Aktuálně se soustředíme na to, abychom kolegům, kterých se to týká, v tomto složitém období pomohli,“ uvádí Johan Torstensson, generální ředitel společnosti Tietoevry Connect.

Společnost Tietoevry Connect bude i nadále investovat do automatizace a multicloudových řešení, aby zajistila nejlepší možné služby pro své zákazníky a stala se severským lídrem v oblasti multicloudových služeb.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Tietoevry creates purposeful technology that reinvents the world for good. We are a leading technology company with a strong Nordic heritage and global capabilities. Based on our core values of openness, trust and diversity, we work with our customers to develop digital futures where businesses, societies, and humanity thrive.

Our 24 000 experts globally specialize in cloud, data, and software, serving thousands of enterprise and public-sector customers in more than 90 countries. Tietoevry’s annual turnover is approximately EUR 3 billion and the company’s shares are listed on the NASDAQ exchange in Helsinki and Stockholm, as well as on Oslo Børs. www.tietoevry.com

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn