noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitalisering av äldreomsorgen och hemsjukvården

Digitalisera äldreomsorgen och hemsjukvården för att effektivisera och förenkla den dagliga verksamheten. Ge personalen mer tid med vårdtagarna och förbättra vårdkvaliteten.

Individen i centrum

Traditionellt sett har äldreomsorgen och hemsjukvården byggt på manuella processer. Med Lifecare kan ni digitalisera och effektivisera hela er verksamhet och därmed frigöra mer tid för personalen att tillbringa med vårdtagaren.
Kristoffer Ström

Head of Sales Welfare Sweden, Tietoevry Care

Höjer produktiviteten och frigör mer tid

Med systemets inbyggda processtöd blir vägen mot korrekt vård och omsorg enklare.

Bli mer resultatinriktad

Med systemets inbyggda processtöd blir vägen mot korrekt vård och omsorg enklare.

Öka effektiviteten och produktiviteten med automatisering och självbetjäningstjänster.

Höj produktiviteten

Öka effektiviteten och produktiviteten med automatisering och självbetjäningstjänster.

Genom att digitalisera tjänster frigör du mer tid som personalen istället kan lägga på brukarna.

Frigör tid

Genom att digitalisera tjänster frigör du mer tid som personalen istället kan lägga på brukarna.

Funktioner som underlättar ditt arbete

Komplett verksamhetssystem

Lifecare är ett komplett verksamhetssystem. Det finns ett stort utbud av tjänstemoduler att välja bland. Vi har lösningar för ansökan, handläggning, utförare, planering, mobil omsorg, särskilt boende, avgifter/ersättning/statistik och välfärdsteknologi.

Medborgartjänster

Brukaren och anhörig kan via medborgartjänsten ansöka om insatser, följa ärenden och se beslutsmeddelanden.

Resursfördelning

Med automatiserad schemaläggning kan du utnyttja personalens arbetstider och unika kompetenser på bästa sätt. Den här funktionen skapar dagliga scheman med optimerade rutter och bästa matchning mellan vårdtagarbehov och kompetens.

Fullständig support

Vi hjälper dig längs hela vägen med strategisk planering, konsulttjänster, projektledning, driftsättning, kundsupport, underhåll, utbildning, integreringstjänster och programhantering.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn