noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ikääntyvien palvelut ja kotihoito

Digitalisoimalla vanhustenhuolto- ja kotihoitopalveluja voidaan parantaa toiminnan sujuvuutta, varata enemmän aikaa asiakkaille ja tarjota entistä parempaa asiakaslähtöistä palvelua.

Palveluilla hyvinvointia

Vanhustenhuollossa ja kotihoidossa on perinteisesti käytetty manuaalisia prosesseja käyntien suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan. Lifecare keventää koko prosessia, ja viime kädessä työntekijät voivat varata enemmän aikaa asiakkaille.

Ratkaisu luo automaattisesti aikataulut, joita työntekijät seuraavat mobiililaitteilla, näyttää parhaat reitit asiakkaiden välillä, avaa ovilukot ja erittelee annettavan hoidon. Käynnin jälkeen työntekijä päivittää asiakasta koskevat tiedot mobiilisovelluksella.
Jani Rahko

Terveyden- ja sosiaalihuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja

Parempaa hoitoa omassa kodissa

Luo työntekijöille automaattisesti aikataulut, joiden avulla heidän aikansa ja osaamisensa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Optimoi resurssit

Luo työntekijöille automaattisesti aikataulut, joiden avulla heidän aikansa ja osaamisensa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Päivän kulkua ja suunniteltujen käyntien toteutumista voidaan seurata ajantasaisesti. Saatua kuormitus- ja toteumatietoa voidaan hyödyntää jatkosuunnitellussa asiakkaiden ja työntekijöiden parhaaksi.

Lisää läpinäkyvyyttä

Päivän kulkua ja suunniteltujen käyntien toteutumista voidaan seurata ajantasaisesti. Saatua kuormitus- ja toteumatietoa voidaan hyödyntää jatkosuunnitellussa asiakkaiden ja työntekijöiden parhaaksi.

Vähennä hallinnointia ja vapauta aikaa asiakastyöhön.

Aikaa asiakkaalle

Vähennä hallinnointia ja vapauta aikaa asiakastyöhön.

Digitaaliset työkalut tukevat sote-arkea

NFC-tagi

Kotihoidon käynti voidaan aloittaa tai lopettaa asiakkaan asuntoon sijoitetulla NFC-tagilla. Samalla syntyy todiste läsnäolosta asiakkaan luona.

Päivän kulku

Ajantasainen kotihoidon tiimien työvuorojen seuranta toimii saumattomasti yhteen kotihoidon optimoinnin ja mobiilin kanssa. Päästään heti kiinni poikeamiin ja estämään esim. käynnin viivästymisestä syntyviä mahdollisia vaaratilanteita.

Resurssien hallinta

Työvuorojen optimoinnin avulla saat parhaan hyödyn henkilöstön ajasta ja osaamisesta. Se luo päivittäiset aikataulut, suunnittelee parhaat reitit sekä yhdistää potilaiden tarpeet ja työntekijöiden osaamisen.

Työaika

Työntekijät voivat ajasta ja paikasta riippumatta tarkistaa työvuoronsa ja kirjata toteuman Titaniaan.

Raportoinnin helpottuminen

Osa Lifecare-tuoteperhettä.

Lue lisää blogistamme!

Ratkaisuja iäkkäiden kotihoitoon

Väestö ikääntyy ja iäkkäiden palveluiden tarve kasvaa nopeasti yhteiskunnassamme. Ikääntyville on tyypillistä, että heidän vointinsa vaihtelee, mikä voi tarkoittaa sekä suunniteltuja että myös ennakoimattomia siirtymisiä kodin, laitosten ja terveydenhuollon yksiköiden välillä. Kun asiakas siirtyy paikasta toiseen, on hoidon ja palvelun jatkuvuus toiminnan keskiössä.

Lue lisää
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä