noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lifecare Open Platform – för stora och små idéer i vården

Lifecare Open Platform är en katalysator för innovationer och stegvis transformation av vårdsystem.

Ta tillvara på investeringarna i befintliga universallösningar

Lifecare Open Platform löser sjukvårdens utmaningar och problem med att effektivt hantera patientdata. Det är en banbrytande digital vårdplattform som kompletterar befintliga vårdsystem och samlar all patientinformation på ett ställe.

Lifecare Open Platform är baserad på openEHR och utnyttjar strukturerade data för att sammanställa och presentera patientdata från olika källor, som journalsystem, laboratoriesystem och patientrapporterade data, i en sömlös användarupplevelse. ​

Plattformen kan anpassas till verksamhetens unika behov, vilket stärker sjukvården, förbättrar vårdtagarens upplevelse och uppfyller sjukvårdens skiftande behov.
Helena Vramming

Senior Sales Manager, Lifecare Open Platform

Lifecare-logo.png

Lifecare Open Platform – för stora och små idéer i vården

Spela video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Låter dig ta kommandot

Standardiserade, strukturerade data minimerar dubbeldokumentation och minskar söktid

Baserad på openEHR

Standardiserade, strukturerade data minimerar dubbeldokumentation och minskar söktid

Bygg, anpassa och hantera ditt digitala ekosystem på ett optimalt sätt

Low-code utveckling

Bygg, anpassa och hantera ditt digitala ekosystem på ett optimalt sätt

Single sign-on och kontexthantering

Användarvänlig

Single sign-on och kontexthantering

Funktioner som underlättar ditt arbete

Skräddarsydda arbetsflöden för optimal effektivitet

Föreställ dig en värld där läkare och sköterskor själva kan avgöra vilka patientdata som ska presenteras i en specifik situation. Med Lifecare Open Platform blir detta verklighet. Genom att låta vårdpersonalen anpassa de digitala verktygen till sina arbetsflöden får de större inflytande och möjlighet att minimera den tid som läggs på dokumentation och sökning av information. Detta innebär ökad effektivitet, säkerhet och förbättrad patientvård.

Äg ditt patientdata

En av de största fördelarna med Lifecare Open Platform är att du äger ditt patientdata. Till skillnad från proprietära system där data kontrolleras av utomstående leverantörer, säkerställer Lifecare Open Platform att du äger ditt data. Detta ökar inte bara din trygghet utan möjliggör också enklare samarbete och sömlös integrering med andra vårdsystem.

Baserad på standarden openEHR

Lifecare Open Platform erbjuder ett enhetligt, flexibelt och kompatibelt ramverk för lagring och delning av vårddata. Program och moduler från olika leverantörer kan kombineras i en sömlös användarupplevelse. Du behöver inte logga in på flera system eller söka efter patientdata på olika platser – du får tillgång till alla dina vårdsystem med en inloggning. Ta farväl av isolerade öar av data och skörda frukterna av ett sammanhängande vårdekosystem

En katalysator för innovation

Lifecare Open Platform är inte bara en anpassningsbar lösning – det är en katalysator för innovation. Genom att använda low-code utveckling kan du anpassa plattformen efter dina unika krav och arbetsflöden, något som också främjar en kultur av innovation i verksamheten. Med Lifecare Open Platform har du verktygen för att snabbt förverkliga dina stora och små idéer snabbt och till en låg kostnad.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn