noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevrys trendspaning 2024: Makrotrender och utmaningar

Våra experter summerar de makrotrender som vi spår kommer att prägla techbranschen under 2024, samt de utmaningar och möjligheter som skapas till följd av detta.

Alexandra Kärnlund / januari 19, 2024

Här presenterar några av Tietoevrys experter en trendspaning för 2024 där vi summerar de makrotrender som vi spår kommer att prägla techbranschen under året, tillsammans med de utmaningar och möjligheter som skapas till följd av detta.

Techbranschen 2024 kommer att präglas av tydliga trender och utmaningar på såväl samhälls- som individnivå, där mycket tar avstamp i fyra högaktuella makrotrender:

AI (artificiell intelligens)
Om 2023 var året då AI exploderade som fenomen så kommer 2024 bli året då vi ser hur tekniken på allvar börjar användas inom och forma verksamheter och människors vardag. Nya tillgängliga AI-verktyg förändrar spelplanen för teknikleverantörer, vilket skapar både möjligheter och krav på att erbjuda innovativa lösningar. Med detta följer en kravställning på allt från kunskap och kompetens till etiska riktlinjer.

IT- och cybersäkerhet
Kraven på säkra och hållbara lösningar med ett upprättat försvar genom hela verksamheten har aldrig varit högre. Kombinationen av ökande säkerhetspolitisk spänning och hot från (cyber-)kriminalitet med hot, intrång och bedrägerier skapar en mer komplex säkerhetsmiljö som direkt påverkar företag. Detta kräver ansvarsfull hantering av säkerhetsfrågor och system, och investeringar inom IT-kompetens blir nödvändigt för framgångsrik hantering av säkerhetsfrågor och för att säkerställa robusta skyddssystem.

Ekonomiska utmaningar och global oro

Lågkonjunkturen, höga räntor och en orolig omvärld fortsätter utgöra stora utmaningar, och företag behöver vara beredda på att anpassa sig efter nya förutsättningar, både sociala och ekonomiska. Samhället ser tuffa besparingar inom offentlig sektor men med tydliga undantag för försvar, polis och säkerhet, vilket indikerar prioritering av nationell trygghet och säkerhet. Energisektorn genomgår även den en omvandling med betydande infrastrukturinvesteringar och elektrifiering av industriella segment som transport, tillverkning och processindustri, vilket påverkar både näringslivet och samhället som helhet.

Hållbarhet
Hållbarhetsfrågan blir en fortsatt nyckelfaktor för företags framtid. Cirkulär ekonomi, nya digitala applikationer och tjänster och det kommande CSRD-direktivet kopplar ihop tekniska lösningar med hållbarhetsmål som blir avgörande för att uppnå skalbarhet inom olika hållbarhetsinitiativ, och för att bidra till att minska klimatavtrycket. Cirkulär ekonomi blir allt viktigare som en integrerad del av värdekedjan genom att främja hållbarhet och öka fokus på återvinning.

Summering
Avslutningsvis kan vi konstatera att 2024 blir ett år av utmaningar och möjligheter där teknologisk utveckling, IT-säkerhet, ekonomiska realiteter och hållbarhetsfrågor kommer att forma vår väg framåt. De företag som lyckas investera i lösningar för att effektivisera och optimera sin verksamhet kommer att klara tuffare tider bättre, där kompetens kring och förståelse för data, säkerhet, hållbarhet och, inte minst, AI är centrala för den digitala transformationen.

 

Experterna som har bidragit till denna trendspaning är:

  • Venke Bordal, Tietoevry Tech Services
  • Anders Jönebratt, Tietoevry Care
  • Jonas Prosell och Mikael V Johansson, Tietoevry Create
  • Gunnar Tolf och Magnus Hjelmfeldt, Tietoevry Industry
  • Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer

 

Alexandra Kärnlund
Senior Communications Manager

Författare

Alexandra Kärnlund

Senior Communications Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn