noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vi vill också skydda digi-demokratin

Techbolagen har ett stort ansvar för att säkra en demokratisk utveckling globalt, där måste vi alla hjälpas åt.

Tietoevry at your service / februari 26, 2021

Ann Linde, jag delar din uppfattning att techbolagen har ett stort ansvar för att säkra en demokratisk utveckling globalt. Vi i branschen är övertygade om att digitaliseringen vi driver igenom nu lägger grunden för vår framtida demokrati. Det är upp till oss att se till att vi bygger en värld som är inkluderande och trygg, vi skulle kunna kalla det en digi-demokrati.

Vi vill hjälpa till

Vi har teamat upp med lokala organisationer i Sverige, Norge och Finland för att på allvar ta upp kampen mot näthat och hot på nätet. I Sverige samarbetar vi med Friends och vi uppmanar fler stora bolag att bidra med det ni kan. Vi är övertygade om att otrygghet på nätet är en fråga som berör oss alla. Som företag och stor arbetsgivare vill vi göra det vi kan för att få upp detta allvarliga samhällsproblem på agendan. Vi måste skapa diskussion på alla nivåer. Men diskussionen måste också tas ute på skolorna, med ungdomar, med föräldrar, på arbetsplatserna och i samhället. Det är skrämmande att se hur demokratiska processer kan manipuleras och politiker och forskare hotas till tystnad. Hur människor håller tillbaka av rädsla för näthat. Men låt oss inte glömma den ökande utsattheten hos våra ungdomar som också tillbringar allt mer tid på nätet. Mobbning är ett samhällsproblem som leder till psykisk ohälsa, missad skolgång och ökade självmord.

 

Teknik kan öppna diskussioner

Vi har valt att demonstrera hur vi som IT- och teknikbolag kan ta hjälp av tekniken för att öppna en diskussion, genom typsnittet The Polite Type. Behövs det ett typsnitt som automatiskt skriver om hat och kränkningar? Den diskussionen tar vi under våren med ungdomar i tre nordiska länder. Hur ska vi annars få ett stopp på den hatiska stämningen som sprider sig på nätet? Hur vill våra ungdomar att framtidens sociala medier ska se ut, nu när de får vara med och skapa dem?


Vi tror inte att näthat i sig går att programmera bort. De som vill hata kommer alltid att hitta en väg att kunna göra det, digitalt eller ej. Med det sagt, är jag övertygad om att vi kan använda teknik för att testa oss fram, lära oss mer om hur vi själva fungerar bakom en skärm och hur vi kan ta hjälp av tekniken för att få “knuffar” i rätt riktning. Vi är inte Google, Facebook eller Twitter. Men vi är det största IT-tjänstebolaget i Norden, vi är redan engagerade i sakfrågan och vi vill hjälpa till att göra internet mer demokratiskt. Vi uppmanar fler bolag att delta i debatten - ställ krav, öppna för samarbete. Vår övertygelse är att tekniken gör oss smartare, bara vi lär oss att använda den på ett ansvarsfullt och inkluderande sätt. Vi kommer inte lösa problemet med näthat över en natt, men vi kan lösa det snabbare tillsammans än var för sig. 

 

/Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY


PS: Vill du veta vad The Polite Type är? Läs mer och testa fonten här.

 

Tietoevry at your service

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn