noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mobbningens digitala tvilling redo att lanseras på bred front

Under pilotfasen testade trettiotal skolor att använda det interaktiva AI-verktyget "Mobbningens digitala tvilling" i sitt trygghetsarbete, och fick positiva resultat. Nu laseras "Tvillingen" brett.

Michael Westberg / februari 22, 2024

Trygghet och välmående är inte en självklarhet för alla skolelever idag. Tietoevry har tillsammans med Friends och Örebro universitet arbetat fram AI-projektet den digitala tvillingen mot mobbning med syfte att motverka mobbning och öka tryggheten, oavsett vilken skola eller klass du går i.

Nu har det blivit dags för projektet att lämna en lyckad pilottestfas och presenteras på bred front. Fokus under pilottestet har varit att ta fram skarpa digitala enkätundersökningar för elever och skolpersonal som ska ge underlag för avancerade AI-analyser över välmåendet i skolan – analyser som utgör grunden för skräddarsydda åtgärdsförslag på hur skolan kan förbättra sitt trygghetsarbete.


Positiv respons från pilotskolor

I medieintervjuer bekräftar skolpersonal och elever från skolor i bland annat Stockholm, Småland, Västerbotten och Västernorrland att det nya verktyget har underlättat, utvecklat och förbättrat trygghetsarbetet – trots att projektet inte ens har lämnat uppstartsfasen. Rekommenderade åtgärder som elevrådsutbildningar, fler organiserade rastaktiviteter och förändrade klassrumsmiljöer har förändrat skolmiljön till det positiva.

Integrering av digitala verktyg

För utvecklingsteamet hos Tietoevry fortsätter nu arbetet med att utveckla och testa den faktiska digitala tvillingen med en mix av digitala verktyg som Cloud, Neo4j, AI (ChatGPT/LLM) och SurveyJS.

Visionen med den digitala tvillingen mot mobbning är realtidsuppdaterade kopior av skolklasser som används för att generera, analysera och utvärdera olika åtgärders effekt på välmåendet. Genom att samla in enkätsvar, expertis från Friends och Örebro universitet samt kvantifierbara data som socioekonomiska faktorer, kommer den digitala tvillingen att ge en djupgående grund för fortsatta analyser och skräddarsydda åtgärdsförslag.

Den digitala tvillingen kan fungera som en rekommendationsmotor genom att ge åtgärdsförslag som utvärderats från tidigare fall och fungerat bra för andra skolor med liknande förutsättningar och trygghetsproblematik.

Livsviktig larmfunktion

En ytterligare viktig – ibland till och med livsviktig – funktion som den digitala tvillingen mot mobbning kan uppfylla är att larma om ett inkommande enkätsvar avviker starkt. Det ger förutsättningar för ett direkt agerande om det finns en risk för att någon far illa. Att denna funktion baseras på ett vattentätt system vad gäller sekretess och behandling av känslig information är av största vikt, och i dessa särskilda fall genomförs identifieringen utan risk för att någon ytterligare person kan identifieras.

Behovet av ett systematiserat trygghetsarbete är stort. Pilotskolornas positiva feedback har också blivit ett kvitto på att det här är ett verktyg som både behövs och gör skillnad. Nu är det dags att lämna pilottestfasen och presentera verktyget på bred front – för att fortsätta främja jämlika förutsättningar för att må bra i skolan.

Läs mer om den digitala tvillingen här

Michael Westberg
Senior Digital Strategy Consultant, Tietoevry Create

Michael has worked with telecommunications and IoT for many years and has extensive experience of how customers can use IoT to create value & accelerate the digital transformation in both industry and public sector. He is deeply engaged in new IoT-related tools, such as advanced 5G services, Private Networks, AI/MA and edge computing, etc. Michael has also worked extensively with IoT for utilities and Smart Cities. He has a deep interest in the digital transformation of the energy and public sectors as a key enabler for a sustainable future

Författare

Michael Westberg

Senior Digital Strategy Consultant, Tietoevry Create

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn