noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Använd folkhälsodata för människors välmående

Få människor att må bättre genom folkhälsodata

Tietoevry at your service / oktober 03, 2019

Gör bättre prognoser genom att kombinera nya digitala verktyg med befintliga data kring folkhälsa. Resultatet: Både hälsofördelar och kostnadsbesparingar.

Socialtjänst och sjukvård står inför stora prövningar: Befolkningen blir äldre, efterfrågan ökar och kostnaderna stiger. Det är en utmaning att få resurserna att täcka den växande efterfrågan.

Statistik visar att 10–20 procent av befolkningen står för huvuddelen av vårdbehovet inom socialtjänst och sjukvård. Analys av folkhälsodata i kombination med befintliga patientdata ger bättre prognoser som inbringar både hälsofördelar samt kostnadsbesparingar för olika patientmålgrupper.


Förebyggande åtgärder inom socialtjänst och sjukvård är bästa sättet att motverka de stigande kostnaderna. Men i dag läggs mest resurser inom vården på behandling av sjukdomar, vilket begränsar möjligheten till kostnadsförebyggande insatser. Själva sjukdomsbehandlingen är dessutom bara en aspekt av människors hälsa och välbefinnande. Många andra faktorer har också betydelse, bland annat livsstil, ärftlighet, utbildning, arbete och sociala förhållanden. Därför behövs ett bredare och mer mångsidigt perspektiv inom hälso- och välfärd.

Populationsbaserade folkhälsodata börjar med befintliga data och kräver nya indikatorer Både socialtjänsten och sjukvården skulle behöva en bättre förståelse av situationen lokalt – för befolkningen i deras egna upptagningsområden. Lösningen finns i befintliga data. Med rätt verktyg kan data som har samlats under åren användas som beslutsunderlag. Exempel på detta är den aktuella frekvensen av sjukdomar och behovet av socialtjänster i närområdet, i kombination med kunskap kring framtida trender och prognoser. Utifrån detta kan den lokala socialtjänsten och sjukvården utforma och planera för lämpliga insatser för olika patientgrupper. På så vis förebyggs sjukdom, resurser fördelas mer effektivt och det går lätt att följa upp konsekvenser av arbetet.

Dagens indikatorer är främst inriktade på sjukvårdens effektivitet. Det behövs nya indikatorer som ger en heltäckande tillsyn av lokalbefolkningens hälsa och välbefinnande. Ett exempel är incidensen av diabetes. Om personer i riskzonen kan ägnas mer uppmärksamhet finns det möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder tidigare i sjukdomsförloppet.

 

Lifecare Pulse – Ett nytt visuellt verktyg som stödjer analyser av folkhälsodata

Lifecare Pulse är ett verktyg för analys av folkhälsodata som kan användas för att identifiera riskgrupper för mer intensiva vårdtjänster. Systemet ger insikt i patienternas hälsotillstånd och ger underlag för att fördela resurser mer effektivt mot patientgruppen. Förutom vyer för hälsa och välbefinnande på populationsnivå innehåller lösningen en organisationsvy som ger administratörer en heltäckande översikt över status, trender och prognoser. Detta för att vårdgivare ska kunna sätta in effektivare insatser och åtgärder.

Kunskap kring befolkningens hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att planera effektiva och ändamålsenliga tjänster. Därför jobbar vi på Tieto aktivt med att utveckla de verktyg som behövs. Våra visuella lösningar ger en heltäckande översikt och tillsyn för populationshälsan, prestandaindikatorer och användningen av vårdtjänster. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med våra kommun- och landstingskunder.

Tietoevry at your service

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn