noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hur Digital handel blir en isbrytare för digital transformation

Femte och sista delen av en bloggserie om hur ni lyckas med er digitala satsning.

Jonas Prosell / februari 17, 2023
Läs mer om våra digitala tjänster

Vår erfarenhet från möten med företag inom B2B är tydlig. När vi bygger kundportal och webshop så fungerar ofta projektet som en isbrytare för digital transformation och automatisering av processer hos vår kund.

Hur då tänker du kanske? Jo, för att iscensätta köparens resa och den funktionalitet digital handel kräver, behöver webshop och självservicefunktioner få rätt information från bakomliggande system, och transaktioner behöver utföras enligt kundens förväntningar. Allt behöver ske konsekvent och i rätt tid.

Det innebär att vi ofta ser en kedjereaktion där våra kunder behöver arbeta med att säkerställa att silos bryts upp, att masterdata finns samlat på ett ställe och görs tillgängligt, att en genomlysning av alla relaterade processer genomförs, och att systemstöd säkras för att skapa den önskade kundupplevelsen.

Tekniken blir en möjliggörare snarare än en egen drivkraft. Ny teknik är bra, men bara om det säljande företaget har kapacitet och mognad att använda den.

Det finns inte en plattform som vi rekommenderar för alla företag, inte heller en universallösning. Vår erfarenhet av många olika system, kunder och branscher, visar att det går att bygga bra lösningar på flera olika sätt.

Flera olika system för att hantera innehåll, så kallade CMS (Content Management System) kan passa, beroende på kundens budget, organisation, affär och mognad. Detsamma gäller e-handelsplattformen.

För vissa företag är ett system för att hantera produktinformation, ett s k. PIM (Product Information Management) avgörande för att öka produktiviteten, och underhålla produktinformation i flera säljkanaler. För andra är hanteringen av digitala tillgångar i ett s.k. DAM (Digital Asset Managment System) en central komponent.

Sedan finns det en uppsjö av olika applikationer för innehållsskapande, marknadsföring, personalisering, analys, produktrekommendationer, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) med mera som kan ha en berättigad plats på applikationskartan. Vad gäller industrin, så kan även tekniker för IoT (Internet of Things), för att styra och skicka information från maskiner komma till nytta i en kundportal. Vi ser också att utbildningsplattformar och VR- /AR-teknik kan göra stor nytta för att guida och utbilda kunder inom ramen för en kundportal.

Hur bygger ni då bäst en framtidssäkrad och skalbar arkitektur?

  1. Det finns plattformar som innehåller väldigt mycket funktionalitet, där allt hänger väldigt väl ihop. Att välja en sådan plattform kan vara ett effektivt sätt att bygga upp hela kundresan och att bygga kundportalen. Vi rekommenderar våra kunder att analysera vad som passar bäst utifrån just deras situation.
  2. Ett annat angreppssätt är att plocka ihop olika applikationer i en s.k. ”best of breed” lösning. Viktigt är att de ingående delarna är byggda ”API-first”. Det betyder att det är enkelt att kommunicera information mellan de ingående delarna. De gränssnitt som kunden använder på PC, mobilen, eller andra enheter byggs oftast frikopplat från de bakomliggande systemen.
  3. I en ”ultra agil” lösning byggs lösningen oftast från grunden och utvecklas specifikt för kunden. Det är ett sätt att jobba som passar för avancerade företag med väldigt högt ställda krav.

Gemensamt för alla tre vägarna, är att kunden behöver tänka på att den lösning som de väljer ska tillåta dem att växa och lägga till nya funktioner och förbättra kundresan över tid. Oavsett plattforms- och teknival för själva kundportalen kommer orkestreringen av kundresan och hanteringen av kundrelationen att innebära ett fokuserat arbete med att omvandla verksamhet och processer, vilket ofta frigör resurser och bidrar till skapandet av ett bättre företag!

Hoppas denna bloggserie har varit lärorik och gett dig insikter och inspiration till er digitala resa. Tveka inte att höra av dig om du vill ta ett möte och prata mer. 

Vänligen
Jonas Prosell

 

Vill du titta på vårt webinar om just kundportaler så kan du se det här.

Del 1 av denna bloggserie.
Del 2 av denna bloggserie.
Del 3 av denna bloggserie.
Del 4 av denna bloggserie.

Jonas Prosell
Senior Business Consultant
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn